05.05.2015 Tarihli Meclis Gündemi

5 Mayıs 20150
Metni Sesli Dinle

ZMİT   BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.05.2015 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.                     

                                                                                                                                  

                                     

Dr. Nevzat DOĞAN    

İzmit Belediye Başkanı

            G Ü N D E  M     

3-      5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince İzmit  Belediyesi´ne ait  2014 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.04.2015 tarihli yazısı.

 

5-      Kardeş Belediyemiz olan Makedonya Çayır Belediyesinde spor ve eğlence parkı yapım işi için, yatırım izni almakla ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 543 sayılı yazısı.

 

10-  “II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile “III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 576 sayılı yazısı.

 

15-  İzmit Yenidoğan (Zabıtan) Mahallesi 4408 ada, 2 nolu 69,00m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca  belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parsel İzmit Kent Konut 1. Etap,83/49760 arsa paylı H3 Blok 1. Kat 11 nolu bağımsız bölümün, Belediye kanununun 15/h maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  22.04.2015 tarihli raporu.

 

17-  Turgut Mahallesi, İsmail Gaspralı Caddesi,3438 ada,2 parselde yapımına başlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 21.04.2015 tarihli raporu.

 

18-  Müdür ve Üstü Unvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.04.2015 tarihli bilgi sunumu

 

 

GELEN EVRAK

  •  

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz