06.05.2014 Tarihli Tutanak Özeti

6 Mayıs 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  06.05.2014 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M.ZEKERİYA ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf SAMİ ÇINAR , Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP,  İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1- – Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ; Çek Cumhuriyetinin Prağ Belediyesinde çeşitli bilgi alış verişinde bulunmak ve sosyal çalışmaları yerinde incelemek üzere Belediyemiz Meclis Üyesi Emine ZEYBEK´in 17.05.2014-20.05.2014 tarihleri arasında yurtdışında görevlendirilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih ve 505 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan köylerin mahalle olarak belediyemiz hizmet alanlarının dahil olması ve belediye hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı değişik alanlarda belediyemizce yürütülecek faaliyetlerinin temini amacıyla ilgi (B( yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadroları ile ilgili II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 489 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G- 3- İzmit Belediyesi´nin geleneksel olarak düzenlendiği ve her yıl farklı bir kentten başlatılan Pişmaniye Festivali´nin bu yıl yapılacak olan Altıncısının  Makedonya ´nın Üsküp kentinde 13-14-15 Haziran 2014 tarihlerinde  gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Belediyemizden 45 kişinin katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın bilgileri ekte sunulmuştur. Ekli listede adı geçen kafilenin etkinliğe katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.05.2014 tarih ve 628 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

12.04. 2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

12.04.2014 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Madde  3- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince İzmit Belediyesi´ne ait  2013 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4-  İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, “Konut Alanı” kullanımına sahip 381 no´lu parselde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ve sınırının eklenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.04.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1c uygulama imar planı paftası, 4411 ada 7 parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı” kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 1049 ada 22 nolu parselin bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6– İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.04.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla  meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 34-  (Madde 7-) 2014 yılı içerisinde ekli listede belirtilen ünvanlara (Sözleşmeli personel) ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 22.04.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 35- (Madde 😎 Yenidoğan mahallesi 4367 ada 26 nolu parsel, Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No 49 adresinde bulunan Belediyemiz Ek hizmet binasının ikinci katının tamamının 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz ve süresiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  25.04.2014  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 36-  (Madde 9-) M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının  kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.04.2014  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Belediye meclis üyesi M. Zekeriya ÖZAK´ın sözlü önergesi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde: Gündemin 12. Maddesinin  gündemin 10. Maddesi, Gündemin 10. Maddesinin gündemin 12. maddesi olarak yer  değiştirilmelerinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 37 ( Madde 10-) İzmit Belediyesi´nin geleneksel olarak düzenlendiği ve her yıl farklı bir kentten başlatılan Pişmaniye Festivali´nin bu yıl yapılacak olan Altıncısının  Makedonya ´nın Üsküp kentinde 13-14-15 Haziran 2014 tarihlerinde  gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Belediyemizden 45 kişinin katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın bilgileri ekte sunulmuştur. Ekli listede adı geçen kafilenin etkinliğe katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.05.2014 tarih ve 628 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

          13-14-15 Haziran 2014 tarihlerinde,  Makedonya ´nın Üsküp kentinde  Altıncısı  gerçekleştirilecek geleneksel Pişmaniye Festivaline;  tüm masrafları  belediyemiz tarafından karşılanmak üzere, belediyemizi temsilen belediye meclis üyeleri Birol SAĞLAM, Hayrettin ÜNLÜ ve ekli listede adı geçen kırkbeş (45) kişiden oluşan kafilenin etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 38- (Madde 11-)  Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Çek Cumhuriyetinin Prağ Belediyesinde çeşitli bilgi alış verişinde bulunmak ve sosyal çalışmaları yerinde incelemek üzere Belediyemiz Meclis Üyesi Emine ZEYBEK´in 17.05.2014-20.05.2014 tarihleri arasında yurtdışında görevlendirilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih ve 505 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Meclis Üyesi Emine ZEYBEK´in 17.05.2014-20.05.2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinin Prağ Belediyesinde çeşitli bilgi alış verişinde bulunmak ve sosyal çalışmaları yerinde incelemek üzere, gidiş-geliş bedelleri ile her türlü masraflarının kendisi tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan Hasan AYAZ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan  Hasan AYAZ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Emine ZEYBEK´in  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan AYAZ´ın´ izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 06.05.2014 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşiminin 12.05.2014  Pazartesi  günü saat 15.00´ de toplanılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 Dr Nevzat DOĞAN                              Güzin TAŞTEKİN             Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                                     Üye                                     Üye                

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz