01.12.2015 Tarihli Tutanak Özeti

1 Aralık 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 01.12.2015 Salı  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.  Nevzat DOĞAN  Başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL,  Emine ZEYBEK,  Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY'un mevcut oldukları anlaşıldı.

03.11.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.11.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1–   İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; SARBAŞ İnşaat Özel Eğitim Sağlık Akaryakıt Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 5454 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 G2- 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 1. maddesinin 31. bendine göre tüzel kişiliği sona ererek Belediyemize katılan Bekirpaşa Belediye Meclisinin 12.05.2008 tarih 55 sayısı ile, tapuda Mehmet Ali Paşa Mahallesi idari Yenişehir Mahallesi 1742 ada 84 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Binası Kaymakamlık ve bağlılarına tahsis edilmiş olup meclis kararında süre belirtilmemiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesinde “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir” denildiğinden konunun süre yönünden değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 7662 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G3- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait imar planında 'Resmi Kurum Alanı' olarak ayrılan Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele Belediyemiz tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılması, bina yapım maliyetine karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemizin ihtiyaçlarına uygun parsellerin alınması ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.11.2015 tarih ve 7661 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G4-İzmit Belediyesi meclis üyeleri olarak İspanya'ya teknik anlamda bir gezi düzenleyip o ülkenin Belediye hizmetleri, Şehircilik anlayışları ile ayrıca sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yapılan çalışmaları yerinde incelemek için  10-30 OCAK 2016 tarihleri arasında belirlenecek bir tarihte dört (4) günlük bir ziyaret yapılması meclis üyelerimiz açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz bu ziyarete katılacak olan meclis üyelerimizin harcırah almadan ulaşım ve konaklama masraflarını belediyemiz tarafından karşılanması ayrıca bu geziye katılacak ekli listedeki isimleri bulunan davetlilerin tüm masraflarını kendileri tarafından karşılanması suretiyle görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarfından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.  

 

G5- İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyalinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN ve Cemil KANPARA tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 23.11.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 116- (Madde 4-) 2016 yılı için Geçici İşçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.11.2015 tarih ve 1570 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (P) bendi uyarınca kardeş şehir olduğumuz Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesi sınırlarında Pralenk köyüne okul binası yapım maliyetinin Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü 2016 Yılı bütçesinden karşılanması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan okul binasının yaptırılabilmesi ile ilgili, TİKA T.C Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol yapmak üzere Belediye başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 19.11.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 117- (Madde 6-) Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarında yapılacak olan değişiklik teklifi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünün 24.11.2015 tarih ve 201 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında Yönetmeliğine

       o) Maddesi olarak

” Belediyemizin tüm birimlerine alınacak olan bilgisayar, televizyon, yazıcı, toner, fotokopi makinası, telsiz, kamera, kayıt cihazı v.b gibi bütün elektronik cihazlar ile yazılım ve donanıma dair bütün satınalmalar Bilgi İşlem Müdürlüğünün bütçesinden sağlanır” maddesinin ilave edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 7-) İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi, 3076 ada park alanının düzenlenerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.11.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 8- ) Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kapsamına giren konularda ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi ile alakalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye Başkanlığımız arasında veri erişimi; Paylaşım ve kullanımı esaslarına dair protokol yapmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.11.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d  nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan  yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 118- (Madde 10-) İzmit-Kabaoğlu ve Arızlı Mevkii, G23b.19c.1a-1b-1d-2c-4a, G23b.19d.3a-3b-3c-3d ve G23b.24a.2a uygulama imar planı paftaları, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite Yönetim Kurulunun 25.09.2013 tarih ve 2013/12 nolu toplantısında alınan 12 sayılı kararında belirlenen parsellerin “Üniversite Alanı”ndan çıkarılarak “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 12.11.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

KARAR 119- (Madde 11-) İzmit-Cedit Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b.24c nazım, G23b24c.1b-1c-2d-2a uygulama imar planı paftaları, yatayda Y:494591.908, Y:494725.562 ve düşeyde X:4514871.909, X:4515165.048 koordinatları arasında kalan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 12,6 hektarlık alana ilişkin “Riskli Alan” sınırı ve tanımının imar planı üzerine aktarılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu'nun 20.11.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

( Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT,   İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY'un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ,  Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR'un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR 120- ( Madde 12-) Gündoğdu Mahallesi 639 ada, 1 nolu parseldeki 133/824 (133,00m2 ) Maliye hazinesine ait hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.11.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

KARAR 121- ( Madde 13-) Mehmetalipaşa (Yahya Kaptan) Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi , 3070 adadaki park alanının ” büfe – çay bahçesi ” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  13.11.2015  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 122-  (Madde 14-)  Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.11.2015 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 123-  (Madde 15-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 23.11.2015 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-) Katı Atık Entegre Tesisinin  özel bir işletmeci / yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi hususunun araştırılarak İmtiyaz sözleşmesinin imzalanması hususunda yetki alınması teklifi ile ilgili Çevre   Sağlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının 20.11.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ile Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 124 – (G1Madde 17- )  İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; SARBAŞ İnşaat Özel Eğitim Sağlık Akaryakıt Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 5454 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak   yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT,   İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY'un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ,  Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR'un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR 125- (G2Madde 18- )  5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 1. maddesinin 31. bendine göre tüzel kişiliği sona ererek Belediyemize katılan Bekirpaşa Belediye Meclisinin 12.05.2008 tarih 55 sayısı ile, tapuda Mehmet Ali Paşa Mahallesi idari Yenişehir Mahallesi 1742 ada 84 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Binası Kaymakamlık ve bağlılarına tahsis edilmiş olup meclis kararında süre belirtilmemiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesinde “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir” denildiğinden konunun süre yönünden değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2015 tarih ve 7662 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(G3Madde 19- ) Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait imar planında 'Resmi Kurum Alanı' olarak ayrılan Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele Belediyemiz tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılması, bina yapım maliyetine karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemizin ihtiyaçlarına uygun parsellerin alınması ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.11.2015 tarih ve 7661 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 126- (G4- Madde 20-) İzmit Belediyesi meclis üyeleri olarak İspanya'ya teknik anlamda bir gezi düzenleyip o ülkenin Belediye hizmetleri, Şehircilik anlayışları ile ayrıca sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yapılan çalışmaları yerinde incelemek için  10-30 OCAK 2016 tarihleri arasında belirlenecek bir tarihte dört (4) günlük bir ziyaret yapılması meclis üyelerimiz açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz bu ziyarete katılacak olan meclis üyelerimizin harcırah almadan ulaşım ve konaklama masraflarını belediyemiz tarafından karşılanması ayrıca bu geziye katılacak ekli listedeki isimleri bulunan davetlilerin tüm masraflarını kendileri tarafından karşılanması suretiyle görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İspanya'ya teknik anlamda bir gezi düzenleyip o ülkenin Belediye hizmetleri, Şehircilik anlayışları ile ayrıca sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yapılan çalışmaları yerinde incelemek için  10-30 OCAK 2016 tarihleri arasında belirlenecek bir tarihte dört (4) günlük bir ziyaret yapılması bu ziyarete katılacak olan ( İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İlker ULUSOY'un  harcırah almadan ulaşım ve konaklama masraflarını belediyemiz tarafından karşılanması ayrıca bu geziye katılacak  Vedat YOLDAŞ  ve Ayşegül KABO' nun tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüne  Belediye meclis üyesi İbrahim GÜÇLÜ'nün muhalif oyuna karşı uygun görülmekle kabulüne  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

(Madde 21- G5- ) İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyalinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN ve Cemil KANPARA tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Uğur KOŞTUR' un  mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazareti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Uğur KOŞTUR'un izinli sayılmasını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY tarafından  verilen  yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Uğur KOŞTUR'un izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 01.12.2015 Salı günü saat 15.00'da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.01.2016 Salı günü saat 15.00'da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                       Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                         Katip                                                   Katip              

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz