Haziran 2015 Komisyon Raporları

1 Haziran 20150
Metni Sesli Dinle

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve gündemin 16. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit ilçemizdeki genç nüfusun işgücü piyasasında karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasında İzmit Belediye meclisi olarak, sosyal belediyecilik gereği ´´Genç işgücünün, Girişimcilik´´ ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarının neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde;

Komisyonumuzun çalışma süresince bu konu hakkında çalışmalar yapan kurum ve müdürlüklerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu konu hakkında yapılan çalışmalar incelenmiş, fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu çalışma kapsamında:                                                                                                                                         

  MARKA müdürü                                      : ŞEVKET KIRICI

             KOSGEB müdürü                                    : ERTUĞRUL ÇETİNKAYA

             KSO Genç girişimciler kurulu başkanı: BİROL BOZKURT, ATALAY KAYA ve SEÇKİN ÖKTE beylere bu çalışmamızda bize vermiş oldukları katkılardan dolayı sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

                            GİRİŞİMCİ KİMDİR?

Çevresine bakmasını ve ihtiyaçlarını görmesini bilen, bu ihtiyaçları bir iş fikrine çevirebilen, risk alabilen, yaratıcı düşünebilen, iş yapabilmek için kaynaklara sahip olmasa da bunları bir araya getirmesini becerebilen kişidir.

                       Girişimcinin yerine getirmesi gereken başlıkları sıralayacak olursak;

1-Yeni mal ve hizmet üretmek veya bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitelerini yükseltmeli.

2-Yeni üretim yöntemleri geliştirme ve uygulayabilme yeteneği bulunmalı

3-Endüstride yeni organizasyonlar kurmalı.

4-Yeni pazarlara ulaşmalı.

5-Hammaddelerin ve benzeri maddelerin sağlayabileceği yeni kaynaklar bulmalı.

                     GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ

-Kaynaklar hakkında öngörüde bulunmalı,

-İşi planlamalı,

-İnsanlar ile çalışmalar yaparak onları ekip içinde bulunmaya razı edebilmeli,

-Girdiler sağlamalı,

-Ekip içinde girdileri işleyerek tekrar kullanıma sunabilmeli,

-Kar sağlayabilmeli.

 

 

GİRİŞİMCİLİKTE KARŞILAŞILAN ENGELLER

-Girişimcilerin girişimcilik dışında başka iş seçeneklerinin olmaması,

-Eğitimlerinin yeterli olmaması,

Eğitimlerinin yeterli olmaması,

-Girişimcilik eğilimlerinin düşük olması,

-İdeal yaş düzeyinde olmaması.(Amerika da yapılan bir araştırma Silikon vadisinde ideal yaş 30 yaş ve altı göstermesine rağmen hâkim olan pozisyonun 40 yaş ve üstü olduğu,

-İş sahibi olmanın getirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip olmaması,

-Deneyiminin ve yeterli bilginin olmaması,

-İş hayatının zorluklarına ve stresine dayanma gücünün olmaması,

-Yeterli sermayeye sahip olmaması,

-Girişim konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması,

-Başarılı bir örneği taklit ederek hiçbir araştırma yapmadan işe başlaması,

-İşini sevmemesi ve işine ilgi duymaması

-Yöneticilik yeteneğinin olmaması,

 -Amacının ve hedefinin belli olmaması,

 -Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaması,

 -Sağlık sorunlarının olması,

 -Bürokratik zorluklar. Mevzuat hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması.

KOMİSYON OLARAK ÇÖZÜM YOLLARI VE ÖNERİLERİMİZ

Girişimcilikte başarılı olabilmek için: İş bitirme azim ve heyecanı, çalışkanlığı, bilgi, deneyim ve organizasyon gücü, sermaye yönetimi, girişimcilik ruhu, liderlik yeteneği, yönetim becerileri, iletişim becerileri olmalıdır.

Girişimciliğin önemi ülkemizde bilinmekte ve teşvikler yapılmaktadır. Amaç; ´´ORTAMINA UYUM SAĞLAYAN DEĞİL, ORTAMINI BİÇİMLENDİREN İNSAN´´ modelinin gelişmesini sağlamaktır. Bu nedenle KOSGEB, Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan Girişimciliğin desteklenmesi, uygulanması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Finansal destekler KOSGEB aracılığı ile yapılmakta Halkbank ve diğer bankalarda bu konuda çeşitli finansal destekler sağlamaktadırlar.

KOSGEB´in Türkiye yıllık bütçesi 400 Milyon TL. Bunun Kocaeli´nde yıllık 12Milyon TL finansal destek sağlandığı tespit edilmiştir. Finansal destek konusunda limit sorun olmamaktadır.

İzmit´te 15.000 esnaf olduğu ve 1000 kadar esnafımızın KOSGEB´le irtibatlı olduğu tespit edildi, KOSGEB yeni girişimcilere eğitim desteğini ücretsiz vermektedir. Eğitimlerin 70 saat alınması zorunludur. Yaş sınırı yoktur. Sertifikalı girişimciye iş planını sunduğunda 30.000TL hibe kredi, 70.000TL faizsiz iki yıl ödemesiz diğer iki yılda(8 taksitte) ödemeli finansal destek sağlıyor.

Girişimcinin sıkıntılarından biride teminat mektubu olmaktadır. Ayrıca yeni iş kuracak girişimcinin vergi dairelerinden, belediyeye, bakanlıklara ve noterliklere kadar uzanan işlemleri vardır. İş kurmak hatta iş yerini kapatmak için gerekli bürokratik işlemler basitleştirilmelidir. Vergi işlemleri,

sigorta işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri sadeleştirilmesi girişimcinin önündeki bariyerleri azaltacak motivasyonu kaybolmayacaktır. Vergi indirimleri, faizlerin sübvansiyonu, yeni buluşların teminat olarak kabul edilip kredi verilmesi ve girişimcilere yeni iş fikirleri verilmesi için çalışma yapacak organizasyonlar kurulmasını çözüm olarak görmekteyiz.

Komisyon olarak, KOSGEB veri tabanından alacağımız bilgiler ile İzmit belediyesi, KOSGEB ve Marka ´´Girişimcilik konusunda eğitim alanlar neden iş kuramamış, iş kuranlar devam ediyor mu, başarılı olup olamama nedenleri ve çözüm önerileri olan bir saha araştırmasını anket şeklinde gerçekleştirip Doğrudan Faaliyet projesi olarak Bakanlığa sunabiliriz. Bu proje sunumunu Ağustos ayı sonuna kadar yapabiliriz.                                                                                                                                                       

          Komisyon olarak KOSGEB´e yapılacak müracatla İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ ´´İŞGEM´´ kurulmasını önermekteyiz. İŞGEM: İşletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda işyeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir iş Gem´in kuruluş ve işletme giderlerine hibe destek sağlanmaktadır. Destek alabilen kurumlar içinde belediyelerde vardır. İŞGEM kuruluş desteği süresi 18 ay limiti 750.000TL.(Bina tadilatı:600.000TL.Mobilya, donanım:125.000TL.Yönetim:25.000TL)İşletme desteği 36 ay limiti 100.000TL.(Personel:30.000TL.Danışmanlık:60.000TL.Tadilat:20.000TL.).Bu destek için 1500 metrekare iç hacim şartının düşürülmesini ve katkı paylarının yükseltilmesini ilgili kurumlara önerilmesi komisyonunca uygun görülmekle iş bu rapor İzmit belediye meclisinin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.06.2015          

 

Y. Sami ÇINAR                            Cemil KANPARA                              Yaşar KESKİN

Eğit. Genç ve Spor Kom. Bşk.              Başkan Vekili                                           Üye

 

 Uğur KOŞTUR                               Abdullah KOÇ    

  Üye                                                 Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz