02.02.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

2 Şubat 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.02.2021 Salı günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

 

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

İzmit Belediye Başkanı    

 

G Ü N D E M

1 – Yoklama

2 – 05.01.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.

3 – Böğürgen ve Mecidiye mahalleleri bilirkişi isimleri ile ilgili İl Kadastro Müdürlüğü tarafından sehven yapılan yazım hatalarının düzeltilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 14.01.2021 tarih ve 234 sayılı yazısı.

4 – Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Oto ve Halı Yıkama yerleri hakkındaki Yönergenin görüşülmesi teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.01.2021 tarihli yazısı.

5 – Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili 27.01.2021 tarihli yazısı.

6 – İzmit-Kocatepe (tapuda Hatipköy) Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı Paftası 2056 ada 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2021 tarihli yazısı.

7 – İzmit-Arızlı, Balören, Bayraktar, Durhasan, Eseler, Karaabdülbaki, Kulfallı, Sapakpınar, Süleymaniye ve Yassıbağ Mahallelerinde yer alan “Dini Tesis Alan”larının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2021 tarihli yazısı.

8 – Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2021 tarihli raporu.

9 – Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfı, Sağlık Hizmetleri sınıfı, Avukatlık Hizmetleri sınıfı ve Genel İdare Hizmetler sınıfında münhal bulunan kadrolarda sözleşmeli personel olarak hâlihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2021 tarihli raporu.

10 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2021 tarihli raporu.

11 – Bekirpaşa Toki Konutları Akçakoca evleri üyeliğinden doğan borç için açılmış olan dava dosyasından feragat edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2021 tarihli raporu.

12 – Karaabdülbaki Mahallesi 0/709 park alanında yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 27.01.2021 tarihli raporu.

13 – Kocaeli Yeni Kent Merkezi (MİA), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar Komisyonunun 27.01.2021 tarihli raporu.

14 – İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımındaki 1560 ada 10 no’lu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 27.01.2021 tarihli raporu.

15 – İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı paftası, Nikomedia Dış Duvarları Koruma Alanı sınırları içerisinde 3481 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerin güneyinden geçen “Yaya Tur Güzergâhının” tescilli anıtsal yapılar ve Sur Duvarı yaklaşma mesafesi dikkate alınarak kuzeye doğru kaydırılması ile 11 ve 12 nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.01.2021 tarihli raporu.

 

 

GELEN EVRAK

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz