06.12.2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

19 Aralık 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 06.12.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. VE 2. OTURUMLARINA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 106- (Madde 3-) İzmit-Kozluk Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 09.11.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 107- (MADDE 6-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan 180/Park parselinde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 25.11. 2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 108- (MADDE 7-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, 5182 ada 4 parsel, 5191 ada 4 ve 5 inci parsellerin satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi,  diğer parsellerin müdürlüğüne iade edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 109- (MADDE 8 -) Körfez Mahallesi 5182 ada 4 nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü ve 7195 ada 1 parsel 3.095,40 m2 yüzölçümlü iki adet parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Körfez Mahallesi 5182 ada 4 nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü ve 7195 ada 1 parsel 3.095,40 m2 yüzölçümlü iki adet parsel satışının müdürlüğüne iade edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 110- (MADDE 9-) Maktu Mesai ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 28.11.2022 tarih ve 2739 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Zabıta personellerine fazla çalışma ücretinin 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetede yayınlanacak tutarın ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 111- (MADDE 10-) Kabaoğlu mahallesi 0/1586 ada-parsel üzerinde Tüysüzler Pazarı kurulması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 2773 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kabaoğlu mahallesi 0/1586 ada-parsel üzerinde Tüysüzler Pazarı kurulmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 112- (MADDE 17-) Temlik ve Teminat verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 4639 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Temlik ve Teminat verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 113- (MADDE 18-) İş makinesi ve Hizmet aracı satın alınması ve kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 4643 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İş makinesi ve Hizmet aracı satın alınması ve kredi kullanılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 114- (MADDE 19-) Mahalle Mutfağı yemek satış bedelinin KDV dahil 5 (beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2023 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05.12.2022 tarih ve 1837 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mahalle Mutfağı yemek satış bedelinin KDV dahil 5 (beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2023 yılı tarife cetveline eklenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 19.12.2022 tarihinde ilan olunur.

Reyhan ERBAYRAK

Yazı İşleri Müdür V.