07.03.2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

17 Mart 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 DÖNEMİ 07.03.2023 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1.  OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 25- (MADDE 3-) Körfez Mahallesi 2547 ada 7 parsel ve güneyinde büfe-çay bahçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26- (MADDE 5-) Kadıköy mahallesi 3662 ada 14 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kadıköy Mahallesi 3662 ada 14 nolu 256,00 m2 yüzölçümlü parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27- (MADDE 6-) Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği ile ortak proje hazırlanması ve Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.02.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28- (MADDE 7-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29- (MADDE 8- ) Çiftçilere gübre desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 01.03.2023 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30- (MADDE 9-) Çiftçilere sebze fidesi desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 01.03.2023 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 31- (MADDE 14-) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi ile ortak proje hazırlanması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02.03.2023 tarih ve 3177490 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre “Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi” ile ortak proje hazırlanmasının, bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına 1 yıllık protokol yapma yetkisi verilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 16.03.2023 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü