01.10.2014 Tarihli Meclis Gündemi

1 Ekim 20140
Metni Sesli Dinle

 İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.10.2014 Çarşamba günü saat 15.00 ´da toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                            

        

 

             GÜNDEM

          ———————–

 1-       

09.09.2014 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 1215 sayılı yazısı.

 

2015-2019 Stratejik planından alınan 2015 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli yazısı.

 

5-      6-      5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2015 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.09.2014 tarih ve 6496 sayılı  yazısı.7-      Alikahya Atatürk Mahallesi, Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanlarında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli yazısı.

 

9-      İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 199 ada 2 nolu parselde 5/A-3/3 ve 0.35/1.05 yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” kullanımındaki alanın E:1.60, Hmax: 4 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli yazısı.

 

11-  İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4b uygulama imar paftası, 619 ada, 157 nolu parselde 5/A-2/3 ve 0.40/0.80 yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki alanın E:1.20, Hmax: 3 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesi ile parselin doğusundaki tescil harici alanın “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarihli raporu. 

 

13-  Yüksekova Dağlıca/ HAKKARİ bölgesinde şehit olan Şehit P. Ütğm. Murat HASIRCIOĞLU, isminin yeni yapılan parklardan birine verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 24.09.2014 tarihli raporu.

 

 

GELEN EVRAK

————————–      

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz