27.09.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

6 Ekim 2022
Metni Sesli Dinle

27.09.2022 TARİH VE 79 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 79- Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

13.07.2022 tarih 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1. maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10. maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü yer almaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
“d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler gereğince Belediyemizin 2021 mali yılında gerçekleşen bütçe gelirine göre borçlanma limiti :

2021 Yılı Bütçe Geliri                         : 338.697.687,36 TL
Yeniden Değerleme Oranı % 36,20   : 122.608.562,82TL

461.306.250,18 TL

% 10’u          46.130.625,02 TL

SIRA NO ARAÇ TİPİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ TOPLAM MARKA MOTOR YETKİLİ FİYAT TOPLAM
1 Sedan Tipi Binek Araç 10 RENAULT MEGAN 1,3 Tce 140 bg. BAYİİ 639.000,00 6.390.000,00
2 Hafif Ticari Kombi Tipi Araç 96 FİAT DOBLO COMBİ 1,6 MOTOR 120 BG D.M.O 313.609,49 30.106.511,04
3 Açık Kasalı Çift Kabin Kamyonet Tipi Araç 30 FORD TRANSİT 350 L TREND D.M.O 475.996,06 14.279.881,80
4 Açık Kasalı Tek Kabin Kamyonet Tipi Araç 1 FORD TRANSİT 350 M TREND D.M.O 448.728,13 448.728,13
5 Panel Van Araç Uzun Şase 1 FORD TRANSİT 350 L VAN D.M.O 399.015,49 399.015,49
6 Panel Van Araç Kısa Şase 1 FORD TRANSİT 351 L VAN D.M.O 434.552,49 434.552,49
7 En az 15- En  Fazla 20 m3 Açık Damperli Kamyon 6 FORD TRUCKS 3233 D BAYİİ 1.595.000,00 9.570.000,00
8 En Az 5- En Fazla 6 m³ Açık Damperli Kamyon 14 FORD TRUCKS 1833 D BAYİİ 1.379.102,00 19.307.428,00
9 En Az 10- En Fazla 13 m³ Açık Kasa Damperli Kamyon 2 FORD TRUCKS 2533 D BAYİİ 1.462.087,00 2.924.174,00
10 Kazıcı yükleyici İş Makinası 3 ÇUKUROVA 940 E YÜKLEYİCİ D.M.O 1.829.448,40 5.488.345,20
11 4×2 Çift Kabin Pick-Up 9 ISUZU D-MAX 4X2 V-GO MT BAYİİ 652.291,20 5.870.620,80
12 4×4 Çift Kabin Pick-Up 15 ISUZU D-MAX 4X4 V-GO MT BAYİİ 736.203,60 11.043.054,00
13 Mini Ekskavatör Kauçuk Lastik Paletli 1 MST M220 LC PALETLİ D.M.O 1.767.815,28 1.767.815,28
14 Engelli Aracı 1 FORD TRANSİT 2.0 ECO BLUE D.M.O 645.122,72 645.122,72
15 Su Arıtmalı Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı 1 FORD CARGO 1833 D KADEME BAYİİ 2.301.071,00 2.301.071,00
16 8+1 Minibüs 1 FORD CUSTOM 2.0 ECO BLUE BAYİİ 433.070,00 433.070,00
17 19+1 Minibüs 4 FORD TRANSİT 2.0 ECO BLUE 170 BG BAYİİ 742.500,00 2.970.000,00
18 29+1 Otobüs 4 OTOKAR SULTAN S-29 DİZEL D.M.O 1.433.342,11 5.733.368,44
  TOPLAM 200         120.112.758,39

Yukarıdaki listede yer alan araçların kiralanması veya satın alınması alternatifleri üzerine yapmış olduğumuz maliyet analizlerinde araçların kiralama yoluyla temin edilmektense satın alınmasının Belediyemiz açısından çok daha avantajlı olacağı, bu sebeple bahse konu taşıt ve iş makinalarının satın alınması ve satın alma işleminin finansmanında kullanılmak üzere Meclis ve Bakanlık onay sürecinde yaşanması muhtemel fiyat artışlarını göz önünde bulundurmak kaydıyla gerekli olan 125.000.000,00 TL (yüzyirmibeş milyon) kredinin, öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere, İller Bankası ve kamu bankalarından, daha uygun maliyetli kredi imkanının oluşması halinde ise diğer özel banka ve finans kuruluşlarından kredi çekilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kredi talebimimizi onaylamaması halinde ise Belediye Meclisi yetkisi sınırları içerisinde kalan 46.130,625,02 TL anapara tutarında kredi çekilmesi ve/veya teminat mektubu alınması teklifi için yapılan oylamada; Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET Başkanlığında; Meclis Üyeleri Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Necat ÇAKIR, Cahit Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK,  Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN ve Mustafa ZENGİN’in kabul oylarına karşın  Meclis Üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Halil ATAY, Güzin TAŞTEKİN, Fikret HOCAOĞLU, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ’ın çekimser oyları ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                  Katip