02.09.2014 Tarihli Meclis Gündemi

2 Eylül 20140
Metni Sesli Dinle

    İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.09.2014 Salı günü saat 15.00 ´da toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Yoklama

2-      

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi hükümleri gereğince hazırlanan 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik Plan taslağı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.08.2014 tarih ve 5719 sayılı yazısı.

4-      

Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesinin, İzmit Belediyesi ile Kardeş şehir olmak istemiyle ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 1163 sayılı yazısı.

6-      

 

İzmit Belediyesi ile Güney Kore´nin Ulsan Bak-Gu ve Pohang Belediyeleri arasında imzalanan  “Kardeş Belediye” protokolü sonrasında; 20-25 Ekim 2014 tarihleri arasında her iki şehrede ilişkilerimizi geliştirmek için karşı tarafın daveti üzerine ziyarette bulunmak üzere Belediye Başkanımız Dr.Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi ile ilgili 

8-               41 LE 230 plakalı resmi aracın da Alikahya Spor Kulübüne hibe olarak verilmesi ile  

 

10-  İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4b uygulama imar paftası, 619 ada, 157 nolu parselde 5/A-2/3 ve 0.40/0.80 yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki alanın E:1.20, Hmax: 3 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesi ile parselin doğusundaki tescil harici alanın “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.08.2014 tarihli yazısı.

 

 

12-  İzmit, Alikahya-Cumhuriyet Mahallesi, G23b25b nazım imar paftası, G23b.25b.4d uygulama imar  paftası, 198 ada, 16 nolu parselin kuzeyinde tescil harici alanda yer alan “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanımının “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 21.08.2014 tarihli raporu.

 

Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.08.2014 tarihli raporu.

14-   Gençlerin topluma kazandırılması, sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik komisyonunun 25.08.2014 tarihli raporu.   

 

GELEN EVRAK

————————–      

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz