03.06.2014 Tarihli Meclis Gündemi

3 Eylül 20140
Metni Sesli Dinle

 İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.06.2014 Salı günü saat 15.00 ´da toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Yoklama

2-      3-      4-      5-      5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.05.2014 tarihli yazısı.

7-      III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

9-      İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26 no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx: 9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 22.05.2014 tarihli raporu.

 

11-  İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1c uygulama imar planı paftası, 4411 ada 7 parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı” kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 1049 ada 22 nolu parselin bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.05.2014 tarihli raporu.

 

13-  Müdür ve Üstü Unvanlı Personel  hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.05.2014 tarih ve 620 sayılı bilgi sunumu.

 

 GELEN EVRAK

————————–      

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz