Şubat 2017 Komisyon Raporları

1 Şubat 20170
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır” denildiğinden Denetim Komisyonu’nda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 380sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 25. maddesinin 3.fıkrasındaki gösterge tutarlarına uygulanacak memur maaş katsayısı çarpımıyla bulunacak tutar kadar ücret ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 06.01.2017

 

      Hayrettin ÜNLÜ                         Engin UZTÜRK                           Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                         Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK

             Üye                                               Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Zabıta personelinin maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 20.12.2016 tarih ve 3600 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

24.12.2016 tarih ve 29928 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017 yılı Bütçe Kanun eklerinden “K” cetvelinin “B” bendinde yayınlanan Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti “başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 453 TL- (Dörtyüzelliüçtürklirası) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2017 tarihinden itibaren 453 TL (Dörtyüzelliüçtürklirası) olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 06.01. 2017

 

      Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                           Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                            Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve gündemin 10. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Arızlı 192 Ada,36 parseldeki 69 m2’lik hissemiz ile Arızlı 193 Ada, 2 parseldeki ALİ RIZA SEVİM’in 69 m2’lik hissesinin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.12.2016 tarih ve 7806 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Arızlı 192 Ada,36 parseldeki 69 m2’lik hissemiz ile Arızlı 193 Ada, 2 parseldeki ALİ RIZA SEVİM’in 69 m2’lik hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun (18) maddesine göre başabaş trampa edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.01. 2017

 

      Hayrettin ÜNLÜ                          Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK

            Üye                                                   Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve gündemin 6. Maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen, Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. pragrafında; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2017 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.12.2016 tarih ve 2371 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yukarıda tabloda belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2017 tarihinden itibaren ödenmek üzere personel maaşlarının kabulükomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.01.2017

 

      Hayrettin ÜNLÜ                          Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK

           Üye                                                   Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemizde hizmetin gereği olarak mevcut bulunan memur kadrolarında ismi bulunan kadro unvanlarının kadro unvan ve derece değişikliği ile ilgili II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli Teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 2401sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yukarıda tabloda belirtilen II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.01.2017

 

      Hayrettin ÜNLÜ                         Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK

            Üye                                                   Üye

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen, kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmitimizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesi’ne devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.12.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmitimizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan halk eğitim merkezi binası ile hala Acısı vergi dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız mektebi sörler okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili, çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.01.2017

 

         Hasan AYAZ                           İbrahim ELGİN                    Haluk AKGÜN

Kültür Turizm  ve Sanat                   Başkan  Vekili                            Üye

          Kom.Bşk.

 

Birol SAĞLAM                                    Özcan ÖZER

         Üye                                                    Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz