02.09.2014 Tarihli Meclis Gündemi

2 Eylül 20140
Metni Sesli Dinle

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.09.2014 Salı günü saat 15.00 'da toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                            

                                                                                                                                     Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                                                                                 İzmit Belediye Başkanı                                      

                                                                                                                         

        

 

             GÜNDEM

          ———————–

 

 1. Yoklama

 

 1. 05.08.2014 tarihli tutanak özetinin okunması

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi hükümleri gereğince hazırlanan 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik Plan taslağı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.08.2014 tarih ve 5719 sayılı yazısı.

 

 1. 11 Temmuz 2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2464 sayılı Kanundaki Vergi ve Harç tarifeleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 5717 sayılı yazısı.

 

 1. Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesinin, İzmit Belediyesi ile Kardeş şehir olmak istemiyle ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 1163 sayılı yazısı.

 

 1. Sivil Toplum Diyalogu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği” tarafından sunulan “The EU & Turkish Political Criteria on Child Rights”  başlıklı proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Muhammet ÖZTÜRK veya Sosyal İşler Birim Sorumlusu Sinem GÜLENÇ'in yetkilendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.08.2014 tarih ve 1166 sayılı yazısı. 

 

 

 

 1. İzmit Belediyesi ile Güney Kore'nin Ulsan Bak-Gu ve Pohang Belediyeleri arasında imzalanan  “Kardeş Belediye” protokolü sonrasında; 20-25 Ekim 2014 tarihleri arasında her iki şehrede ilişkilerimizi geliştirmek için karşı tarafın daveti üzerine ziyarette bulunmak üzere Belediye Başkanımız Dr.Nevzat DOĞAN'ın görevlendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 1180 sayılı yazısı.   

 

 1. Belediyemize  ait  41 PF 848  plakalı  resmi  aracın  İzmit Belediye Spor  Kulübüne,

         41 LE 230 plakalı resmi aracın da Alikahya Spor Kulübüne hibe olarak verilmesi ile  

ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.08.2014 tarih ve 1225 sayılı yazısı.

 

 1. İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25c.3a uygulama imar planı paftası, “Sanayi Alanı” kullanımına sahip 765 ada, 235 nolu parselin güneydoğusunda “Otopark Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.08.2014 tarihli yazısı.

 

 1. İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4b uygulama imar paftası, 619 ada, 157 nolu parselde 5/A-2/3 ve 0.40/0.80 yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki alanın E:1.20, Hmax: 3 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesi ile parselin doğusundaki tescil harici alanın “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.08.2014 tarihli yazısı.

 

 

 1. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar paftası, G23b25a3a uygulama imar paftası, 174 ada, 6 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri Alanı”nın mülkiyeti hazineye ait “Park Alanı” kullanımındaki 190 ada, 1 parselin doğusuna kaydırılarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 21.08.2014 tarihli raporu.

 

 1. İzmit, Alikahya-Cumhuriyet Mahallesi, G23b25b nazım imar paftası, G23b.25b.4d uygulama imar  paftası, 198 ada, 16 nolu parselin kuzeyinde tescil harici alanda yer alan “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanımının “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 21.08.2014 tarihli raporu.

 

 1. Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.08.2014 tarihli raporu.

 

 1.  Gençlerin topluma kazandırılması, sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik komisyonunun 25.08.2014 tarihli raporu. 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz