12.05.2014 Tarihli Tutanak Özeti

12 Mayıs 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

2. birleşiminin 1.  Oturumu  12.05.2014 Pazartesi günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf SAMİ ÇINAR , Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

06.05. 2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.05.2014 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 489 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 39- (Madde 4-) 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince İzmit Belediyesi´ne ait  2013 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 09.05.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde.

(Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY´un muhalif oyuna karşı ; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR´un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Azalardan  M. Zekeriya ÖZAK ve Hasan AYAZ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan M. Zekeriya ÖZAK ve Hasan AYAZ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Emine OKANALP ve Emine ZEYBEK  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  M Zekeriya ÖZAK ve  Hasan AYAZ´ın´ izinli  sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 12.05.2014 Pazartesi günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.06.2014 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr Nevzat DOĞAN          Güzin TAŞTEKİN             Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                   Üye                                      Üye               

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz