02.07.2013 Tarihli Meclis Gündemi

2 Temmuz 20130
Metni Sesli Dinle

 İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 02.07.2013 Salı günüsaat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerinaşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi BelsaBinası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

     

 

                                                                                                                                      Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                                    İzmit Belediye Başkanı

         

 

 G Ü N D E M    

 3-      Belediyemiztarafından yeni yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifiile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.06.2013 tarih ve 1042 sayılıyazısı.

 

5-      YuvamAkarca Konutları içerisinde mahallelerin birleşimiyle ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 04.06.2013 tarih ve 3404 sayılı yazısı.

 

8-      İzmit- DurhasanMahallesi, G23b.25b.3a-3b Uygulama İmar Planı paftaları, 4151, 4152, 4153,4154, 4155 nolu parseller üzerinde yer alan park alanı ile 5190 ve 5191 noluparseller üzerindeki park alanının bütüncül hale getirilmesi amacıyla sözkonusu park alanlarının arasından geçen 7mt genişliğindeki imar yolununkaldırılarak park alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulamaimar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün20.06.2013 tarihli yazısı.

 

9-      İzmit-Gündoğdu Mevkii, G23b.20d.4c uygulama imar planıpaftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 3399 no´lu parselin, KocaeliBüyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararıdoğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine “ÖHB” (ÖzelHüküm Bölgesi) tanımının eklenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ileilgili İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 24.06.2013 tarihli yazısı.

 

10-  Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçeKurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Saraybahçe,Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve YuvacıkBelediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmitBelediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile, güncellenen mülkiyetverileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınankararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunlarıngiderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuve Lejand teklifi ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.06.2013 tarihli yazısı.

 

11-  İzmit Belediye Meclisi´nin 08.01.2013 tarih ve 3sayılı kararı ile kabul edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin14.03.2013 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanan İzmit-Veliahmet Mahallesi,G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamıile 2,4,84 (tevhiden 86) ve 121 (tevhiden 122) nolu parsellerin bir kısmı ve699 ada 84 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanı değişikliğine ilişin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazlar ileilgiliİmar Komisyonunun06.06.2013 tarihli raporu.

 

12-  5747 sayılı yasa ile Saraybahçe Bekirpaşa, Alikahya,Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçeBelediyesinin; birleşmesi belediyelerin imar planlarının ve uygulamahükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması veifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümlerinin (plannotları ) yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.06.2013 tarihli raporu.

 

13-  İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imarplanı paftası, “Ticaret Alanı” kullanımına sahip 273 ada 115 ve 154 no´luparsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ileilgili İmar Komisyonunun13.06.2013 tarihli raporu.

 

 

15-  AlikahyaAtatürk Mahallesi , tapuda Durhasan Mahallesi 125 ada,1 parselde bulunan 2katlı binanın Polis Merkezi amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak İzmitKaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Planve Bütçe Komisyonunun 18.06.2013 tarihli raporu.

 

16-  Gümüşhane Şiran Belediyesi, Belediyemiz ile kardeşBelediye  olması teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun20.06.2013 tarihli raporu.

 

17-  Hakkari Şemdinli Derecik Belediyesi Belediyemiz ilekardeş Belediye olması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.06.2013tarihli raporu.

 

18-  Belediyemiztarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşlerKomisyonunun 24.06.2013 tarihli raporu.

 

 

 

GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz