02.11.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

2 Kasım 20210
Metni Sesli Dinle

 

 

 

 

 

 

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 02.11.2021 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

      

G Ü N D E M

1- Yoklama

2- 05.10.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- TÜGVA ile yapılmış olan protokol ile ilgili 05.10.2021 tarih ve 72 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkındaki 08.10.2021 tarihli Başkanlık Makamı teklifi.

4- II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 11.10.2021 tarih ve 3491 sayılı yazısı.

5- Mehmetalipaşa Mahallesi 1707 ada 1 parseldeki Belediyemize ait yapının Sağlık Tesisi olarak kullanılmak üzere, İzmit Kaymakamlığı İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 13.10.2021 tarih ve 5299 sayılı yazısı.

6- Serdar Mahallesi 3326 parselde bulunan Engelsiz Yaşam Alanı' na isim verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.10.2021 tarih ve 3023 sayılı yazısı.

7- İzmit-Çayırköy Mahallesi, “İ-1 Çayırköy Gelişme Konut Alanı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2021 tarih ve 3156 sayılı yazısı.

8- Alikahya Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan), G24a.21d.2d Uygulama İmar Planı paftasındaki 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2021 tarih ve 3444 sayılı yazısı.

9- Avrupa Yerel Yaşamda Kadın- Erkek Eşitliği Şartı' nı imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki vermesi teklifi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.10.2021 tarih ve 919 sayılı yazısı okundu.

10- I Sayılı Kadro İhdas Cetveli ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.10.2021 tarih ve 3623 sayılı yazısı.

11- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.10.2021 tarihli yazısı.

12- 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.10.2021 tarihli raporu.

13- 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.10.2021 tarihli raporu.

15- Sapakpınar Mahallesi, 102 ada, 3 no’lu ve 103 ada 3 no’lu parseller ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu.

16- 2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19.10.2021 tarihli raporu.

17- İzmit Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu.

18- Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu.

19- Cedit mahallesi Eski Taş Ocağı sokakta yapılan parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.10.2021 tarihli raporu.

20- Oto Yıkama ve Halı Yıkama Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için süre verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyon’larının 26.10.2021 tarihli ortak raporu.

21- İzmit-Bağlıca Mahallesi, G24d.09c.1d Uygulama İmar Planı Paftası, 123 nolu parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu.

22- İzmit-Alikahya Cumhuriyet (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı Paftası, 198 ada 16 no’lu parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 13.10.2021 tarihli raporu.

23- İzmit-Cedit Mahallesi 450 ada 9 numaralı parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 13.10.2021 tarihli raporu.

24- İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 198 ada 1 parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz