01.08.2017 Tarihli Meclis Gündemi

1 Ağustos 20170
Metni Sesli Dinle

     

                                                        

                                      İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

                 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.08.2017 Salı  günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                             

                                                                                          

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

 

2-      04.07.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Tapuda Çayırköy Mahallesi idari Sepetçi Mahallesi Bıçkıdere Göleti’nde bulunan yaklaşık 60.000 m2’lik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 4363 sayılı yazısı. yazısı.

 

4-      Belediyemiz ve TİKA işbirliğinde Makedonya'daki kardeş şehirlerimizde; “Makedonya Üsküp Çayır Belediyesi Parkı İnşaatı” ve “Merkez Jupa Belediyesi Pralenik Köyü Okul Binası İnşaatı ve Donanımı” projeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan her iki çalışmanın açılış organizasyonları 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır.  Ekli listede kimlik bilgileri yer alan ve kurumumuzu temsil edecek heyetin  tüm yol, konaklama, yeme içme masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanması kaydıyla,  yurt dışına çıkış işlemlerinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 1581 sayılı yazısı.

 

5-      İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.23c.2c Uygulama İmar Planında, bir kısmı 3327 ada 1 nolu parselde kalan, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve 2937 sayılı kararı ile tescillenen 5 adet Roma Dönemi Lahit Mezar ve Platform Duvarları için belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve söz konusu kalıntılara 116A envanter numarası verilerek, parselin bir kısmında Müze Müdürlüğünce koordinatları belirlenen tescil kararının imar planı üzerinde gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 3208 sayılı yazısı.

 

6-      İzmit-Tavşantape Mahallesi, G23b.25a.3d Uygulama İmar Planı paftası, 230 ada 9, 13 ve 14 nolu parsellerde yer alan İstanbul 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.09.1995 tarih ve 3848 sayılı kararı ile tescilli Osmanlı Kireç Ocakları taş duvarına bitişik 230 ada 6, 7, 8, 12 ve 15 (10 ve 11 nolu parsellerin tevhidiyle oluşan) nolu parsellerde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2017 tarih ve 2890 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 3206 sayılı yazısı.

7-      5393 Sayılı Kanunun 75. maddesine göre Kocaeli Üniveristesi ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

 

8-      İzmit Belediyesi ile İzmir Selçuk Belediyesinin  kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı. 

 

9-      İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı” kullanımındaki 1742 ada 84 nolu parsel ile Doğan Mahallesi (tapuda Hatipköy),  G23b.23c.1d Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Alanı” kullanımındaki 2105 ada 12 nolu parsellerin “İkincil Ticaret Alanı (T3)”, kaldırılan donatı alanlarının ise Gündoğdu Mahallesi “Park Alanı” kullanımındaki 807 ada 1 nolu parselin güneyinde “Belediye Hizmet Alanı” ve “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının Yenidoğan Mahallesi “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 997 ada 144 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.07.2017 tarihli raporu.

 

10-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan  23 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/ e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu.

 

11-  Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu.

 

12-   Belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki üzerlerinde trafo bulunan 6 adet taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devir edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu.

 

13-  Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları  ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 24.07.2017 tarihli raporu.

 

14-   Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 21.07.2017 tarihli raporu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz