02.09.2014 Tarihli Meclis Kararları

2 Eylül 20140
Metni Sesli Dinle
K A R A R
 
                                                        
 
===========
 
 
 
KARAR 64- Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesinin, İzmit Belediyesi ile Kardeş şehir olmak istemiyle ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 1163 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında oluşan dostane ilişkilerin daha yapıcı ve kalıcı hale dönüşmesi, karşılıklı ilgi ve alakanın devamı konusunda, sınırlarında 15 köy bulunan, 110 km2´lik yüz ölçüme sahip, 13 bin nüfuslu ve nüfusunun %5´i Arnavut, %5´i Makedon ve %90´ı Müslüman olan  Merkez Jupa Belediyesi ile İzmit Belediyesinin    kardeş şehir olması uygun görülmekle kabülüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                 Güzin TAŞTEKİN               Hüseyin POLATTİMUR                     
 
İzmit Belediye Başkanı                Katip                                         Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
 
===========
 
 
 
 
 
KARAR 65 –  Sivil Toplum Diyalogu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği” tarafından sunulan “The EU & Turkish Political Criteria on Child Rights”  başlıklı proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Muhammet ÖZTÜRK veya Sosyal İşler Birim Sorumlusu Sinem GÜLENÇ´in yetkilendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.08.2014 tarih ve 1166 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
 Sivil Toplum Diyalogu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği” tarafından sunulan “The EU & Turkish Political Criteria on Child Rights”  başlıklı proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Muhammet ÖZTÜRK veya Sosyal İşler Birim Sorumlusu Sinem GÜLENÇ´in yetkilendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN             Güzin TAŞTEKİN                 Hüseyin POLATTİMUR                     
 
İzmit Belediye Başkanı                Katip                                         Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
 
===========
 
 
 
 
 
KARAR 66-  İzmit Belediyesi ile Güney Kore´nin Ulsan Bak-Gu ve Pohang Belediyeleri arasında imzalanan  “Kardeş Belediye” protokolü sonrasında; 20-25 Ekim 2014 tarihleri arasında her iki şehrede ilişkilerimizi geliştirmek için karşı tarafın daveti üzerine ziyarette bulunmak üzere Belediye Başkanımız Dr. Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 1180 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
İzmit Belediyesi ile Güney Kore´nin Ulsan Bak-Gu ve Pohang Belediyeleri arasında imzalanan  “Kardeş Belediye” protokolü sonrasında; Ekim ve Kasım   ayları içerisinde belirlenecek herhangi bir tarihte  her iki şehrede ilişkilerimizi geliştirmek için karşı tarafın daveti üzerine ziyarette bulunmak üzere Belediye Başkanımız Dr.Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi ve  gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün  20.06.2005 Tarih ve  5003-50520 sayı ve 2005-62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda   kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN                Güzin TAŞTEKİN               Hüseyin POLATTİMUR                     
 
İzmit Belediye Başkanı                      Katip                                Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
 
===========
 
 
 
 
 
 
 
KARAR 67- Belediyemize ait 41 PF 848 plakalı resmi aracın İzmit Belediye Spor Kulübüne 41 LE 230 plakalı resmi aracın da Alikahya Spor Kulübüne hibe olarak verilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.08.2014 tarih ve 1225 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
5393 sayılı Belediye kanununun 14. maddesine istinaden; (06.12.2012 RG NO : 28489- KANUN NO:  6360/17 ile  belediyelere , amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapma yetkisi verilmiştir.)  41 PF 848 plakalı resmi aracın İzmit Belediye spor Kulübüne, 41 LE 230 plakalı resmi aracında Alikahya Spor Kulübüne hibe edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN             Güzin TAŞTEKİN               Hüseyin POLATTİMUR                     
 
İzmit Belediye Başkanı             Katip                                        Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
 
===========
 
 
 
 KARAR 68- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar paftası, G23b25a3a uygulama imar paftası, 174 ada, 6 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri Alanı”nın mülkiyeti hazineye ait “Park Alanı” kullanımındaki 190 ada, 1 parselin doğusuna kaydırılarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 21.08.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a uygulama imar planı paftası, 174 ada 6 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanının mülkiyeti hazineye ait “Park Alanı” kullanımındaki 190 ada 1 parselin doğusuna kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendi.
 
Yapılan inceleme neticesinde; İzmit- Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, 174 ada 6 nolu parselin mevcut uygulama imar planında E:0.75 yapılaşma koşuluna sahip “İbadet Yeri”, G23b.25a.2d Uygulama İmar Planı paftası, 190 ada 1 nolu parselin ise “Park Alanı” olarak planlandığı, ancak 174 ada 6 nolu parsel üzerinde yer alan Boğaziçi Cami´nin mevcut haliyle ihtiyaca cevap vermediği ve yeni cami yapımı için parsel formunun uygun olmadığı gerekçesiyle söz konusu “İbadet Yeri” alanının mülkiyeti Maliye Hazinesine ait “Park Alanı” kullanımındaki 190 ada 1 parselin doğusuna kaydırıldığı ve E:0.75 olan yapılanma koşulu değerinin hizmet kapasitesinin arttırılması amacıyla E:1.00 olacak şekilde düzenlendiği belirlenmiştir.
 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2014 tarih ve 373 nolu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve Yeşilova Boğaziçi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği´nin talebi doğrultusunda konuya ilişkin Kocaeli Valiliği-İl Müftülüğü´nün 24.04.2014 tarih ve 1128 sayılı, Kocaeli Valiliği-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İzmit Emlak Müdürlüğü´nün 21.04.2014 tarih ve 3186 sayılı uygun görüşleri alınarak hazırlanan plan değişikliği teklifi ile; kıble yönü esas alınarak cami yapımı için daha fonksiyonel bir alan oluşturulduğu ve söz konusu kullanımın mevcut yeşil alan sistemiyle bütünlük arz edeceği düşünülmektedir.
 
Bu bağlamda; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a uygulama imar planı paftası, 174 ada 6 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanının mülkiyeti Maliye Hazinesine ait “Park Alanı” kullanımındaki 190 ada 1 parselin doğusuna kaydırılarak planlanması ve E:0.75 olan emsal değerinin E:1.00, çekme mesafelerinin ise parselin cephe aldığı imar yollarından 5mt, diğer cephelerinden ise 3mt olacak şekilde düzenlenmesi şeklinde hazırlanan alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN            Güzin TAŞTEKİN         Hüseyin POLATTİMUR                     
 
İzmit Belediye Başkanı             Katip                                    Katip
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
 
===========
 
 
 
KARAR 69-  İzmit, Alikahya-Cumhuriyet Mahallesi, G23b25b nazım imar paftası, G23b.25b.4d uygulama imar  paftası, 198 ada, 16 nolu parselin kuzeyinde tescil harici alanda yer alan “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanımının “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 21.08.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
İzmit-Alikahya, Cumhuriyet(Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 198 ada 16 nolu parselin kuzeyinde bulunan “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanımındaki tescil harici alanın “Park Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendi.
 
Yapılan inceleme neticesinde; G23b.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı paftası, “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanıma sahip 198 ada 16 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda park yapılmak istendiği ve bu doğrultuda konuya ilişkin Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü´ne sorulan görüşe gelen 10.02.2014 tarih ve 24637 sayılı cevabi yazıda “kamulaştırma sınırlarına uyulması ve kamulaştırma sahasına yönelik herhangi bir plan kararı alınmamasının gerektiği, plan değişikliğine konu olan tescil harici alanın yol dışında, kamulaştırma sınırına cepheli olduğu ve bu alana ilişkin idarelerinin herhangi bir tasarrufunun olmadığı” belirtildiğinden mevcut imar planındaki “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanımının “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir.
 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2014 tarih ve 376 nolu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan İzmit-Alikahya, Cumhuriyet(Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 198 ada 16 nolu parselin kuzeyinde bulunan “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanımındaki tescil harici alanın söz konusu bölgedeki açık ve yeşil alan eksikliği dikkate alınarak bitişiğindeki konut alanlarına hizmet etmek üzere “Park Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine donatı artışına neden olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN           Güzin TAŞTEKİN          Hüseyin POLATTİMUR                     
 
İzmit Belediye Başkanı             Katip                                   Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
===========
 
KARAR 70-   Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.08.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
5393 sayılı kanunun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
 
” d – Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış  borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
 
e- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye meclisinin kararı yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir. Ancak;
 
5594 sayılı kanunu´nun 2. maddesinin 3.fıkrasında “Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda 68.maddenin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığı´nın onayı ile boçlanma yapılabilir. Bu amaçla yapılan borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümler çerçevesinde;
 
     Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere  İller Bankasından teminat mektubu alınmak veya Belediye gelirleri karşılık gösterilmek  suretiyle yurtiçi Bankalardan 2.000.000.-TL (YL /ikimilyon)  (anapara) tutarında kredi kullanılmasına ve gerektiğinde teminat  mektubunun alınmasın da Belediye Başkanı´na yetki verilmesine ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL,, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, , Ersin ALPASLAN,Cemil KANPARA,  Hasan AYAZ,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ,  Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.
 
 
Dr. Nevzat DOĞAN     Güzin TAŞTEKİN          Hüseyin POLATTİMUR                     
İzmit Belediye Başkanı           Katip                                   Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz