03.12.2013 Tarihli Tutanak özeti

3 Aralık 20130
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  03.12.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE,  M. Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN,  İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT,  Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK,  Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1- Yenişehir Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı, 1781 ada, 20 parsel´de yeni yapılacak parka “MUHSİN YAZICIOĞLU GÖREV ŞEHİTLERİ ANIT PARKI” isminin verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.11.2013 tarih ve 1893 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2-  Zabıta Personeline  Maktu mesai ücereti  verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 4057 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G-3-   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi ´nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve 290 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

05.11. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.11.2013 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 95- (Madde 3-) 2014 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.11.2013 tarih ve 1646 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Arızlı 192 ada 49 nolu parsele Belediyemizce park yapılması planlanmaktadır. Parselde 203 m2 hissesi olan İbrahim Ercan ile görüşülmüş olup vatandaş aynı bölgede Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2 , 196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesi olduğunu ve mülkiyeti Belediyemize ait 329 m2´lik Hatip 2134 ada 47 nolu parsel ile trampasını 05.11.2013 tarih 5318 kayıt nolu dilekçesi ile talep etmiştir. Trampa talebinin ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 170 ada 2 nolu 338,00 m2 alanlı parselin, Orhan Mahallesi 3493 ada 4 nolu 509,00 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 4114 ada 6 nolu 80,00 m2 alanlı parselin satılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 7248 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 192 ada 49 no´lu parselin “Konut Alanı” kullanımının semt sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 981 no´lu parselin, imar hatlarının güncel mülkiyet verisi doğrultusunda planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 3053 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planındaki E:1.05,Hmax:9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının “E:1.60, H: 4 kat” olacak şekilde “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 96-  (Madde 8) İzmit-Gündoğdu Mevkii, G23b.20d.4c uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 3399 no´lu parselin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine kat artışı yapılmaksızın “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) ifadesi ve sınırının eklenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.11.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 97- (Madde 9-) – Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 3358 ada 3 nolu parselin bir kısmında yer alan Ortaöğretim Tesis Alanı kullanımının Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin “İmar Planı Tadilatının İptali´´ kararı doğrultusunda söz konusu parsel içerisinden geçen 10 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek planlanması ile çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi  ile ilgili  İmar komisyonunun 07.11.2013 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 98- (Madde 10-) İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneğine ait olan 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imar planındaki “Özel Yurt Alanı” kullanımının  yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak  planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 99- (Madde 11-) İzmit Fatih Mahallesi (Tapuda Durhasan) G23b.25b.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımına sahip 4156 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda imar planı üzerine ” ÖHB” ( Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi suretiyle önerilen 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.11.2013 tarihli  raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 12-) İzmit Belediye Meclisi´nin 04.06.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan “İzmit- Kabaoğlu   (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alan”larında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar komisyonunun  22.11.2013  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile kara verildi.

 

(Madde 13-) Büyükşehir Belediye meclisinin 15.08.2013 tarih 499 sayılı kararı ile uygun görülen İzmit Belediyesi uygulama imar planı notlarına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.11.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 100- (Madde 14-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.11.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-) İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile kara verildi.

 

KARAR 101- (Madde 16-) Mikdat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 102- (Madde 17-) Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 103- (Madde 18-) 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 104-  ( Madde 19-) G-1-  Yenişehir Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 1781 ada, 20 parsel´de yeni yapılacak parka MUHSİN YAZICIOĞLU GÖREV ŞEHİTLERİ ANIT PARKI” isminin  verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.11.2013 tarih ve 1893 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    Yenişehir Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 1781 ada,20 parsel´de yeni yapılacak parka ” “MUHSİN YAZICIOĞLU GÖREV ŞEHİTLERİ ANIT PARKI” isminin verilmesi Belediye meclis üyeleri  (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , Belediye Meclis üyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP,  Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.       

 

( Madde 20-) G-2-  Zabıta Personeline  Maktu mesai ücreti  verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 4057 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 21-) G-3-   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi ´nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve 290 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY  Olcay SANAL ve Adnan UYSAL´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erkan AKSOY  ve Olcay SANAL´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İsmail GÜNDAŞ ve İbrahim ELGİN   tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Erkan AKSOY ve Olcay SANAL´ın´ın  izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet DEMİRTAŞ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHAN  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mehmet DEMİRTAŞ´ın  izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Belediye Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın vermiş olduğu  sözlü teklif üzerine Yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis üyesi Adnan UYSAL´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 03.12.2013 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.01.2014 Salı günü saat 15.00´de  (Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı)   toplanılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Emine OKANALP                           Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip         

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  03.12.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE,  M. Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN,  İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT,  Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK,  Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1- Yenişehir Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı, 1781 ada, 20 parsel´de yeni yapılacak parka “MUHSİN YAZICIOĞLU GÖREV ŞEHİTLERİ ANIT PARKI” isminin verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.11.2013 tarih ve 1893 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2-  Zabıta Personeline  Maktu mesai ücereti  verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 4057 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G-3-   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi ´nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve 290 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

05.11. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.11.2013 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 95- (Madde 3-) 2014 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.11.2013 tarih ve 1646 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Arızlı 192 ada 49 nolu parsele Belediyemizce park yapılması planlanmaktadır. Parselde 203 m2 hissesi olan İbrahim Ercan ile görüşülmüş olup vatandaş aynı bölgede Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2 , 196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesi olduğunu ve mülkiyeti Belediyemize ait 329 m2´lik Hatip 2134 ada 47 nolu parsel ile trampasını 05.11.2013 tarih 5318 kayıt nolu dilekçesi ile talep etmiştir. Trampa talebinin ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 170 ada 2 nolu 338,00 m2 alanlı parselin, Orhan Mahallesi 3493 ada 4 nolu 509,00 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 4114 ada 6 nolu 80,00 m2 alanlı parselin satılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 7248 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 192 ada 49 no´lu parselin “Konut Alanı” kullanımının semt sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 981 no´lu parselin, imar hatlarının güncel mülkiyet verisi doğrultusunda planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 3053 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planındaki E:1.05,Hmax:9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının “E:1.60, H: 4 kat” olacak şekilde “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 96-  (Madde 8) İzmit-Gündoğdu Mevkii, G23b.20d.4c uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 3399 no´lu parselin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine kat artışı yapılmaksızın “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) ifadesi ve sınırının eklenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.11.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 97- (Madde 9-) – Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 3358 ada 3 nolu parselin bir kısmında yer alan Ortaöğretim Tesis Alanı kullanımının Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin “İmar Planı Tadilatının İptali´´ kararı doğrultusunda söz konusu parsel içerisinden geçen 10 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek planlanması ile çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi  ile ilgili  İmar komisyonunun 07.11.2013 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 98- (Madde 10-) İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneğine ait olan 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imar planındaki “Özel Yurt Alanı” kullanımının  yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak  planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 99- (Madde 11-) İzmit Fatih Mahallesi (Tapuda Durhasan) G23b.25b.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımına sahip 4156 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda imar planı üzerine ” ÖHB” ( Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi suretiyle önerilen 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.11.2013 tarihli  raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 12-) İzmit Belediye Meclisi´nin 04.06.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan “İzmit- Kabaoğlu   (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alan”larında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar komisyonunun  22.11.2013  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile kara verildi.

 

(Madde 13-) Büyükşehir Belediye meclisinin 15.08.2013 tarih 499 sayılı kararı ile uygun görülen İzmit Belediyesi uygulama imar planı notlarına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.11.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 100- (Madde 14-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.11.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-) İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile kara verildi.

 

KARAR 101- (Madde 16-) Mikdat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 102- (Madde 17-) Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 103- (Madde 18-) 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 104-  ( Madde 19-) G-1-  Yenişehir Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 1781 ada, 20 parsel´de yeni yapılacak parka MUHSİN YAZICIOĞLU GÖREV ŞEHİTLERİ ANIT PARKI” isminin  verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.11.2013 tarih ve 1893 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    Yenişehir Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 1781 ada,20 parsel´de yeni yapılacak parka ” “MUHSİN YAZICIOĞLU GÖREV ŞEHİTLERİ ANIT PARKI” isminin verilmesi Belediye meclis üyeleri  (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , Belediye Meclis üyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP,  Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.       

 

( Madde 20-) G-2-  Zabıta Personeline  Maktu mesai ücreti  verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 4057 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 21-) G-3-   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi ´nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve 290 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY  Olcay SANAL ve Adnan UYSAL´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erkan AKSOY  ve Olcay SANAL´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İsmail GÜNDAŞ ve İbrahim ELGİN   tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Erkan AKSOY ve Olcay SANAL´ın´ın  izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet DEMİRTAŞ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHAN  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mehmet DEMİRTAŞ´ın  izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Belediye Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın vermiş olduğu  sözlü teklif üzerine Yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis üyesi Adnan UYSAL´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 03.12.2013 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.01.2014 Salı günü saat 15.00´de  (Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı)   toplanılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Emine OKANALP                           Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip         

                                      

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz