02.02.2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2 Şubat 20210
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2021 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 02.02.2021 Salı saat

14.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR 10- (Madde3-)  Böğürgen ve Mecidiye mahalleleri bilirkişi isimleri ile ilgili İl Kadastro Müdürlüğü tarafından sehven yapılan yazım hatalarının düzeltilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.01.2021 tarih ve 234 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;   

Bilirkişi seçimleri için belirtilen listede Böğürgen Mahallesinde Kadir ŞAHİN olarak bildirilmesi gerekirken sehven Şahin KADİR, Mecidiye Mahallesinde Ramadan GÜLSER olarak bildirilmesi gerekirken sehven Gülser RAMADAN olarak belirtilmesinden dolayı, 01.12.2020 tarihli 73 nolu Meclis Kararında Böğürgen Mahallesi için Şahin KADİR, Mecidiye Mahallesi içinde Gülser RAMADAN olarak karar alınmıştır. Sehven yapılan yazım hatalarının düzeltilerek Böğürgen Mahallesinde (T.C:30998019166) Kadir ŞAHİN, Mecidiye Mahallesinde de (T.C:35650864658) Ramadan GÜLSER olarak tekrardan karar alınması uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 11- (Madde 😎 Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2021 tarihli raporu okunarak yapılan mzakeresi neticesinde;

5393 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince “meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenecektir.” denmekte olduğundan; denetim komisyonu üyelerine  bürüt 252.88 TL günlük huzur hakkı ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 12- (Madde 9-) Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfı, Sağlık Hizmetleri sınıfı, Avukatlık Hizmetleri sınıfı ve Genel İdare Hizmetler sınıfında münhal bulunan kadrolarda sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  27.01.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesine;

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 13- (Madde 10-) Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 'İzmit Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Hakkında Yönetmelik' kapsamında Müdürlüğümüze ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.                                          

 

KARAR 14- (Madde 11-) Belediyemiz tarafından Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesinin 2020/143 E. sayılı (eski Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahk. 2013/499 E. sayılı dosyası)  dosyası ile açılan davadan Feragat edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  20.01.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 15- (Madde 12-) Karaabdülbaki Mahallesi 0/709 park alanında yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komsiyonunun 27.01.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 16- (Madde 14-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımındaki 1560 ada 10 no’lu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 27.01.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- (Madde 15-) İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 3481 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerin güneyinden geçen “Yaya Tur Güzergâhının” tescilli anıtsal yapılar ve Sur Duvarı yaklaşma mesafesi dikkate alınarak kuzeye doğru kaydırılması ile 11 ve 12 nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.01.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 09.02.2021 tarihinde ilan olunur.

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                       Şaziye MARUL

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdürü

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz