07.03.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

17 Mart 2023
Metni Sesli Dinle

07.03.2023 TARİH VE 25 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 25- Körfez Mahallesi 2547 ada 7 parsel ve güneyinde büfe-çay bahçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e maddesine göre Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi (Adliye Yanı) No:7, tapuda Körfez Mahallesi 2547 ada 7 parsel ve güneyinde bulunan 193 m2 kapalı 1172 m2 açık alandaki büfe-çay bahçesinin 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki  komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

   Çetin SARICA                          Vedat YOLDAŞ                         Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                             Katip                                         Katip

 

 

 

07.03.2023 TARİH VE 26 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 26- Kadıköy mahallesi 3662 ada 14 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kadıköy Mahallesi 3662 ada 14 nolu 256,00 m2 yüzölçümlü parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

   Çetin SARICA                            Vedat YOLDAŞ                       Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                              Katip                                       Katip

 

 

 

07.03.2023 TARİH VE 27 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 27-  “Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi” ile yapılan protokolün sonlandırılması ve 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre “Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği” ile ortak proje hazırlanması bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.02.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Görme Engelliler Dayanışma Derneği Genel Merkezi’ nden 12.01.2023 tarih ve 2 sayılı yazı ile Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şube’ nin fesih edildiğine yönelik ilgili evraklarla belediyemize bilgi verilmiş ve 26.12.2022 tarihi itibariyle “Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği” (Ömerağa Mahallesi Belediye Çarşı İş Hanı Batı Blok No:93 K:7) adıyla bir dernek kurulduğunu ve Belediyemize ait Kocaeli İli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı 786 Ada 113 Parsel, Şehitler Parkı içerisindeki yapının dernek yararına işletilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu hususta “Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi” ile yapılan protokolün sonlandırılması, 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre “Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği” ile ortak proje hazırlanması ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına 3 yıl süreli protokol yapma yetkisi verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

   Çetin SARICA                              Vedat YOLDAŞ                      Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                                Katip                                       Katip

 

 

 

07.03.2023 TARİH VE 28 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 28- II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre  Belediyemizde hizmetin gereği olarak ilgi yönetmelik uyarınca memur kadroları ile ilgili yukarıdaki listede ismi bulunan kadro unvanlarının kadro derece değişikliğinin yapılmasının uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

   Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                        Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                                Katip                                        Katip

 

 

 

07.03.2023 TARİH VE 29 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 29- Çiftçilere gübre desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 01.03.2023 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7’nci maddesinde belirtilen “Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmü yer almaktadır. Buna dayanarak İzmit Belediyesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerimizi desteklemek amacıyla; Belediyemizden buğday desteği alan çiftçilerimize % 70 (yüzde yetmiş) destek, % 30 (yüzde otuz) katkı payı ile 50 (elli) kilogram gübre verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

   Çetin SARICA                              Vedat YOLDAŞ                      Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                                 Katip                                        Katip

 

 

 

07.03.2023 TARİH VE 30 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 30- Çiftçilere sebze fidesi desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 01.03.2023 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmü yer almaktadır. Buna dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizi desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla örtü altı yetiştirici pozisyonunda olan gönüllü çiftçilerimiz ile vatandaşlarımıza % 100 (yüzde yüz) hibe ile sebze fidesi verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

   Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                       Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                                 Katip                                      Katip

 

 

 

07.03.2023 TARİH VE 31 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 31- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi ile ortak proje hazırlanması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02.03.2023 tarih ve 3177490 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi’ nin dilekçesine istinaden; Kahramanmaraş merkezli yaşanan, çevre illerde de ağır yıkıma neden olan ve 10 ilimizi ciddi derecede etkileyen deprem felaketi nedeniyle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin çalışma ve destekleri bölgede devam etmekte olup, söz konusu deprem felaketi sebebiyle deprem bölgelerinde etkin çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından biri olan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) afetlerde psiko-sosyal destek çalışmaları kapsamında T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Afad ile afet sonrası psikolojik ve sosyal destek sağlamak amacıyla protokol imzalamıştır. Bu kapsamda SHUDER’ e kayıtlı sosyal hizmet uzmanları gerek görevli gerek gönüllü olarak bölgeye ulaşmaktadır. Ek dilekçede de belirtildiği üzere gönüllü giden uzmanların barınma imkanlarını T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlamakta olup ulaşım konusunda yerelde bulunan kurumlardan destek talep edilmektedir. Bu noktada depremzede vatandaşlarımızın üstün yararını sağlamak, iyilik halini korumak ve afetin travmatik etkilerini en aza indirgeyerek ruhsal iyilişmeyi güçlendirmek amacıyla hem bölgede kurduğumuz çadırkentlerimizde hem de afet bölgesi genelinde görevlendirilecek olan sosyal hizmet uzmanları için 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre “Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi” ile ortak proje hazırlanmasının, bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına 1 yıllık protokol yapma yetkisi verilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

   Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                        Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                                Katip                                        Katip