02.11.2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2 Kasım 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİ 02.11.2021 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. VE 2. OTURUMLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

(Madde 3-) KARAR 73 -TÜGVA ile yapılmış olan protokol ile ilgili 05.10.2021 tarih ve 72 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkındaki 08.10.2021 tarihli Başkanlık Makamı teklifi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

TÜGVA ile yapılmış olan 25 yıl müddetli 26.08.2017 tarihli protokolün iptali/feshi ve bu konuda başkana yetki verilmesi talebinin red edilmesine meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verildi.

(Madde 5-) KARAR 74 -Mehmetalipaşa Mahallesi 1707 ada 1 parseldeki Belediyemize ait yapının Sağlık Tesisi olarak kullanılmak üzere, İzmit Kaymakamlığı İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 13.10.2021 tarih ve 5299 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mehmetalipaşa Mahallesi 1707 ada 1 parseldeki Belediyemize ait yapının Sağlık Tesisi olarak kullanılmak üzere, Tahsis gerekçesi ortadan kalkıncaya kadar İzmit Kaymakamlığı İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 9-) KARAR 75 -Avrupa Yerel Yaşamda Kadın- Erkek Eşitliği Şartı' nı imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki vermesi teklifi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.10.2021 tarih ve 919 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın- Erkek Eşitliği Şartını imzalamak üzere Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET' e yetki vermesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 12-) KARAR 76 -2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 13-) KARAR 77 -2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 14-) KARAR 78 –Sarışeyh mahallesi 2022 parselin satışı Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 15-) KARAR 79 -Sapakpınar Mahallesi, 102 ada, 3 no’lu ve 103 ada 3 no’lu parseller ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 17-) KARAR 80 -İzmit Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 19-) KARAR 81Cedit mahallesi Eski Taş Ocağı sokakta yapılan parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 20-) KARAR 82 -Oto Yıkama ve Halı Yıkama Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için süre verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyon’larının 26.10.2021 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 22) KARAR 83 -İzmit-Alikahya Cumhuriyet (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı Paftası, 198 ada 16 no’lu parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 13.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 23) KARAR 84 – İzmit-Cedit Mahallesi 450 ada 9 numaralı parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 13.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 24) KARAR 85- İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 198 ada 1 parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.10.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 09.11.2021 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü

  

                                                                                                                        

 

                       

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz