07.03.2023 TARİH VE 25 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 25- Körfez Mahallesi 2547 ada 7 parsel ve güneyinde büfe-çay bahçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e maddesine göre Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi (Adliye Yanı) No:7, tapuda Körfez Mahallesi 2547...

10.02.2023 TARİH VE 14 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 14- Kabaoğlu mahallesi Neslihan Sokak No:38 0/1586 ada-parsel üzerine haftanın Pazar günleri Tüysüzler Pazarı kurulmuş olup; 2023 yılı tarife cetveline dahil edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 18.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Tüysüzler pazarı 2023 yılı tezgah fiyatı 901.-TL (dokuzyüzbirtürklirası) olarak 2023 yılı tarife cetveline dahil edilmesi şeklindeki...

03.01.2023 TARİH VE 1 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 1- 2023 Yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 21 NİSAN 2007 TARİH VE 26500 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5620 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEREK GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE KALAN PERSONEL VE ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİ VİZE...

06.12.2022 TARİH VE 106 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 106- İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, tescilli 210 ada 5, 6 ve 7 parsellerin “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 09.11.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Belediyemiz, Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar...

01.11.2022 TARİH VE 93 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 93- Topçular mahallesi Şehit Naki Önder sokak ile Şamdan sokak arasında bulunan 4063/Park alanında yapım çalışması devam eden parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Topçular mahallesi Şehit Naki Önder sokak ile Şamdan sokak arasında bulunan parka...

04.10.2022 TARİH VE 80 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 80- İzmir Büyükşehir Belediyesinden hibe otobüs alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 1726 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1 Adet 35 Y 2416 plakalı BMC 260 CB tipi 2003 model otobüsün belediyemiz taşıma...

27.09.2022 TARİH VE 79 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 79- Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 13.07.2022 tarih 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237...

22.09.2022 TARİH VE 77 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 77- Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 13.07.2022 tarih 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı...

06.09.2022 TARİH VE 74 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 74- Mahalle Mutfakları’nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin KDV dahil 5 (Beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: İzmit ilçesinde bulunan yaşlı, engelli, sosyal izolasyona maruz kalan veya...

20.07.2022 TARİH VE 72 SAYILI MECLİS KARARI KARAR 72-  Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanı için kredi kullanılması teklifi ile ilgili 05.07.2022 tarih ve 69 sayılı meclis kararının Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET tarafından kamu zararına sebebiyet vermesinden dolayı kamu menfaati için yeniden incelenip görüşülmek üzere belediye meclisine iadesi teklifi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 13.07.2022 tarih...