02.04.2013 Tarihli Meclis Gündemi

2 Nisan 20130
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.04.2013 Salı günü saat 16.00 ´da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

                                                                                               İzmit Belediye Başkanı

 

 

Yoklama

2-     3-     4-     5-   4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü´nün 25.03.2013 tarihli yazısı.

 

6-     7-   Körfez Mahallesi, 1865 ada, 2 nolu parsel ve üzerindeki tesislerin Mesleki Rehabilitasyon ve İşyeri Merkezi olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´nün 25.03.2013 tarihli yazısı.

 

9-      İzmit-Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı Paftası, 3058 ada 13 nolu parsele ilişkin Kavanlar İnşaat A.Ş tarafından hazırlatılan ve İzmit Belediye Meclisi´nin 04.12.2012 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.01.2013 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 21.03.2013 tarihli yazısı.

 

11- İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.24a.2c ve G23b.24a.3b uygulama imar planı paftaları, 176 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planında “Özel İlköğretim Tesisi Alanı” kullanımının üzerinden geçen enerji nakil hattının kuzeyinde kalan kısmının “Konut Alanı”na dönüştürülmesi ve bölgeye getirilen ilave nüfusun ihtiyacı olan yeşil alanın enerji nakil hattının altında “Yeşil Alan” olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 22.03.2013 tarihli yazısı.

 

13-  İzmit- Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu) G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan E=0.30, Hmax:5.50 mt. yapılaşma koşuluna sahip “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğu cephesinde 25 mt. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 mt. olarak düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun 07.03.2013 tarihli raporu.

 

15-  Akçakoca Meydan Düzenleme projesi kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu´nun 22.03.2013 tarihli raporu.

6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca “Kapanönü Çarşı Cephe İyileştirme Projesi” nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu´nun 26.03.2013 tarihli raporu.

 

6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulunun 28.02.2013 tarihli ve 254 sayılı kararına istinaden “İkizli Çeşme Sokak Cephe İyileştirme Projesi´nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu´nun 26.03.2013 tarihli raporu.

 

19-  20-  21-   22- İzmit Belediyesi´nin Denetim Komisyonu´nun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu

GELEN EVRAK:

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz