01.10.2014 Tarihli Meclis Gündemi

1 Ekim 20140
Metni Sesli Dinle

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.10.2014 Çarşamba günü saat 15.00 'da toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                           

                                                                                                                   Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                                                           İzmit Belediye Başkanı                                                

        

 

             GÜNDEM

          ———————–

 

 1. Yoklama

 

 1. 09.09.2014 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 1. II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 1215 sayılı yazısı.

 

 1. 2015-2019 Stratejik planından alınan 2015 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli yazısı.

 

 1. 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2015 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.09.2014 tarih ve 6496 sayılı  yazısı.

 

 1. Alikahya Atatürk Mahallesi, Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanlarında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli yazısı.

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 135 ada 3 nolu parselin (402,00 m2), 149 ada 9 nolu  parselin (706,00m2), 154 ada 20 parselin (428,00 m2), 155 ada 3 parselin (281,00 m2), 155 ada 4 nolu parselin (411,00 m2), 155 ada 7 nolu parselin   (455,00 m2),  163 ada 11 nolu parselin (534,00 m2), 164 ada 4 nolu parselin (312,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2014 tarihli yazısı.

 

 

 1. İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 199 ada 2 nolu parselde 5/A-3/3 ve 0.35/1.05 yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” kullanımındaki alanın E:1.60, Hmax: 4 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli yazısı.

 

 1. İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25c.3a uygulama imar planı paftası, “Sanayi Alanı” kullanımına sahip 765 ada, 235 nolu parselin güneydoğusunda “Otopark Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun  16.09.2014 tarihli raporu.

 

 1. İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4b uygulama imar paftası, 619 ada, 157 nolu parselde 5/A-2/3 ve 0.40/0.80 yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki alanın E:1.20, Hmax: 3 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesi ile parselin doğusundaki tescil harici alanın “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarihli raporu.

 

 1.  4455 ada, 4 parselde bulunan A-3 Blok 10 nolu daireden kaynaklanan  ve davaya konu olan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.09.2014  tarihli raporu.

 

 1. Yüksekova Dağlıca/ HAKKARİ bölgesinde şehit olan Şehit P. Ütğm. Murat HASIRCIOĞLU, isminin yeni yapılan parklardan birine verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun  24.09.2014 tarihli raporu.
 2. Gençlerin topluma kazandırılması, sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik komisyonunun 22.09.2014  tarihli raporu. 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz