Kasım 2021 Komisyon Raporları

1 Kasım 20210
Metni Sesli Dinle

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Serdar Mahallesi 3326 parselde bulunan Engelsiz Yaşam Alanı' nın isminin Kenan Akman Engelsiz Yaşam Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.10.2021 tarih ve 3023 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Serdar Mahallesi 3326 parselde bulunan Engelsiz Yaşam Alanı' na “KENAN AKMAN ENGELSİZ YAŞAM ALANI” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.11.2021

 

            Şener İNCE                                   Halil İNCİEL                           Mehmet ÇETİN                                                                                 

Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                     Bşk. Vekili                                      Üye

                                                                     

                                             

                          Çağlayan DUMAN                           Süleyman ŞEN

                                      Üye                                                 Üye

                  

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 3203 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Şeklindeki 2022 Yılı Tarife Cetveli komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2021

 

       Hayrettin ÜNLÜ                          Çağlayan DUMAN                      Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                    Üye

 

 

                                  Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                         Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 27. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit Belediyesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan çiftçileri desteklemek amacıyla; buğday desteği alan 438 çiftçinin her birine % 90 destek, % 10 katkı payı ile üst gübreleme için 50 kg Üre Gübresi verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.11.2021 tarih ve 358 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmü yer almaktadır. Buna dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarımsal faaliyette bulunan çiftçileri desteklemek amacıyla; buğday desteği alan 438 çiftçinin her birine % 90 destek, % 10 katkı payı ile üst gübreleme için 50 kg Üre Gübresi verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 12.11.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                          Çağlayan DUMAN                       Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                      Üye

 

 

                                Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.09.2021 tarih ve 3387 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili görüşmeler devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                         Çağlayan DUMAN                Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                             Üye

                                                                    

 

                               Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 27. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 22.07.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Belediye ve Bağlı Kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği Belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (Dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan “II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 11.10.2021 tarih ve 3491 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Şeklindeki “II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.11.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                            Çağlayan DUMAN                     Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                  Üye

 

 

                                 Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                         Üye                                                     Üye

                                                                                              (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Hizmet sınırları içerisinde yaşayıp barınma ihtiyacını karşılama noktasında zorluk yaşayan öğrencilerin, acil durumlar karşısında kalıcı çözümler geliştirene dek geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı, sosyalizasyon becerilerinin geliştirileceği ve insanlık onuruna yakışır bir biçimde ücretsiz olarak hayatını idame ettireceği Öğrenci Barınma ve Sosyal Destek Evi’nin açılması ve sunulan yönetmeliğin görüşülmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.10.2021 tarih ve 1421 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Öğrenci Barınma ve Sosyal Destek Evi’nin açılması ve sunulan yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi (a) bendinde “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır…”  dendiğinden müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2021

 

       Hayrettin ÜNLÜ                          Çağlayan DUMAN                      Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                   Üye

 

 

                                 Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                        Üye                                                      Üye

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Belediye ve Bağlı Kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği “I Sayılı Kadro İhdas Cetveli” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.10.2021 tarih ve 3623 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şeklindeki   “I Sayılı Kadro İhdas Cetveli” nin müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2021

 

     

        Hayrettin ÜNLÜ                           Çağlayan DUMAN                    Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                 Üye

 

                               Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                      Üye                                                     Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz