Ocak 2023 Komisyon Raporları

23 Şubat 2023
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kabaoğlu Mahallesi Neslihan Sokak No:38 0/1586 ada-parsel üzerine haftanın Pazar günleri Tüysüzler Pazarı kurulmuş olup; 2023 yılı tarife cetveline dahil edilmesi ile ilgli Zabıta Müdürlüğü’nün 22.12.2022 tarih ve 2959 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tüysüzler pazarı 2023 yılı tezgah fiyatı 901.-TL (dokuzyüzbirtürklirası) olarak 2023 yılı tarife cetveline dahil edilmesi komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.01.2023

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                    Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                              Başkan Vekili                                     Üye

 

                                   Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                           Üye                                                   Üye

                                   (KATILMADI)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 2023 Yılı Tarife Cetveli A- İnşaat Malzemeleri Satış Bedelleri bölümünde bulunan asfalt 1 tonu 479,66 Tl + KDV olarak karar alınmıştır. Ancak maliyetler arttığından dolayı asfalt 1 tonu 750,00TL + KDV olarak tekrar revize edilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 6448 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2023 yılı tarife cetvelinin asfalt 1 tonu 750,00TL + KDV olarak revize edilmesi komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.01.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                   Muharrem TUTUŞ                           M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                              Başkan Vekili                                       Üye

 

                                    Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                            Üye                                                   Üye

                                    (KATILMADI)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve gündemin 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  2023 yılı tarife cetveli içerisinde yer alan “Planlama Birimi Hizmet Bedelleri” tablosuna bazı maddelerin eklenmesini içeren ücret tarifesi değişikliği ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 4075 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şeklindeki 2023 yılı tarife cetveli revizesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.01.2023

          Hayrettin ÜNLÜ                                   Muharrem TUTUŞ                           M.İlker KAZAN 

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                              Başkan Vekili                                       Üye

 

                                      Dilek YALÇIN                                           Tuncay AŞKIN

                                             Üye                                                             Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Halk Ekmek Tesisi ve Yeni Mahalle Çınar Çocuk Evi yapılabilmesi amacı ile, Körfez Mahallesi 7195 ada 1 nolu 3.095,40 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih v e 7072 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.01.2023 Ocak ayı meclisinde Körfez mahallesi 7195 ada 1 nolu 3.095,40 m2 yüzölçümlü parselin satılmamasına tüm grupların oy birliği ile karar verilmiştir. Bundan dolayı satılması düşünülen bu yerin mecliste görüşülmek üzere karara bağlanması oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.01.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                           M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                            Başkan Vekili                                       Üye

 

                                      Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                             Üye                                                    Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Ortaburun Mahallesi 132 ada 107 nolu 332,78 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine istinaden, satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20.12.2022 tarih ve 6825 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ortaburun Mahallesi 132 ada 107 nolu 332,78 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine istinaden, satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.01.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                    Muharrem TUTUŞ                          M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                              Başkan Vekili                                       Üye

 

                                    Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                           Üye                                                   Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Belediyemizde Norm kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretler; ilgi kanunun 49. maddesinin 3. paragrafında; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi Kararıyla belirlenir.” denildiğinden listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2023 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.12.2022 tarih ve 4051 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yukarıdaki tabloda belirtilen unvan ve derecede görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2023 tarihinden itibaren mevcut sözleşmeli personel maaşlarının üzerine %30 memur zam oranı ilave edilmiş ve %30 ilave edildiği halde tabanın altında kalan ücretlerin tabana çekilerek ödenmesi komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.01.2023

 

              Hayrettin ÜNLÜ                                        Muharrem TUTUŞ                             M.İlker KAZAN 

       Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                                  Başkan Vekili                                            Üye

 

                                              Dilek YALÇIN                                               Tuncay AŞKIN

                                                     Üye                                                                 Üye

                                            (KATILMADI)