04.07.2017 Tarihli Meclis Kararları

4 Temmuz 20170
Metni Sesli Dinle

 

                                                                         KARAR

                                                                    ———————         

 

KARAR 45-  Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin aynı zamanda kurumumuzu da temsilen yapmayı planladığı Rumeli Kültür Turu kapsamında, bu topraklardan ilimize göç etmiş 65 yaş üstü kentlilerimizden 45 kişi, dernek yönetiminden 4 kişi, 1 sağlık personeli ve belediyemizi temsilen 4 kişinin yer alacağı toplam 54 kişilik kafilenin  orada bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kültürel bağları daha da güçlendirecek bir köprü oluşturmak adına 10-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerine yapmayı düşündükleri seyahate katılım sağlayabilmeleri için kafilenin gidiş dönüş ulaşımı ile gezinin üç günlük  (10-11-12 Ağustos tarihlerindeki) konaklama ve yeme içme masraflarının kurumumuzca karşılanması   ve yurt dışına çıkış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.06.2017 tarih ve 1333 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 


Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin aynı zamanda kurumumuzu da temsilen yapmayı planladığı Rumeli Kültür Turu kapsamında, bu topraklardan ilimize göç etmiş 65 yaş üstü kentlilerimizden 45 kişi, dernek yönetiminden 4 kişi, sağlık personeli 1 kişi  ve belediyemizi temsilen meclis üyeleri Haluk AKGÜN, Aliye Hale MERİÇ, Sabri YILDIZ , ten oluşan ekli listedeki toplam (toplam  Ellidört (54) kişilik kafilenin  orada bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kültürel bağları daha da güçlendirecek bir köprü oluşturmak adına 10-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerine yapmayı düşündükleri seyahate katılım sağlayabilmeleri için kafilenin gidiş dönüş ulaşımı ile gezinin üç günlük  (10-11-12 Ağustos tarihlerindeki) konaklama ve yeme içme masraflarının kurumumuzca karşılanması kaydı ile  yurt dışına çıkış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                             Güzin TAŞTEKİN                             Ersin ALPASLAN

   İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                                  Katip

 

                                                                             KARAR

                                                                        ———————           

 

KARAR 46– Belediyemiz ve TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliğiyle Bosna Hersek Federasyonu kardeş şehrimiz Travnik Belediyesi’ne, İzmit Belediyesi olarak yaptırdığımız; “15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı” nın açılış töreni 05 Ağustos 2017 Cumartesi günü olarak planlanmaktadır. Açılışta yer almak üzere, 4-5-6 Ağustos tarihlerinde 60 kişilik belediye heyetinin Bosna HERSEK’e yapacağı ziyaretle ilgili onay alınması ve yurtdışı çıkış işlemlerinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 1380 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  

     Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

   İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                             Katip

 

                                                                           KARAR

                                                                      ———————           

KARAR 47- KOGED (Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği ) tarafından kurumlarda Göçmenlerle çalışan personelin mesleki gelişimlerini arttırarak deneyimlerini başkaları ile paylaşmak amacıyla yürütülen “Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” AB proje çalışması kapsamında, İsveç’te 26 Eylül -04 Ekim 2017 tarihleri arasında 7 (yedi) günlük eğitim programı düzenlenmektedir. Kurumumuzdanda Göçmen Kadınlarla ilgili çalışmaları yürüten Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri birim sorumlusu Asuman SERT’in söz konusu eğitime katılmak üzere 26 Eylül – 04 EKİM 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesi ve hizmet pasaportunun çıkartılabilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 600 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


KOGED (Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği ) tarafından kurumlarda Göçmenlerle çalışan personelin mesleki gelişimlerini arttırarak deneyimlerini başkaları ile paylaşmak amacıyla yürütülen “Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” AB proje çalışması kapsamında, İsveç’te 26 Eylül -04 Ekim 2017 tarihleri arasında 7 (yedi) günlük eğitim programı düzenlenmektedir. Kurumumuzdanda Göçmen Kadınlarla ilgili çalışmaları yürüten Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri birim sorumlusu Asuman SERT’in söz konusu eğitime katılmak üzere 26 Eylül – 04 EKİM 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesi ve hizmet pasaportunun çıkartılabilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

 İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                         KARAR

                                                                      ———————           

KARAR 48-   İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 354 ada 44 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:


Söz konusu parsel malikleri tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San. ve Tic.Ltd,Şti.’ne hazırlatılan plan değişikliği teklifi ile İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı paftası, “B-5” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 354 ada 44 nolu parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda B-5 (Bitişik nizam, 5 kat), T1 lejantına sahip “Ticaret Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir.


Ancak Komisyonumuzca yapılan ayrıntılı incelemede; söz konusu parselin doğusunda yer alan 354 ada 18, 40 ve 41 nolu parsellerin de mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “3. Derece Tali İş Merkezi” olarak planlandığı, dolayısıyla değişikliğe konu teklifin parsel bazında yapılmasının parçacıl ve üst ölçekli plan kararına aykırılık teşkil edeceği düşünüldüğünden bahse konu parselin bitişiğindeki 18,40 ve 41 nolu parsellerin de B-5 ( Bitişik nizam, 5 kat), T1 lejantına sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Bu doğrultuda, İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı paftası, “B-5” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 354 ada 18, 40, 41 ve 44 nolu parsellerin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda B-5 (Bitişik nizam, 5 kat), T1 lejantına sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması şeklinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084-158 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                           KARAR

                                                                      ———————           

 

KARAR 49-  Karadenizliler Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25b.3a uygulama imar planı paftası, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.11.2016 tarih ve 502 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.3a uygulama imar planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 191 ada 13 nolu parselin Atık Getirme Merkezi yapılabilmesi amacıyla yapı yaklaşma mesafesinin tüm cephelerden 5 mt, E:0.50 ve H:2 Kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alana eşdeğer büyüklükteki alanın ise “Konut Alanı” kullanımındaki 190 ada 5 ve 10 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4, 6 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında planlandığı ve bahse konu değişikliği içerir 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

 Bu doğrultuda; İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.3a uygulama imar planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 191 ada 13 nolu parselin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde yayınlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği doğrultusunda yapımının zorunlu olduğu belirlenen “Kağıt ve Karton Ambalaj, Kompozit Ambalaj, Kağıt ve Karton, Plastik Ambalaj, Plastikler, Metalik Ambalaj, Metaller, Cam Ambalaj, Cam, Ahşap Ambalaj, Tekstil Ambalaj, Giysiler, Tekstil ürünleri.. vb.” atıkların toplanacağı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi tesisi yapılabilmesi amacıyla yapı yaklaşma mesafesinin tüm cephelerden 5 mt, E:0.50 ve H:2 Kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı (Atık Getirme Merkezi)” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alana eşdeğer büyüklükteki alanın ise “Konut Alanı” kullanımındaki 190 ada 5 ve 10 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4, 6 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında planlanması şeklinde alan kaybı ve yoğunluk artışına yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,154 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

                                                                          KARAR

                                                                      ———————           

KARAR 50- İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, G23b.24c.3b-3c, G23b.25d.4b-4d, G23c.05a.1a-1b-4d, G23c.04b.2d-3c-3d uygulama imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


     İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, G23b.24c.3b-3c, G23b.25d.4b-4d, G23c.05a.1a-1b-4d, G23c.04b.2d-3c-3d uygulama imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notu” teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 401 sayılı kararı ile onaylandığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereği 15.08.2016-23.09.2016 tarihleri arasındaki 30 günlük yasal askı süresi sonrasında alanda yer alan parsel maliklerinin planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi sonucunda da Belediyemiz Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 80 sayılı kararı kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarih ve 711 sayılı kararı ile onaylanarak yasal sürecini tamamladığı, ancak gerek bölge halkı ve kamu kurumlarının gerekse İSU Genel Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesince muhtelif ada ve parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapıldığı belirlenmiştir.
 
     Bu kapsamda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2017 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile;

     Körfez Sanayi Sitesinin doğusunda “Küçük Sanayi Alanı” kullanımındaki 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 nolu adalar ile 231 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nolu parsellerin bölge halkı ve esnafın talebi doğrultusunda Merkezi İş Alanı (B1) sınırları içine alınması ve B1 ve B2 Planlama Alt Bölgesi sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile 231 ada 25 ve 26 parseller arasındaki yapı yaklaşma mesafesinin kaldırıldığı,


     Körfez Mahallesi, B1 Planlama Alt Bölgesi, G23b.24c.3b uygulama imar planı paftası, 478 ada 25 ve 18 nolu parsellerde yer alan “Askeri Alan” ile 478 ada 66 parselde yer alan “Spor Tesisi ve Resmi Kurum Alanı” arasındaki 12 mt genişliğindeki imar yolunun bahse konu parsellerde yer

 

alan mevcut tesislerin işleyişleri ve imar yolunda kalan alanlarda kullanımların etkileneceği gerekçesiyle İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda yerindeki kullanımların

güvenliğinin sağlanabilmesi adına kaldırılması ve Spor Tesisi ile Resmi Kurum Alanının doğu sınırındaki yapı yaklaşma mesafelerinin 10mt olarak düzenlendiği,

    Körfez Mahallesi, B1 Planlama Alt Bölgesi, G23b.24c.3b uygulama imar planı paftası, 478 ada 15 parselin doğu, güney ve batı cephelerinde planlanan yolların İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası bahçesini küçülterek yapı yaklaşma mesafelerinin güvenlik zafiyeti oluşturacağı gerekçesiyle söz konusu parselin güneyindeki 12 mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak, yapı yaklaşma mesafesinin 5mt olarak düzenlendiği,


    Sanayi Mahallesi (tapuda Körfez), G23b.25d.4d uygulama imar planı paftası, B1 Planlama Alt Bölgesi Merkezi Ticaret Alanı kullanımındaki 3415 ada 2 nolu parselin kuzeydoğusundaki 30 mt genişliğindeki imar yolunun dairesel formda düzenlenen dönüş kurbunun uygulama zorluğu sebebiyle düzeltilerek yeniden planlandığı,

 
   İSU Genel Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda; Sanayi Mahallesi (tapuda Körfez), G23b.24c.3c ve G23b.25d.4d uygulama imar planı paftaları, B1 Planlama Alt Bölgesi Merkezi Ticaret Alanı kullanımındaki 3415 ada 9,10,11 ve 12 nolu parsellerin batısında yer alan tescil harici alanın mevcutta yer alan yağmur suyu isale hattının geçtiği kısmının “Park Alanı” olarak planlanması ile park alanına olan yapı yaklaşma mesafelerinin 3mt, batıdaki tescil harici alanda yer alan ticaret alanı ile teknik alt yapı alanı arasındaki yapı yaklaşma mesafesinin ise 25mt olarak düzenlendiği,


    Sanayi Mahallesi (tapuda Körfez), G23b.25d.4b uygulama imar planı paftası, 1853 ada 13 parselin güneyinde Ticaret Alanı kullanımında kalan bir kısım alanın mevcutta yer alan atık su hattının geçtiği kısmının  “Park Alanı” olarak düzenlendiği,


    Sanayi Mahallesi (tapuda Kullar), G23b.04b.3c uygulama imar planı paftası, B3 Planlama Alt Bölgesi Merkezi Ticaret Alanı kullanımındaki 481 ada 1 parselin kuzeydoğusunda bulunan mevcut kanalın korunması amacıyla kanalın geçtiği bir kısım alanın “Park Alanı” olarak planlanması ve söz konusu parselin 30mt genişliğindeki bulvara olan cephesinin kapatılması sonucu mevcut imar planında yer alan arkad hattının kaldırılarak, 15 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 7 mt olarak düzenlendiği,


    Sanayi Mahallesi (tapuda Kullar), G23b.05a.4d uygulama imar planı paftası, B3 Planlama Alt

Bölgesi Merkezi Ticaret Alanı kullanımındaki 496 ada 1 parsel ile 497 ada 1 ve 2 nolu parseller arasında kalan 10 mt genişliğindeki imar yolunun mevcut kanalın korunabilmesi amacıyla “Park

 

Alanı” olarak düzenlenmesi ve 496 ada 1 parselin güney batı kısmındaki çekme mesafesi yeniden düzenlendiği,

    Sanayi Mahallesi (tapuda Körfez), G23b.04b.2d-3d uygulama imar planı paftaları, 4202 ada1 parselin batısında yer alan park alanının kuzeybatısı ve bitişiğindeki tescil harici alanın bir kısmı ile 4212 ada 1 parselin batısında yer alan park alanının güneybatısı ve bitişiğindeki tescil harici alanın bir kısmının “Teknik Altyapı Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir.

 
    Söz konusu proje alanı üzerinde Komisyonumuzca yapılan genel değerlendirmeler sonucunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilave olarak Kocaeli Yeni Kent Merkezi (MİA) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları;

   B1 ve B3 planlama alt bölgeleri içerisinde yer alan imar adalarında yapılacak düzenlemelerde daha önce yürürlükte yer alan plan ve plan hükümleri çerçevesinde yapı ruhsatı, yapı kullanım izni, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış ve hâlihazırda faaliyette olan tesislerin/kullanımların yer aldığı parsellerde minimum parsel büyüklüğü şartı aranmayacaktır. Mevcut yapıların yıkılması ve min. parsel büyüklüğü şartının sağlanamadığı durumda E:0,50, H:2 Kat olarak yapılaşma izni verilecektir.

   Ayrıca, söz konusu parsellerin bitişiğinde uygulama sonrası min.1500m⊃ parsel büyüklüğü şartını sağlamayan yeni oluşacak parsellerde İzmit İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerinde belirlenen min. parsel cephe ve derinlik şartının sağlanması kaydıyla min. parsel büyüklüğü 500 m⊃’nin altında olmamak koşuluyla E:0,50, H:2 Kat olarak yapılaşma izni verilecektir. Bütün bu uygulamalarda Belediyesinin uygun görüşü alınır.” maddesinde yer alan E:0,50 ve H:2 Kat olarak belirlenen yapılanma koşullarının fiziki mekâna yansımalarının daha ayrıntılı etüt edilmesi sonucu alanda öngörülen ticari kullanıma yönelik daha fonksiyonel yapıların oluşabilmesi amacıyla “E:1,20 ve H:3 Kat” olarak düzenlenmesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,156 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne (Belediye Meclis üyesi Veli BEYAZTAŞ,  ) ın muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR )'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

     Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                          KARAR

                                                                      ———————           

 

KARAR 51- İzmit-Yeşilova (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ile 154 ada 9 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 19.06.207 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


İzmit-Yeşilova (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftasında yer alan “Park Alanı, Ticaret Alanı ve Konut Alanı” kullanımında olan 155 ada 3 parsel ile “Ticaret Alanı ve Konut Alanı” kullanımındaki 154 ada 9 nolu parselde daha önce hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 02.06.2005 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2005 tarih ve 936 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin “iki adet imar yolunun kapatılması ve iki adet çocuk parkının kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Yeşilova Mahalle Muhtarlığı tarafından Kocaeli İdare Mahkemesinde 2005/2023 esas sayı ile açılan dava sonucunda; kişiye özel ve noktasal olması nedeniyle planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal edildiği tespit edilmiştir.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan “İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ve Belediyemiz Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih ve 127 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında söz konusu plan değişikliği eski haline getirilmiş ancak imar planı iptali sonrası bahse konu parsellerde şuyulandırma işlemi tamamlandığından yapılan imar uygulamasının geriye döndürülemeyeceği gerekçesiyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20.06.2016 tarih ve 4015 sayılı yazısı ile 155 ada 3 parsel ile 154 ada 9 parselde fonksiyon alanlarının yeniden düzenlenmesinin talep edildiği belirlenmiştir.


 Bu doğrultuda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarih ve 221 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan, İzmit-Yeşilova (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ile 154 ada 9 parseller arasında yer alan 10mt genişliğindeki imar yolu ile her iki parseli bölen ve söz konusu yola bağlanan 7 ve 10 mt genişliğindeki imar yollarının kaldırılarak alanda doğu-batı aksında yeni bir 10mt’lik imar yolu planlanması ve bahse konu parsellerde yer alan “Park alanı” ve “Çocuk Bahçesi” kullanımlarının fonksiyon sınırlarının yeni planlanan 10mt’lik imar yolundan cephe alacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile Ticaret ve Konut Alanlarının mevcut yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin bütünleştirilerek planlanmasını içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,155 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne  (Belediye Meclis üyesi Veli BEYAZTAŞ, ) ın muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR )'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

     Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                           KARAR

                                                                      ———————           

 

KARAR 52- İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen “İmar Planı Tadilatının İptali” kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine ilişkin açılan davada söz konusu işlemin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 12.01.2017 tarih ve E:2015/615, K:2017/37 sayılı kararı ile iptal edildiği belirlenmiştir.


Bu doğrultuda; plan değişiklinin iptaline yönelik alınan mahkeme kararı gereği 116 ada 4 nolu parsel üzerinde Komisyonumuzca yapılan değerlendirme toplantıları sürecinde davalı idareler tarafından istinaf yoluna başvurulduğu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin Dördüncü İdare Dava Dairesi’nin 2017/474 nolu kararı ile  “istinaf başvurusunun kabulüne, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 12.01.2017 tarih ve E:2015/615, K:2017/37 sayılı kararın kaldırılmasına ve davanın reddine” karar verildiğinden, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,143 PİN (Plan İşlem Numarası) almış bahse konu plan değişikliği dosyasının karar alınmaksızın Müdürlüğüne iadesine oybirliği ile karar verildi.

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                           KARAR

                                                                      ———————           

KARAR 53- İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun 21.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


 

İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

     Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

                                                                           KARAR

                                                                      ———————           

 

KARAR 54- Türkiye Gençlik Vakfı, 31/05/2017 tarihli dilekçeleriyle, Vakfın kuruluş gayesine uygun olarak, Belediyemiz sınırları içinde yaşayan, eğitim ve öğretim hayatını sürdüren gençlerimizin eğitim, öğretim, barınma, mesleki kurs edindirme vb. faaliyetlerini belediyemizle ortak proje geliştirerek yapmak istediklerini bildirmişlerdir.  5393 sayılı kanunun 75 nci maddesinin “c” bendinde “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir” denilmektedir.

 5393 Sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Türkiye Gençlik Vakfı ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi Teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun 22.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.07.2017 tarihli meclis toplantısında görüşülen 22.06.2017 tarihli komisyon raporunun tadil edilerek; İzmit Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl temsilciliği iş birliği ile, İzmit İlçesinde bulunan 10 ile 35 yaş arasındaki kişilere eğitim, kültür ve sosyal alanda hizmetler sunulması için gerekli olan; barınma ve eğitim merkezi hizmetlerinin; Mülkiyeti İzmit beleidyesine ait olan; Tepeköy mahallesi, egemenlik caddesi no:17 İzmit/Kocaeli adresindeki Barınma Merkezi ve TÜGVA Vakfının kiracı olarak faaliyet gösterdiği Ömerağa mahallesi Abdurrahman Yüksel caddesi BELSA Plaza B. Blok Kat:3 İzmit – Kocaeli adresinde verilebilmesi içn ortak hizmet projesi yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi  (Belediye Meclis üyesi Veli BEYAZTAŞ,  ) ın muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR )'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:

Kamu kurumlarının kendi yetkilerini vakıf, dernek ve özel teşebbüslerle paylaşmasını çekince ile karşılamaktayız. Anakonu üzerinde uzmanlaşmamış geçmişi olmayan vakıflara tanınacak öncelikler imtiyazların ötesinde bir algı yaratmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde İZMEK kursları ile verilen hizmetin kurumların talepleri dahilinde ilgili madddede yer alan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin belediyemiz tarafından yürütülmesini ihtiyaçlar doğrultusunda proje odaklı hizmet desteğinin verilmesini daha uygun bulmaktayız.

Konu ile ilgili Türkiye Gençlik Vakfı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesine red oyu verip muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

 İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                             Katip

                                                                           KARAR

                                                                      ———————           

KARAR 55- Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 20.06.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 

Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak, ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak, halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                          KARAR

                                                                      ———————           

KARAR 56–  Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonlarının  29.05.2017 tarihli rapor okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 

OBEZİTE İLE MÜCADELE KONUSUNDA GÖRÜŞ VE BİLGİ ALINAN KURUMLAR
Dr. Yılmaz OKTAY (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ)

Dr. Erhan UYSAL  AKADEMİ HASTAHANESİ BAŞHEKİMİ

Muzaffer ÇİNTİMAR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde:


GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OBEZİTE İLE MÜCADELE KONUSUNDA HALEN DEVAM EDEN PROJELERİ

  – Koşabiliyorsan koş projesi

– Ailemle Spor yapıyorum Projesi

– Çocuklar okula anneler spora

  

Komisyonumuz yapmış olduğu çalışmalarda öncelikle; “amaç; hedef, strateji, planlama” yol

 haritasının belirlenmesi doğrultusunda özellikle;

Bu konuda daha önce yapılan araştırmalarda gençlerin bu çalışmalara katılma oranlarının çok

 düşük olduğu tespit edilmiştir.

 Hedef  30 yaş üstü olarak belirlenmeli;

 

Bu konuda yapılan çalışmalar da STK ve Belediyelerin etkinliklerinde hedef kitlenin  genellikle bayanlara hitab ettiği gözlemlenmiştir. Bu yüzden, hedef belirlerken özellikle erkeklerin projeye katılmalarının sağlanması önem arz etmektedir.

     

KOMİSYONUMUZUN ÇALIŞMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÖNERİLER;

Belediyemizce yapılan Mahalle Konakları ve Gençlik Merkezlerinde Spor Merkezlerinin

 kurulması
     

STK larca yapılacak eğitim ve duyurularda obezite ile ilgili mücadele hakkında bilgilendirme

seminerlerinin yapılmasının belediyemizce teşvik edilmesi

Mahallelerde bağımsız binaların kiralanarak ( asgari 100 m2)  mahalle tipi küçük spor salonlarının diyetisyen ve antrenör eşliğinde oluşturulması.


İnternet ve Sosyal medya da duyuruların yapılması ( Obezite ile mücadele, dengeli beslenme ile ilgili afiş ve seminerler hakkında )

 

Hedeflenen yaş kitlesinin çalışmalara katılmasının teşvik edilmesi sağlanmalı

    

Uygulama da katılımcıların sağlık raporu almaları sağlanmalı

    

Bu projede yapılacak çalışmaların yaşam tarzı haline dönüştürülmesi stratejik hedef olmalıdır.

    

Obezite ile ilgili mücadele merkezlerinin kurulması (uygulamalar hekim  ve eğitimli spor

 antrenörleri nezaretinde olmalıdır.) tavsiye kararı olarak uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile

 karar verildi.

   Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

  İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz