Şubat 2023 Komisyon Raporları

17 Mart 2023
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.02.2023 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi (Adliye Yanı) No:7, tapuda Körfez Mahallesi 2547 ada 7 parsel ve güneyinde bulunan 193 m2 kapalı 1172 m2 açık alandaki büfe-çay bahçesinin 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.01.2023 tarih ve 3148128 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi (Adliye Yanı) No:7, tapuda Körfez Mahallesi 2547 ada 7 parsel ve güneyinde bulunan 193 m2 kapalı 1172 m2 açık alandaki büfe-çay bahçesinin 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilmesi komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 02.03.2023

 

  Hayrettin ÜNLÜ                                         Muharrem TUTUŞ                            M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                            Başkan Vekili                                         Üye

                                                                                                                                                       (Katılmadı)

 

                                     Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                            Üye                                                   Üye

                                      (Katılmadı)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.02.2023 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Karaabdülbaki Mahallesi 105 ada 209 parsel nolu 14.086,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih ve 3161569 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz tarafından öncelikli yıllarda kiralık olarak kullanılan Belsa Plaza B Blok kira borçlarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlarımız bulunmak olup, söz konusu borçların icra takibi devam eden kısımlardan bugüne kadar aralıklarla ödemeler yapılmış ancak tamamlanamadığı için, Kocaeli İcra Dairesi aracılığıyla 2020/5757 Esas sayılı dosya ile ilgili olarak Belediyemize ait Karaabdülbaki Mahallesi 105 ada 209 parsel nolu 14.086,11 m2 yüzölçümlü taşınmaza haciz konulmuş, kıymet takdiri yapılmış ve satış kararı alınmıştır. Söz konusu taşınmazın yaklaşık bedeli 6.000.000,00 TL olup, İcra Dairesi tarafından 3.034.148,09 TL değer biçilmiş, ancak açık artırmaya gidilmesi halinde ise bu değerin ¼ değeri üzerinden satışa çıkılacağı, satış değerinin ise dosyayı kapatmayacağı görülmektedir. Söz konusu taşınmazın Belediyemiz tarafından gerçek değeri üzerinden satışının yapılarak satış bedeli ile borcun ödenebilmesi için, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Karaabdülbaki Mahallesi 105 ada 209 parsel nolu 14.086,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışı ile ilgili TBMM’de vergi yapılandırmaları ve kamu borçları yapılandırmaları görüşüldüğü için meclisten ek süre istenmesi  komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 02.03.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                            Başkan Vekili                                     Üye

                                                                                                                                                  (Katılmadı)

 

                                     Dilek YALÇIN                                     Tuncay AŞKIN

                                            Üye                                                       Üye

                                       (Katılmadı)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.02.2023 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kadıköy mahallesi 3662 ada 14 nolu 256,00 m2 yüzölçümlü parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih ve 31651570 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kadıköy mahallesi 3662 ada 14 nolu 256,00 m2 yüzölçümlü parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesi konusunun mecliste görüşülerek karara bağlanması komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 02.03.2023

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                    Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                              Başkan Vekili                                      Üye

                                                                                                                                                   (Katılmadı)

 

                                     Dilek YALÇIN                                           Tuncay AŞKIN

                                             Üye                                                            Üye

                                      (Katılmadı)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.02.2023 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; “II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.01.2023 tarih ve 3162064 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre  Belediyemizde hizmetin gereği olarak ilgi yönetmelik uyarınca memur kadroları ile ilgili yukarıdaki listede ismi bulunan kadro unvanlarının kadro derece değişikliğinin yapılması komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.03.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                            Başkan Vekili                                     Üye

                                                                                                                                                   (Katılmadı)

 

                                     Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                            Üye                                                    Üye

                                      (Katılmadı)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.02.2023 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; “Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi” ile yapılan protokolün sonlandırılması ve 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre “Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği” ile ortak proje hazırlanması bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile illgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih ve 3151879 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Görme Engelliler Dayanışma Derneği Genel Merkezi’ nden 12.01.2023 tarih ve 2 sayılı yazı ile Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şube’ nin fesih edildiğine yönelik ilgili evraklarla belediyemize bilgi verilmiş ve 26.12.2022 tarihi itibariyle “Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği” (Ömerağa Mahallesi Belediye Çarşı İş Hanı Batı Blok No:93 K:7) adıyla bir dernek kurulduğunu ve Belediyemize ait Kocaeli İli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı 786 Ada 113 Parsel, Şehitler Parkı içerisindeki yapının dernek yararına işletilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu hususta “Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi” ile yapılan protokolün sonlandırılması, 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre “Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği” ile ortak proje hazırlanması ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına 3 yıl süreli protokol yapma yetkisi verilmesi  komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.02.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                            Başkan Vekili                                     Üye

                                                                                                                                                  (Katılmadı)

 

                                      Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                              Üye                                                   Üye

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ORTAK RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.02.2023 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit Belediyesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerimizi desteklemek amacıyla; Belediyemizden buğday desteği alan çiftçilerimize % 70 (yüzde yetmiş) destek, % 30 (yüzde otuz) katkı payı ile 50 (elli) kilogram gübre verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih ve 3150692 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7’nci maddesinde belirtilen “Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmü yer almaktadır. Buna dayanarak İzmit Belediyesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerimizi desteklemek amacıyla; Belediyemizden buğday desteği alan çiftçilerimize % 70 (yüzde yetmiş) destek, % 30 (yüzde otuz) katkı payı ile 50 (elli) kilogram gübre verilmesi komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.03.2023

 

               Şener İNCE                                                                            Hayrettin ÜNLÜ                              Süleyman ŞEN

    Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                   Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.V.

 

           Muharrem TUTUŞ                                                      Çağlayan DUMAN                                 Tuncay AŞKIN 

    Plan ve Bütçe Kom.Bşk.V.                  Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi                     Plan ve Bütçe Kom. Üyesi

 

            Halil İNCİEL                                                                                  Dilek YALÇIN                                             M.İlker KAZAN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi                                       Plan ve Bütçe Kom. Üyesi                       Plan ve Bütçe Kom. ve Kır.

                                                                                                                          (Katılmadı)                                       Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

                                                                                                                                                                                                        (Katılmadı)

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ORTAK RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 10.02.2023 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit Belediyesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizi desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla örtü altı yetiştirici pozisyonunda olan gönüllü çiftçilerimiz ile vatandaşlarımıza % 100 (yüzde yüz) hibe olarak sebze fidesi verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih ve 3150669 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmü yer almaktadır. Buna dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizi desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla örtü altı yetiştirici pozisyonunda olan gönüllü çiftçilerimiz ile vatandaşlarımıza % 100 (yüzde yüz) hibe ile sebze fidesi verilmesi komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.03.2023

 

               Şener İNCE                                         Hayrettin ÜNLÜ                                                             Süleyman ŞEN

    Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                   Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                     Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.V.

 

           Muharrem TUTUŞ                                 Çağlayan DUMAN                                                    Tuncay AŞKIN 

    Plan ve Bütçe Kom.Bşk.V.                  Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi                     Plan ve Bütçe Kom. Üyesi

 

            Halil İNCİEL                                                                                  Dilek YALÇIN                                             M.İlker KAZAN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi                                       Plan ve Bütçe Kom. Üyesi                       Plan ve Bütçe Kom. ve Kır.

                                                                                                                          (Katılmadı)                                       Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

                                                                                                                                                                                                        (Katılmadı)