11.05.2015 Tarihli Tutanak Özeti

11 Mayıs 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

2. birleşiminin 1.  Oturumu 11.05.2015 Pazartesi saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın  Başkanlığında azalardan Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ,  Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU,  Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN,  Veli BEYAZTAŞ,  Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT,  Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

05.05.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.05.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) İzmit Yahyakaptan mahallesi, (tapuda M.Alipaşa) G 23b.25c.1d uygulama imar planı paftası 1554 ada 1 nolu parselde yer alan “sağlık Tesisi Alanı” kullanımının “Resmi Kurum Alanı´na dönüştürülmesi şeklinde yapılan plan değişikliğinin Kocaeli 1. İdare mahkemesi´nin 2014/513 esas sayılı dosyası üzerinden verilen “imar planının iptali” kararı doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.04.2015 tarih ve 216 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden plansız duruma gelen 1554 ada,1 nolu parselin yeniden “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan Sağlık Tesisi Alanı´nın G23b.25d.2c uygulama imar planı paftası,  “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 1468 ada, 3 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 2399 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) İzmit ilçemizdeki genç nüfusun iş gücü  piyasasında karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasında İzmit Belediye meclisi olarak, sosyal belediyecilik gereği “Genç iş gücünün Girişimcilik” ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarının neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyelerinin vermiş olduğu yazı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik ve Spor  komisyonuna havalesine oybirliği ile kara verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 54- (Madde 5-)  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince İzmit  Belediyesi´ne ait  2014 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.05.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

2014 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı (Belediye Meclis Üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR,  İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY´un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR´un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Azalardan Erhan UYSAL, İbrahim GÜÇLÜ´ ve Emine ZEYBEK´in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri   nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erhan UYSAL ve İbrahim GÜÇLÜ´nün izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM  tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Erhan UYSAL ve  İbrahim GÜÇLÜ´nün izinli sayılmalarınaoybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan  Emine ZEYBEK´in izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  Azalardan Emine ZEYBEK´in izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 11.05.2015 Pazartesi günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.06.2015 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                Katip     

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz