06.06.2017 Tarihli Meclis Toplantısı Tutanak Özeti

6 Haziran 20170
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 06.06.2017 Salı saat

18.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

09.05.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

09.05.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G1- 5393 Sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Türkiye Gençlik Vakfı ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.06.2017 tarih ve 1260 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G2- Türk Halk Müziği'nin gelişimine ve farklı kültürlerde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kentimizde faaliyet gösteren AKÜMDER (Anadolu Kültürünü Araştırma, Anadolu Müziğini Tanıtma ve Yaygınlaştırma Derneği )  30 Haziran-05 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan güzergalı bir turneye çıkacak olup, Makedoya'da düzenlenecek;”6. International Veterans Folk and Choral Festival”de konserler verecektir. Turne boyunca seyahat edecekleri ülkelerde kurumumuzu da temsil edecek kafilenin koro üyelerinden aynı zamanda Akçakoca Mahalle Muhtarı olan Mehmet ŞAHİN'e bu kapsamda yurtdışına çıkabilmesi için hizmet pasaportu verilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.06.2017 tarih ve 1268 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G3- Belediyemizin mahallerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Haluk AKGÜN ve İsmail KAMIŞ tarafından verilen 06.06.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G4- Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalara hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Ayhan ARSLANBOĞA ve Mehmet ÇETİN tarafından verilen 06.06.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

SÖZLÜ ÖNERİ:

(Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN’ın Ömerağa mahallesinde bulunan DAR SOKAK isminin eski belediye meclis üyesi merhum ŞABAN SARIGÜLLE ismi olarak değiştirilmesi ile ilgili   Büyükşehir Belediyesine  tavsiye niteliğinde  yazılı talebin yapılması )

(Madde 3-) Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.05.2017 tarih ve 127 sayılı yazısı

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 41- (Madde 4-) İzmit Belediyesi olarak bu yıl 9.su düzenlenecek Pişmaniye Festivalinin Ağrı İli Merkezinde ve beraberinde Diyadin ilçesinde 6-7-8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belirlenen heyet ile birlikte tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.05.2017 tarih ve 1205 sayılı yazısı.  

6-7-8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ağrı İli Merkezinde ve beraberinde Diyadin ilçesinde  yapılacak olan İzmit Belediyesinin dokuzuncu  Geleneksel Pişmaniye festivaline; tüm masrafların  belediyemiz tarafından karşılanmak kaydıyla ekli listede adı geçen seksen beş (85) temsilciden oluşan kafilenin etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 42- (MADDE 5-) Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kocaeli İl Başkanlığının dilekçesine istinaden Kadıköy mahallesinde bulunan mevcut “Bulvar Parkı”nın isminin “Şehitler Parkı” olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15.05.2017 tarih ve 886 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kadıköy mahallesinde bulunan mevcut “Bulvar Parkı” isminin “Şehitler Parkı” olarak değiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2017 tarih ve 3217 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎 İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı paftası, “B-5” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 354 ada 44 nolu parselin B-5(Bitişik nizam, 5 kat), T1 lejantına sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarih ve 2281sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 9-) İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 191 ada 13 nolu parselin Atık Getirme Merkezi yapılabilmesi amacıyla E:0.50 ve H:2 Kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı(Atık Getirme Merkezi)” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alanın “Konut Alanı” kullanımındaki 190 ada 5 ve 10 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4, 6 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarih ve 2279 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 10-) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, G23b.24c.3b-3c, G23b.25d.4b-4d, G23c.05a.1a-1b-4d, G23c.04b.2d-3c-3d, G23c.05d.1a uygulama imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2017 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarih ve 2280 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 (Madde 11-) İzmit-Yeşilova (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ile 154 ada 9 parseller arasında yer alan 10mt genişliğindeki imar yolu ile her iki parseli bölen ve söz konusu yola bağlanan 7 ve 10mt genişliğindeki imar yollarının kaldırılarak alanda doğu-batı aksında yeni bir 10mt’lik imar yolu planlanması ile bahse konu parsellerde yer alan “Park alanı” ve “Çocuk Bahçesi” kullanımlarının fonksiyon sınırlarının yeni planlanan 10mt’lik imar yolundan cephe alacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarih ve 2282 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 12-) İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen ‘’İmar Planı Tadilatının İptali’’ kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili ek süre istenmesine ilişkin İmar Komisyonu’nun 16.05.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 43- (Madde 13-) Belediyemize ait Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin oluşturulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.05.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şeklî ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 14-) Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonlarının 29.05.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre ve Sağlık komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

BİLGİ SUNUMU

(Madde 15-) Müdür ve  üstü Ünvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün   23.05.2017 tarihli bilgi sunumu gerçekleşmiştir.

                                                                                                                                        (Madde 16-) G1-  5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Türkiye Gençlik Vakfı ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.06.2017 tarih ve 1260 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 44- (Madde 17-) G2– Türk Halk Müziği'nin gelişimine ve farklı kültürlerde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kentimizde faaliyet gösteren AKÜMDER (Anadolu Kültürünü Araştırma, Anadolu Müziğini Tanıtma ve Yaygınlaştırma Derneği) 30 Haziran-05 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan güzergahlı bir turneye çıkacak olup, Makedonya'da düzenlenecek; “6. International Veterans Folk and Choral Festival ” de konserler verecektir. turne boyunca seyahat edecekleri ülkelerde kurumumuzu da temsil edecek kafilenin koro üyelerinden aynı zamanda Akçakoca Mahalle Muhtarı olan Mehmet ŞAHİN'e bu kapsamda yurtdışına çıkabilmesi için hizmet pasaportu verilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.06.2017 tarih ve 1268 yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türk Halk Müziği'nin gelişimine ve farklı kültürlerde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kentimizde faaliyet gösteren AKÜMDER (Anadolu Kültürünü Araştırma, Anadolu Müziğini Tanıtma ve Yaygınlaştırma Derneği) 30 Haziran-05 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan güzergahlı bir turneye çıkacak olup, Makedonya'da düzenlenecek;  “6. International Veterans Folk and Choral Festival” de konserler verecektir. turne boyunca seyahat edecekleri ülkelerde kurumumuzu da temsil edecek kafilenin koro üyelerinden aynı zamanda Akçakoca Mahalle Muhtarı olan Mehmet ŞAHİN'e bu kapsamda yurtdışına çıkabilmesi için hizmet pasaportunun verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 18-) Belediyemizin mahallerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Haluk AKGÜN ve İsmail KAMIŞ tarafından verilen 06.06.2017 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 19-) Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalara hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Ayhan ARSLANBOĞA ve Mehmet ÇETİN tarafından verilen 06.06.2017 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Hasan AYAZ’ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK, Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan AYAZ’ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN, Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Hasan AYAZ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.06.2017 Salı  günü saat 18.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.07.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                            Katip                                                                                                                   

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz