03.01.2017 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

3 Ocak 20170
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 03.01.2017 Salı saat

14.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında  azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK,  Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE,  İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT,Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR,  Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.

(YAZILI ÖNERGE)  İlçemiz sınırları içinde yaşanan elektrik kesintileri, karla karışık yağmur yağışı nedeni ile sular altında kalan mahalleler evler ve mağduriyet yaşayan vatandaşımızın sıkıntılarının görüşülmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Birol SAĞLAM ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Konu ile ilgili sözlü bilgi verilmesine karar verildi)

13.12.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

13.12.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 1- (Madde 3-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 379 sayılı yazısı okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

 

Belediye meclis üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 03.01.2017 tarihli takrir okunarak yapılan gizli  oylama neticesinde, azalardan Engin UZTÜRK 36 oy, Ersin ALPASLAN 36 oy, Haluk AKGÜN 36 oy,  Ersin ALBAYRAK 34 oy  Barbaros AKKUŞ 35 oy,  almak sureti ile Denetim komisyonu üyeliğine seçilmelerinin kabulüne  oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 4-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 380 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 3600 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) Sözleşmeli Personel ücretleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 2371 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 7-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 2401 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 2- (Madde 😎 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet maksimum 30 (Otuz) kişilik otobüs alımı teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 1482 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 3- (Madde 9-) Veliahmet Mahallesi 352 ada 11 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemize ait binanın, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 28.12.2016 tarih ve 7808 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-) Arızlı 192 Ada,36 parseldeki 69 m2’lik  hissemiz ile Arızlı  193 Ada, 2  parseldeki ALİ RIZA SEVİM’in 69 m2’ lik hissesinin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.12.2016 tarih ve 7806 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 11-) İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3484 ada 12 nolu parselin(11 ve 12 nolu parseller tevhiden 16) yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan(UOA)” kısmının “Önlemli Alan (ÖA-2,1)” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2016 tarih ve 4908 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4- (Madde 12-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.12.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 5- (Madde 13-) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.12.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 6- (Madde 14-) İlçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Çevre Sağlık Komisyonlarının 27.12.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 7- (Madde 15-) Tavşantepe mahallesi, 385 ada 24 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 14.12.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- (Madde 16-) Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmitimizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan halk eğitim merkezi binası ile hala Acısı vergi dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız mektebi sörler okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.12.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan, Mehmet ÇETİN, Barbaros AKKUŞ’un  mevcut olmadıkları  anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Barbaros AKKUŞ’un izinli sayılmasını isteyen azalardan Hamit İlker ULUSOY, ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Barbaros AKKUŞ’un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet ÇETİN’in izinli sayılmasını isteyen azalardan, Emine OKANALP  ve Erdoğan ÇAKIR tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Mehmet ÇETİN’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 03.01.2017 Salı günü saat 14.00’de  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.02.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                   Katip 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz