Kasım 2022 Komisyon Raporları

19 Aralık 2022
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve alım gücünün düşmesi sebebi ile vatandaşlarımızın sosyal alanlardan yararlanması zorlaşmıştır. Bu süreçte vatandaşlara daha uygun ücretlerle hizmet veren Belediyelerin sosyal tesisleri daha önemli hale gelmiştir. Ayrıca Belediyemizin hizmetlerinin sürekli olması için daha fazla gelir kaynaklarına da ihtiyaç vardır. Daha fazla vatandaşa hizmet verebilmek adına yeni sosyal tesis yapmak için Belediyemiz mülkiyetindeki Körfez Mahallesi 5221 ada 8 nolu parsel seçilmiştir. Ancak bu yatırımın yapılabilmesi için Belediyemiz bütçesinde yer olmadığı için yeni kaynak arayışına girilmesi ihtiyacı olmuştur. Bu nedenle, Körfez Mahallesi 5221 ada 8 nolu parsel üzerine sosyal tesis yapılabilmesi amacı ile, Körfez Mahallesi 5182 ada 4 nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü ve 7195 ada 1 parsel 3.095,40 m2 yüzölçümlü iki adet parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışlarının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.10.2022 tarih ve 5789 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Körfez Mahallesi 5221 ada 8 nolu parsel üzerine tesis yapmak amacı ile, Körfez mahallesi 5182/4 ve 7195/1 ada pareldeki yelerin satışı istenmektedir. Ancak Belediye Başkanının tesis yapmak için yetki istediği yerle ilgili Komisyon üyesi Başkan Yardımcısı Dilek YALÇIN’ın araç alımında kullanacağız diyerek, görüşülen diğer maddenin altına şerh yazmıştır. Dolayısıyla konunun mecliste görüşülmek üzere karara bağlanmasına komisyonumuzca oy çokluğu ile işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 02.12.2022

Muhalefet Şerhi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğ’nün 5789 nolu meclis istenen 7195 ada 1 pasel, 5182 ada 4 parsele Belediyemizin yapmayı planladığı sosyal tesisin finansmanında kullanılacağından, artan maliyetlerde göz önünde bulundurularak komisyon kararında satışına karar verilmesi talebimizdir. İlgili evrakta kararın geciktirimesine şerh koyuyoruz.

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                            Başkan Vekili                                      Üye

 

                                         Dilek YALÇIN                                 Tuncay AŞKIN

                                                Üye                                                   Üye

                                            (Karşı oy)                                        (Karşı oy)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Taşıt ve İş Makinası alınması ve finansmanında kullanılmak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 4993 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticecinde:

Satılacak yerlerle ilgili mahallelerin muhtarları çağırılarak dinlendi.buralardaki birçok yerin mezarlık alanı, köyün merası, çeşmesi, imam evi yerleri olduğu görülmüştür. Bu satılacak yerler 08.01.2019 tarhinde meclise gelmiş bundan dolayı müdürlüğüne iade edilmiştir. Aynı yerler 07.07.2020 tarihli mecliste 123 adet Vadikent evleri ile birlikte gelmiş 123 adet konutun satışına izin verilmiş diğer yerler diğer yerler ise aynı gerekçe ile iade edilmiş ancak üçüncü sefer yeniden kritik yerlerin neden getirildiğinin net cevabını alamadığımız için mecliste görülmek üzere karara bağlanmasına komisyonumuzca oy çokluğu ile işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 02.12.2022

Muhalefet Şerhi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 4943 nolu komisyon evrakının 5191 ada 4 parsel, 5191 ada 5 parsel, 7195 ada 1 parsel, 5182 ada 4 parselin Belediyemize araç alımında finansman sağlamak üzere hergün yükselen fiyatlardan da etkilenmemek adına satışı talep edilmiştir. Kararın geciktirilmesi kurumun zararına olacağı düşünüldüğünden kararın geciktirilmesine muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                     Üye

 

                                     Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                            Üye                                                    Üye

                                        (Karşı oy)                                        (Karşı oy)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit Belediyesi Yeşilova mahallesi İklim Sokak ve Yetiş Sokak kesişiminde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 180/Park parselinde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 5201 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi Yeşilova mahallesi İklim Sokak ve Yetiş Sokak kesişiminde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 180/Park parselinde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.11.2022

 

                Hayrettin ÜNLÜ                                                        M. İlker KAZAN                            

          Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                                   Eğitim Genç. ve Spor. Kom.Bşk.   

                                                                                            Plan ve Büt. Kom. Üyes

 

               Muharrem TUTUŞ                                                    Ertuğrul MALÇOK

         Plan ve Bütçe Kom. Bşk. V.                                Eğitim Genç. ve Spor. Kom.Bşk.V.

 

                Hüseyin ALYÜZ                                                   Dilek YALÇIN                                 Mehmet BAŞTÜRK          

  Eğit. Genç. ve Spor. Kom. Üyesi                             Plan ve Büt. Kom. Üyesi             Eğit. Genç. ve Spor. Kom. Üyesi       

                  (KATILMADI)                                                                                                                   (KATILMADI)

 

                 Tuncay AŞKIN                                                  N. Serra DEMİRKOL

                Plan ve Büt. Kom. Üyesi                          Eğitim Genç. ve Spor. Kom. Üyesi