02.12.2014 Tarihli Meclis Gündemi

2 Aralık 20140
Metni Sesli Dinle
 

                                    İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.12.2014 Salı günü saat 15.00 ´da toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                                                    

                                                                                                       İbrahim BULUT

İzmit Belediye Başkan v                                

 

        

             GÜNDEM

          ———————–

 1-       

04.11.2014 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 11.11.2014 tarih ve 2829 sayılı yazısı.

 

  1.       Pazar yeri devir işlem ücretlerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 2879 sayılı yazısı.

6-      İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım imar paftası, G23b.25a.3a uygulama imar paftası, 180 ada 10 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı” kullanımının “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2014 tarihli yazısı.

 

İmar Planının İptali” doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 18.11.2014 tarihli raporu.

 

10-  İzmit Belediyesi, “1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri revizyonu” ile ilgili İmar Komisyonu´nun 21.11.2014 tarihli raporu.

 

12-   

 

14-  15-   

Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile içi iletişimi olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik komisyonunun 21.11.2014 tarihli raporu. 

 

GELEN EVRAK

————————–      

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz