02.10.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

2 Ekim 20180
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 .  Oturumu 02.10.2018 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Reyhan TAŞTEKİN, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT,  Ercan UMUTLU,  Yusuıf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, H. İlker ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.
 

04.09.2018 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.09.2018 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1- Belediyemiz Meclis Üyesi Ersin ALPASLAN, Belediyecilik hizmetleri ile ilgili ekte sunulan Başkanlık Makamı olurunda görüleceği üzere 20-30 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde belediye çalışmaları ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda tüm yolculuk, konaklama ve diğer masraflar kendi bütçesinden karşılanacak olup, belirtilen gün ve tarihler arasında yurtdışına çıkabilmesi ve programa katılabilmesi için Hizmet Pasaportu verilmesi hususunda gerekli görevlendirmenin yapılması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.09.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3) 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2019 yılı performans programının görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.09.2018 tarih ve 5870 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) 2019 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.09.2018 tarih ve 5869 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03.09.2018 tarih ve 1182 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 69- (Madde 6-) Her hafta kurulmakta olan  Perşembe ve Cumartesi Pazarının, Doğu Kışla bölgesinde yapımı tamamlanan 542 Ada 188 Parsel üzerindeki Modern Kapalı Pazar alanına taşınması  teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.09.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-)Yeşilova Mahallesi, Fikir Sokak 106 ada, 8 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.09.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 7029 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 70- (Madde 9-) İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı Paftası, 2490 ada 5 ve 6 nolu parseller, 2491 ada 1 nolu parsel ve 2492 ada 3 ve 4 nolu parsellerden geçen Nato Boru Hattı güzergâhının yeniden düzenlenmesini içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 71-(Madde 10-) İzmit-Kuruçeşme Fatih (tapuda Hatipköy) Mahallesi, G23b.23d.1b-2a Uygulama İmar Planı paftaları, “5/A-3/3, 0.35/1.05” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 3381 ada 7 nolu parselde topoğrafik durum doğrultusunda farklı konut tipleri yapılması düşünüldüğünden 3381 ada 7 nolu parsel içerisinde 8.00 m genişliğinde imar yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 72- (Madde 11-) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 12.09.2019 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 73-(Madde 12-) Etüd Proje Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 74- (Madde 13-) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 75- (Madde 14-) Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 76- (Madde 15-)  Özel Kalem Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 77- (Madde 16-) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78- (Madde 17-) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 17.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 79- (Madde 18-) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 12.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 80- (Madde 19-) Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 12.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 81- (Madde 20-) Fen İşleri Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 12.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 82- (Madde 21-) Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanlığı ile Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan semt pazarlarında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla Pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonunun 21.09.2018  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 22-) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2019 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.09.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83- (MADDE 23-) G1 Belediyemiz Meclis Üyesi Ersin ALPASLAN, Belediyecilik hizmetleri ile ilgili ekte sunulan Başkanlık Makamı olurunda görüleceği üzere 20-30 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde belediye çalışmaları ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda tüm yolculuk, konaklama ve diğer masraflar kendi bütçesinden karşılanacak olup, belirtilen gün ve tarihler arasında yurtdışına çıkabilmesi ve programa katılabilmesi için Hizmet Pasaportu verilmesi hususunda gerekli görevlendirmenin yapılması  teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.09.2018 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:


Belediyemiz Meclis Üyesi Ersin ALPASLAN 20-30 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde belediye çalışmaları ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda tüm yolculuk, konaklama ve diğer masrafları kendi bütçesinden karşılanacak olup, belirtilen gün ve tarihler arasında yurt dışına çıkabilmesi ve programa katılabilmesi için Hizmet Pasaportu verilmesinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan  M. Zekeriya ÖZAK, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, Abdullah KOÇ’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, M. Zekeriya ÖZAK izinli sayılmasını isteyen azalardan Aykut BOZKURT ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan,  M. Zekeriya ÖZAK’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, Abdullah KOÇ’un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Veli BEYAZTAŞ   tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, Abdullah KOÇ’un  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 02.10.2018 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.11.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                                   Güzin TAŞTEKİN                         Ersin ALPASLAN                                                                                                                                                                        

   İzmit Belediye Başkanı                                      Katip                                                   Katip                                                                                                                                                                                            

                                               

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz