Eylül 2022 Komisyon Raporları

14 Eylül 2022
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mahalle Mutfakları’ nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin KDV dahil 5 (Beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 975 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit ilçesinde bulunan yaşlı, engelli, sosyal izolasyona maruz kalan veya türlü sebeplerle (ameliyat, geçici hastalık durumu, taşınma vb.) sıcak yemek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların temel beslenme hakkına erişimini sağlamak ve günlük sıcak yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla 15.04.2022 tarihinde Sosyal Destek Hizmetleri Bünyesinde “İzmit Belediyesi Aşevi” (Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No: 112 Ayazma Mah. Kültür Merkezi Binası İçi) faaliyete geçirilmiştir. Aşevi’ nin faaliyete geçirilmesiyle birlikte ilçemizin dezavantajlı bölgelerinde ikamet eden ve sosyo-ekonomik açıdan alt orta veya düşük gelir sınıfına dahil olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çoğunlukta bulunduğu yerlerde “Mahalle Mutfağı” isimli projenin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanmış olup; Mahalle Mutfağı projesi ile gelir düzeyi sebebiyle sıcak yemeğe erişimde güçlük yaşayan vatandaşlara düşük maliyetli sıcak yemek temini sağlamak amacıyla Aşevi’ nde üretilecek olan yemeklerin paketlenerek mahallede belirlenmiş olan muhtelif noktalarda satışa sunulması uygun görülmesi ile Mahalle Mutfakları’ nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin KDV dahil 5 (Beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi;

YEMEK -1 (Bir) Kişilik TARİFE ÜCRETİ (KDV DAHİL) – 2022 Yılı
3 Çeşit Yemek (Çorba, Ana Yemek, Yardımcı Yemek) 5 (Beş) TL

Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 06.09.2022

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                      Üye

 

                                       Dilek YALÇIN                                 Tuncay AŞKIN

                                               Üye                                                    Üye

 Muhalefet Şerhi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesinde” Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu süresin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karar bağlanır” yine; Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinde de “ihtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.” denmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, 5393 sayılı kanunda zorunlu olarak kurulması gereken komisyonlarla ilgili konuların bu komisyonlara havale edilmek suretiyle öncelikli komisyonlarda görüşülmesi, gelecek ayki toplantıda ise komisyon raporlarına dayanılarak mecliste görüşülmesi gerekmektedir.

Komisyon kararının içeriğine itirazımız olmamakla birlikte, Meclis gündemi oluşturmadan önce raporlar karara bağlanmış olması gerekirken, ne yazık ki sürekli olarak çalışma yönetmeliğine aykırı hareket edilmektedir.Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilerek  Plan ve Bütçe Komisyon çalışmalarını zamanında tamamlamamakta,  raporlarını meclis günü  meclise 2 saat kala ya da meclisten bir gün önce ve bunu da uzun zamandır uygulama haline getirerek yaptığından, AKP li ve MHP li  meclis üyeleri meclis çalışmalarını engellemeye yönelik bilinçli olarak hareket etmektedirler. Bu nedenle yine son güne bırakılan bu  rapora  içeriği kabul etmekle birlikte  çalışma şekline şerh koyuyor bundan sonraki süreçte bu tür çalışmalara katılmayacağımızı bildiriyoruz.

 

        Dilek YALÇIN                                        Tuncay AŞKIN

                Üye                                                        Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre Türk Kadınlar Birliği ve Atlantis Yapım ile Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g bendi gereğince Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 14.06.2022 tarih ve 894 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlçemizde yaşayan kadınların kamusal alanları kullanımını arttırma, bebek bakımı ve emzirme konusunda destek mekanizmaları oluşturma bu sayede anne ve bebeklerinin iyilik halinin sağlanmasına katkıda bulunma hedefleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre Türk Kadınlar Birliği ile Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü 10 yıl süre ile yapılması kapsamında Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 06.09.2022

 

      Hayrettin ÜNLÜ                           Muharrem TUTUŞ                        M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                    Üye

 

                                   Dilek YALÇIN                               Tuncay AŞKIN

                                          Üye                                                 Üye

Muhalefet Şerhi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesinde” Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu süresin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karar bağlanır” yine; Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinde de “ihtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.” denmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, 5393 sayılı kanunda zorunlu olarak kurulması gereken komisyonlarla ilgili konuların bu komisyonlara havale edilmek suretiyle öncelikli komisyonlarda görüşülmesi, gelecek ayki toplantıda ise komisyon raporlarına dayanılarak mecliste görüşülmesi gerekmektedir.

Komisyon kararının içeriğine itirazımız olmamakla birlikte, Meclis gündemi oluşturmadan önce raporlar karara bağlanmış olması gerekirken, ne yazık ki sürekli olarak çalışma yönetmeliğine aykırı hareket edilmektedir.Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilerek  Plan ve Bütçe Komisyon çalışmalarını zamanında tamamlamamakta,  raporlarını meclis günü  meclise 2 saat kala ya da meclisten bir gün önce ve bunu da uzun zamandır uygulama haline getirerek yaptığından, AKP li ve MHP li  meclis üyeleri meclis çalışmalarını engellemeye yönelik bilinçli olarak hareket etmektedirler. Bu nedenle yine son güne bırakılan bu  rapora  içeriği kabul etmekle birlikte  çalışma şekline şerh koyuyor bundan sonraki süreçte bu tür çalışmalara katılmayacağımızı bildiriyoruz.

 

                                 Dilek YALÇIN                                   Tuncay AŞKIN

                                        Üye                                                     Üye