22.09.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

6 Ekim 2022
Metni Sesli Dinle

22.09.2022 TARİH VE 77 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 77- Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

13.07.2022 tarih 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1. maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10. maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü yer almaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler gereğince Belediyemizin 2021 mali yılında gerçekleşen bütçe gelirine göre borçlanma limiti :

2021 Yılı Bütçe Geliri                        : 338.697.687,36TL
Yeniden Değerleme Oranı % 36,20  : 122.608.562,82TL

461.306.250,18 TL

% 10’u         46.130.625,02 TL

SIRA NO ARAÇ TİPİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ TOPLAM MARKA MOTOR YETKİLİ FİYAT TOPLAM
1 Sedan Tipi Binek Araç 10 RENAULT MEGAN 1,3 Tce 140 bg. BAYİİ 639.000,00 6.390.000,00
2 Hafif Ticari Kombi Tipi Araç 96 FİAT DOBLO COMBİ 1,6 MOTOR 120 BG D.M.O 313.609,49 30.106.511,04
3 Açık Kasalı Çift Kabin Kamyonet Tipi Araç 30 FORD TRANSİT 350 L TREND D.M.O 475.996,06 14.279.881,80
4 Açık Kasalı Tek Kabin Kamyonet Tipi Araç 1 FORD TRANSİT 350 M TREND D.M.O 448.728,13 448.728,13
5 Panel Van Araç Uzun Şase 1 FORD TRANSİT 350 L VAN D.M.O 399.015,49 399.015,49
6 Panel Van Araç Kısa Şase 1 FORD TRANSİT 351 L VAN D.M.O 434.552,49 434.552,49
7 En az 15- En  Fazla 20 m3 Açık Damperli Kamyon 6 FORD TRUCKS 3233 D BAYİİ 1.595.000,00 9.570.000,00
8 En Az 5- En Fazla 6 m³ Açık Damperli Kamyon 14 FORD TRUCKS 1833 D BAYİİ 1.379.102,00 19.307.428,00
9 En Az 10- En Fazla 13 m³ Açık Kasa Damperli Kamyon 2 FORD TRUCKS 2533 D BAYİİ 1.462.087,00 2.924.174,00
10 Kazıcı yükleyici İş Makinası 3 ÇUKUROVA 940 E YÜKLEYİCİ D.M.O 1.829.448,40 5.488.345,20
11 4×2 Çift Kabin Pick-Up 9 ISUZU D-MAX 4X2 V-GO MT BAYİİ 652.291,20 5.870.620,80
12 4×4 Çift Kabin Pick-Up 15 ISUZU D-MAX 4X4 V-GO MT BAYİİ 736.203,60 11.043.054,00
13 Mini Ekskavatör Kauçuk Lastik Paletli 1 MST M220 LC PALETLİ D.M.O 1.767.815,28 1.767.815,28
14 Engelli Aracı 1 FORD TRANSİT 2.0 ECO BLUE D.M.O 645.122,72 645.122,72
15 Su Arıtmalı Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı 1 FORD CARGO 1833 D KADEME BAYİİ 2.301.071,00 2.301.071,00
16 8+1 Minibüs 1 FORD CUSTOM 2.0 ECO BLUE BAYİİ 433.070,00 433.070,00
17 19+1 Minibüs 4 FORD TRANSİT 2.0 ECO BLUE 170 BG BAYİİ 742.500,00 2.970.000,00
18 29+1 Otobüs 4 OTOKAR SULTAN S-29 DİZEL D.M.O 1.433.342,11 5.733.368,44
  TOPLAM 200         120.112.758,39

Yukarıdaki listede yer alan araçların kiralanması veya satın alınması alternatifleri üzerine yapmış olduğumuz maliyet analizlerinde araçların kiralama yoluyla temin edilmektense satın alınmasının Belediyemiz açısından çok daha avantajlı olacağı, bu sebeple bahse konu taşıt ve iş makinalarının satın alınması ve satın alma işleminin finansmanında kullanılmak üzere Meclis ve Bakanlık onay sürecinde yaşanması muhtemel fiyat artışlarını göz önünde bulundurmak kaydıyla gerekli olan 125.000.000,00 TL (yüzyirmibeş milyon) kredinin, öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere, İller Bankası ve kamu bankalarından, daha uygun maliyetli kredi imkanının oluşması halinde ise diğer özel banka ve finans kuruluşlarından kredi çekilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kredi talebimimizi onaylamaması halinde ise Belediye Meclisi yetkisi sınırları içerisinde kalan 46.130,625,02 TL anapara tutarında kredi çekilmesi ve/veya teminat mektubu alınması teklifi için yapılan oylamada Meclis Üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Halil ATAY, Mustafa SOYDABAŞ, Hüseyin ALYÜZ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ çekimser oy, Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET Başkanlığında; Meclis Üyeleri Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, (Hakan TANTA’nın oylama esnasında meclis salonunda bulunmadığı tespit edilmiştir.) Necat ÇAKIR, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK,  Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, (Süleyman ŞEN’in oylama esnasında meclis salonunda bulunmadığı tespit edilmiştir.) Dilek YALÇIN ve Mustafa ZENGİN  kabul oyu kullanmış olup, çekimser oyların karar oluşumunda dikkate alınmadığı, konunun meclis tarafından kabulü için gerekli karar yeter sayısı temin edilmediği, 14 kabul sayısı karar yeter sayısının altında olduğu ve ayrıca konunun kabulü ve reddi yönünde gerekli olan sayı oluşmadığından dolayı gündem ile ilgili karar alınamamıştır.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                  Katip

 

 

 

22.09.2022 TARİH VE 78 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 78- Hizmet araçları olan Taşıt ve İş Makinası alınması ve finansmanında kullanılmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 4993 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

S.NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(M2) HİSSE ORANI CİNSİ İMAR DURUMU AÇIKLAMA
1 AMBARCI 147 7 1.000,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM  
2 ARIZLI 363 2 908,48 Tam ARSA KONUT ALANI  
3 ARIZLI 365 5 923,70 Tam ARSA KONUT ALANI  
4 ARIZLI 365 8 460,93 Tam ARSA KONUT ALANI  
5 ARIZLI 366 3 765,59 Tam ARSA KONUT ALANI  
6 ARIZLI 366 4 566,29 Tam ARSA KONUT ALANI İŞGALLİ
7 ARIZLI 366 6 1.019,57 Tam ARSA KONUT ALANI İŞGALLİ
8 ARIZLI 367 1 570,57 Tam ARSA KONUT ALANI  
9 ARIZLI 367 4 1.355,43 Tam ARSA KONUT ALANI  
10 ARIZLI 367 5 978,72 Tam ARSA KONUT ALANI  
11 BAĞLICA 116 48 800,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
12 BAĞLICA 119 155 4.480,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
13 BAĞLICA (DÜĞMECİLER) 121 130 250,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
14 BAĞLICA (DÜĞMECİLER) 121 55 700,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
15 BAĞLICA 128 29 1.284,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN İŞGALLİ
16 BAĞLICA 116 11 480,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
17 BÖĞÜRGEN 114 8 2.690,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
18 BULDUK 194 3 4.980,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
19 BULDUK 133 234 4.160,00 Tam TARLA DİĞER TARIM ALANI  
20 ÇAĞIRGAN 163 3 4.497,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
21 ÇAĞIRGAN 136 217 288,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALANI  
22 ÇAĞIRGAN 139 11 605,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALANI  
23 ÇAĞIRGAN 144 48 2.875,00 Tam ARSA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
24 ÇAVUŞOĞLU 104 96 4.530,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALANI  
25 ÇAVUŞOĞLU 131 4 566,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALANI  
26 ÇAVUŞOĞLU 117 155 1.175,00 Tam ARSA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
27 ÇAVUŞOĞLU 117 119 1.320,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
28 ÇUBUKLUBALA 118 1 3.860,00 Tam ARSA 25000 DİĞER TARIM ALANI, ORMAN  
29 ÇUBUKLU OSMANİYE 125 5 4.000,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI, YOL  
30 ÇUBUKLU OSMANİYE 128 26 10.386,34 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALANI  
31 ÇUBUKLU OSMANİYE 130 2 6.031,06 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN, TARIM ALANI, DİĞER TARIM ALANI  
32 DERETEPE(SEKBANLI) 302 96 3.000,00 Tam TARLA 5000 KIRSAL ALAN  
33 DURHASAN 7017 33 5.430,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
34 DURHASAN 7010 7 520,32 Tam ARSA TİCARET ALANI  
35 DURHASAN(ALİKAHYA MERKEZ) 7157 9 249,29 Tam ARSA KONUT ALANI İŞGALLİ
36 EMİRHAN 193 73 3.378,00 Tam TARLA 25000 KÖY YERLEŞİK ALANI  
37 EMİRHAN (KOZLUCA) 111 28 8.160,00 Tam ARSA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
38 EMİRHAN (KOZLUCA) 111 33 5.720,00 Tam ARSA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
39 EMİRHAN (KOZLUCA) 111 29 3.954,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM  
40 EMİRHAN (KOZLUCA) 111 32 3.394,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
41 EMİRHAN (KOZLUCA) 111 31 2.875,00 Tam ARSA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
42 FETHİYE 119 16 5.598,31 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
43 GÖKÇEVİRAN 109 30 16.442,65 Tam ARSA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
44 GÖKÇEVİRAN 156 91 254,15 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALANI İŞGALLİ
45 GÖKÇEVİRAN 186 1 1.455,63 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALANI  
46 GÜNDOĞDU 237 14 216,46 Tam TARLA KONUT ALANI  
47 GÜNDOĞDU 705 11 212,36 Tam ARSA KONUT ALANI  
48 HAKANİYE 106 10 1.240,00 Tam KÖY TARLASI 25000 TARIM ALANI  
49 HAKANİYE 104 14 1.920,00 Tam KÖY ARSASI 25000 KONUT KIRSAL ALANI,  TARIM ALANI,DİĞER TARIM ALANI  
50 KABAOĞLU 199 3 507,75 Tam ARSA KONUT ALANI  
51 KABAOĞLU 376 1 445,39 Tam ARSA KONUT GELİŞME  
52 KABAOĞLU 376 2 445,39 Tam ARSA KONUT GELİŞME  
53 KABAOĞLU 489 2 602,25 Tam ARSA KONUT ALANI  
54 KARAABDULBAKİ 105 209 14.080,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
55 KARAABDULBAKİ 0 451 4.720,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI, ORMAN ALANI  
56 KARAABDULBAKİ 0 59 8.760,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
57 KAYNARCA 156 199 595,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALANI  
58 KISALAR 124 66 260,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
59 KÖRFEZ 5182 4 1.500,00 Tam ARSA TİCARET ALANI  
60 KÖRFEZ 5191 4 1.500,00 Tam ARSA TİCARET ALANI  
61 KÖRFEZ 5191 5 1.558,58 Tam ARSA TİCARET ALANI  
62 KÖRFEZ 5221 8 2.457,95 Tam ARSA TİCARET ALANI  
63 KÖRFEZ 608 2 240,00 Tam ARSA TİCARET ALANI  
64 KÖRFEZ 7195 1 3.095,40 Tam ARSA TİCARET ALANI  
65 KOZLUK 190 59 217,13 Tam ARSA KONUT ALANI  
66 KULMAHMUT 120 5 975,00 Tam KÖY TARLASI 25000 TARIM ALANI, DİĞER TARIM ALANI  
67 KULMAHMUT 115 52 931,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN İŞGALLİ
68 KULMAHMUT 131 2 204,00 Tam KÖY ARSASI 25000 KONUT KIRSAL ALAN İŞGALLİ
69 KULMAHMUT 116 422 1.228,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN İŞGALLİ
70 KULMAHMUT 116 405 390,00 Tam KÖY ODASI VE ARSASI 25000 KONUT KIRSAL ALAN İŞGALLİ
71 KURTDERE 169 23 8.360,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI  
72 NEBİHOCA 136 47 4.100,00 Tam TAR DİĞER TARIM  
73 ORHANİYE 102 7 2.505,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI, KONUT KIRSAL ALAN  
74 ORHANİYE 103 9 1.192,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
75 ORHANİYE 116 100 5.000,00 Tam TARLA DİĞER TARIM  
76 ORHANİYE 116 23 15.856,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
77 ORTABURUN 146 5 2.013,91 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALANI  
78 ORTABURUN 125 5 8.098,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
79 ŞAHİNLER 137 99 228,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
80 ŞAHİNLER 137 115 1.950,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
81 ŞAHİNLER 129 3 13.200,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
82 ŞAHİNLER 199 26 880,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
83 ŞAHİNLER 183 329 2.925,00 Tam TARLA DİĞER TARIM  
84 SAPAKPINAR 101 6 484,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
85 SAPAKPINAR 102 3 575,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
86 SAPAKPINAR 103 1 517,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
87 SAPAKPINAR 103 3 496,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
88 SAPAKPINAR 103 5 423,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
89 SAPAKPINAR 105 1 1.784,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI  
90 SAPAKPINAR 105 2 3.083,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
91 SAPAKPINAR 106 6 1.816,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI  
92 SAPAKPINAR 108 3 560,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
93 SAPAKPINAR 110 3 579,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
94 SAPAKPINAR 110 4 572,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
95 SAPAKPINAR 110 6 564,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI  
96 SAPAKPINAR 110 8 571,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN, DİĞER TARIM ALANI  
97 SAPAKPINAR 111 6 521,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
98 SAPAKPINAR 111 7 481,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
99 SAPAKPINAR 111 8 533,00 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
100 SARIŞEYH 153 217 15.880,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI, TARIM ALANI, ORMAN ALANI  
101 SARIŞEYH 113 5 32.840,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
102 SARIŞEYH 190 2 515,00 Tam BAHÇE 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
103 SARIŞEYH 184 28 294,53 Tam ARSA 25000 KONUT KIRSAL ALAN İŞGALLİ
104 SARIŞEYH 184 132 2.140,00 Tam TARLA DİĞER TARIM  
105 SÜLEYMANİYE 132 2 5.080,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALANI, DİĞER TARIM ALANI  
106 SÜLEYMANİYE 120 30 15.760,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI, TARIM ALANI  
107 VELİAHMET 348 74 770,00 Tam ARSA KONUT ALANI  
108 YASSIBAĞ 104 26 3.100,00 Tam TARLA 25000 KONUT KIRSAL ALAN  
109 YASSIBAĞ 115 25 472,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
110 YASSIBAĞ 115 26 460,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
111 YASSIBAĞ 115 28 335,00 Tam TARLA 25000 DİĞER TARIM ALANI  
112 YENİCE 138 67 13.187,00 Tam TARLA 25000 TARIM ALANI  
113 YENİDOĞAN 3879 5 353,00 Tam ARSA KONUT ALANI  
348.293,13

Yukarıdaki listede bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi için yapılan oylamada Meclis Üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Halil ATAY, Mustafa SOYDABAŞ, Hüseyin ALYÜZ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Eşref Ayhan ARPACI, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ ve Engin DUYMAZ çekimser oy, Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET Başkanlığında; Meclis Üyeleri Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, (Hakan TANTA’nın oylama esnasında meclis salonunda bulunmadığı tespit edilmiştir.) Necat ÇAKIR, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK,  Tuncay AŞKIN, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, (Süleyman ŞEN’in oylama esnasında meclis salonunda bulunmadığı tespit edilmiştir.) Dilek YALÇIN ve Mustafa ZENGİN  kabul oyu kullanmış olup, çekimser oyların karar oluşumunda dikkate alınmadığı, konunun meclis tarafından kabulü için gerekli karar yeter sayısı temin edilmediği, 14 kabul sayısı karar yeter sayısının altında olduğu ve ayrıca konunun kabulü ve reddi yönünde gerekli olan sayı oluşmadığından dolayı gündem ile ilgili karar alınamamıştır.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                      Katip                                 Katip