2014 Ocak Ayı Komisyon Raporları

1 Ocak 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 24.12.2013 tarih ve 209 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili konunun incelenmesi çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten  ek süre istenmesikomisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 17.01.2014

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                           Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

       

           İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen , 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden  Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2013 tarih ve 237 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        5393 sayılı kanunun 25. Maddesi 3. Fıkrasındaki gösterge tutarlarına uygulanacak memur maaş katsayısı çarpımıyla bulunacak tutar kadar ücret ödenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim edilmiştir. 15.01.2014

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                      Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

       

           İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İzmit PTT Merkez Müdürlüğünün, Gültepe Mahallesi, Miralay Mümtaz Caddesi, No:11 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasındaki 20 m2´lik odanın PTT şubesi açılması sureti ile bedelsiz olarak idareleri adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2013 tarih ve 7905 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

             Posta ve Telgraf  Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Eylül 2013 tarihinde Anonim Şirkete dönüşmesinden dolayı, 5393 Sayılı  Belediye kanununun  75/d fıkrasındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları hükmünün dışında kaldığından evrakın Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.01.2014

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                        Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

       

         İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  İzmit Yenidoğan mahallesi, 4398 ada, 8 nolu parselin tamamının, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.12.2013 tarih ve 7597 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       İzmit Yenidoğan Mahallesi, 4398 ada, 8 nolu parselin tamamının, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.27.01.2014

  

 

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                          Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz