13.12.2016 Tarihli Olağanüstü Meclis Tutanak Özeti

13 Aralık 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisi’nin 2016 dönemi

1. Birleşiminin 1. Oturumu 13.12.2016 Salı saat 15.00'da yaptığı

Olağanüstü Meclis Toplantısına Ait Tutanak Özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan; Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

06.12.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.12.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 91- (Madde 3-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden, mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlardan uygun görülenlerin idaremizin vergi borcuna mahsuben hazine adına satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.12.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri (Aliye Hale Meriç, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)’un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 92- (Madde 4-) Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na olan borçlarımıza karşılık devredilmesi, devredilen parseller içinde bulunan Hatipköy Mahallesi 2105 ada 12 nolu parseldeki bağımsız bölümlerin Adalet Bakanlığı Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemeleri adına Meclis Kararı ile verilen tahsisin ve Mehmetalipaşa Mahallesi 1742 ada 84 parselde bulunan Belediye Hizmet binasının Kaymakamlık ve bağlılarına Meclis Kararı ile verilen tahsisin de kaldırılması, devir konusunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.12.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri (Aliye Hale Meriç, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)’un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

Azalardan Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT, Güzin TAŞTEKİN’in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE ve Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Birol SAĞLAM ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emrah EFE ve Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Güzin TAŞTEKİN’in izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Güzin TAŞTEKİN’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 13.12.2016 Salı günü saat 15.00’da yapılan Olağanüstü Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                           Birol SAĞLAM                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz