05.05.2015 Tarihli Tutanak Özeti

5 Mayıs 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  05.05.2015 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın  Başkanlığında azalardan Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU,  Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN,   Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ,   Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT,  Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

07.04.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.04.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1– Çek Cumhuriyeti´nin Prag kentinde 23-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında  düzenlenecek, Uluslararası Halk Oyunları Festivali´nde belediyemizi temsilen Kocaeli Amra Kafkas Halk Dansları Kulübü Derneği´nin yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklör topluluğu ile iki adet şoförün ulaşım, konaklama, yeme, içme ve diğer yapacakları harcamaların ücretlerini kendileri karşılamak suretiyle katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 680 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde: 

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G2- İzmit Yahyakaptan mahallesi, (tapuda M.Alipaşa) G 23b.25c.1d uygulama imar planı paftası 1554 ada 1 nolu parselde yer alan “sağlık Tesisi Alanı” kullanımının “Resmi Kurum Alanı´na dönüştürülmesi şeklinde yapılan plan değişikliğinin Kocaeli 1. İdare mahkemesi´nin 2014/513 esas sayılı dosyası üzerinden verilen “imar planının iptali” kararı doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.04.2015 tarih ve 216 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden plansız duruma gelen 1554 ada,1 nolu parselin yeniden “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan Sağlık Tesisi Alanı´nın G23b.25d.2c uygulama imar planı paftası,  “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 1468 ada, 3 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 2399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G3- İzmit ilçemizdeki genç nüfusun iş gücü  piyasasında karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasında İzmit Belediye meclisi olarak, sosyal belediyecilik gereği “Genç iş gücünün Girişimcilik” ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarının neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Yusuf Sami ÇINAR, Cemil KANPARA ve Uğur KOŞTUR tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

(Madde 3-)  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince İzmit  Belediyesi´ne ait  2014 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.04.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 44- (Madde 4-) Özel Güvenlik Hizmet Alımı teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 1271 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Kardeş Belediyemiz olan Makedonya Çayır Belediyesinde spor ve eğlence parkı yapım işi için,  yatırım izni almakla ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 543 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) Saraybahçe Cumhuriyet, Ayazma ve Zabıtan mahallelerinde bulunan parklara ve oturma köşesine isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 544 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 KARAR 45- (Madde 7-) Gümüşhane Belediyesi´ne, 41 HE 633 plakalı 1994 model Mercedes aracın, hibe edilmesi teklifi  ile ilgili  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 196 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 46- ( Madde 😎 Kelkit Belediyesi´ne, araç parkımızda bulunan arazöz araçlardan 41 HE 637 plakalı 1995 model Fatih aracın, hibe edilmesi teklifi  ile ilgili  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 194 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47- ( Madde 9-) Torul Belediyesi´ne Araç parkımızda bulunan arazöz araçlardan 41 FZ 058 plakalı 1994 model Fatih aracın, hibe edilmesi teklifi ile ilgili  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 195 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 (Madde 10-) “II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile “III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 576 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 11-) İzmit-Kuruçeşme Fatih Mahallesi (tapuda Hatipköy), G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584 ve 586 no´lu parseller üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 12-) Alikahya bölgesi, “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın yeniden planlanması ve İzmit 380 TM. Enerji Nakil Hatlarının 1/1000 Uygulama İmar Planı üzerine işlenmesiniiçeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 27.04.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 48 (Madde 13-) Belediyemiz-Durhasan Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama imar planı paftası, “Park Alanı”, “Karayolu Yol Kenar Koruma Kuşağı”  ve imar yolu kullanımına sahip 3995 no´lu parselin Park Alanı kullanımında kalan kısmının “Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 15.04.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 49- (Madde 14-) İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, mülkiyeti belediyemize ait 1727 ada 14 nolu parselin “Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesis Alanı” kullanımının bitişiğindeki 13 nolu parselde yer alan “Çocuk Bahçesi” kullanımı ile yerlerinin değiştirilmesi ve belediye hizmet alanının daha fonksiyonel kullanılmasının sağlanması amacıyla konut kullanımına sahip1727 ada 10 nolu parselin bir kısmının da “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifiile ilgili İmar Komisyonu´nun 22.04.2015 tarihli raporu

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 50- ( Madde 15-) İzmit Yenidoğan (Zabıtan) Mahallesi 4408 ada, 2 nolu 69,00m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca  belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parsel İzmit Kent Konut 1. Etap,83/49760 arsa paylı H3 Blok 1. Kat 11 nolu bağımsız bölümün, Belediye kanununun 15/h maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  22.04.2015 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 51- ( Madde 16-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.04.2015 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 52- ( Madde 17-) Turgut Mahallesi, İsmail Gaspralı Caddesi,3438 ada,2 parselde yapımına başlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 21.04.2015 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 18-) Müdür ve Üstü Unvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.04.2015 tarihli bilgi sunumu gerçekleşmiştir.

 

KARAR 53- ( Madde 19-) G1– Çek Cumhuriyeti´nin Prag kentinde 23-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında  düzenlenecek, Uluslararası Halk Oyunları Festivali´nde belediyemizi temsilen Kocaeli Amra Kafkas Halk Dansları Kulübü Derneği´nin yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklör topluluğu ile iki adet şoförün ulaşım, konaklama, yeme, içme ve diğer yapacakları harcamaların ücretlerini kendileri karşılamak suretiyle katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 680 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

           Çek Cumhuriyeti´nin Prag  kentinde 23-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenecek  Uluslararası Halk Oyunları Festivali´nde belediyemizi temsilen Kocaeli Amra Kafkas Halk Dansları Kulübü Derneği´nin yer alması ve ekli  davetli listesinde adı geçen  folklör topluluğu ile iki adet şoförden oluşan toplam  kırkyedi  (47 ) kişilik  kafilenin , (masrafları  kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla)   etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

  

Azalardan İbrahim GÜÇLÜ´nün mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim GÜÇLÜ´nün izinli sayılmasını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM  tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İbrahim GÜÇLÜ´nün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

05.05.2015 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşiminin 11.05.2015  Pazartesi  günü saat 15.00´ de toplanılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                Katip 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz