Aralık 2014 Komisyon Raporları

1 Aralık 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

            

         İzmit Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen  Pazar Yeri Devir İşlem Ücretlerinin belirlenmesi  teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 2879 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            

      PAZAR YERLERİ DEVİR İŞLEM ÜCRET TARİFESİ

 

 

        SEMT PAZARI                                               1METRE TÜL TEZGAH FİYATI

 

PERŞEMBE PAZARI                                                  500,00

CUMARTESİ PAZARI                                                400,00

YAHYA KAPTAN PAZARI                                       400,00

YUVAM AKARCA KAPALI PAZARI                     300,00

YENİŞEHİR KAPALI PAZARI                                 200,00

YEŞİLOVA KAPALI PAZARI                                              300,00

AYAZMA KAPALI PAZARI                                     300,00

TAVŞANTEPE PAZARI                                             100,00                                 

PLAJYOLU KÖYLÜ PAZARI                                               100,00

KURUÇEŞME KAPALI PAZARI                              300,00

YENİDOĞAN PAZARI                                                          200,00

DÜNYA BANKASI PAZARI                                     200,00

ÇUKURBAĞ PAZARI                                                100,00

KIRKİKİEVLER PAZARI                                          200,00

ALİKAHYA PAZARI                                                 200,00

AKMEŞE KAPALI PAZARI                                      100,00

GÜLTEPE PAZARI                                                     200,00

KOZLUK PAZARI                                                      400,00

TOPÇULAR PAZARI                                                  100,00

İZMİT ŞEHİR PAZARI                                                           100,00

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin f bendine istinaden;  

 

MEVCUT HAK SAHİBİ OLMAYIP ÇEKİLECEK KURA SONUCU KENDİLERİNE YER VERİLEN PAZARCILARDAN AYNI TARİFE ÜZERİNDEN ÜCRET ALINACAKTIR.

                    

MEVCUT HAK SAHİBİ OLMAYIP ÇEKİLECEK KURA SONUCU KENDİLERİNE YER VERİLEN ÜRETİCİLERDEN VE ÜRETİCİDEN – ÜRETİCİYE YAPILACAK DEVİRLERDE YUKARIDAKİ TARİFE %50 UYGULANIR.

 

ANNE VE BABADAN ÇOCUKLARA, EŞLER ARASINDA VE KARDEŞLER ARASINDA YAPILACAK DEVİRLERDEN ÜCRET ALINMAZ.

TAHSİS EDİLEN SATIŞ YERLERİ, VEFAT ETME VEYA İŞ GÖREMEYECEK DERECEDE KAZA GEÇİRME, HASTALIK YA DA YAŞLILIK GİBİ ZARURİ HALLERDE

 BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI İLE KANUNİ MİRASÇILARA ÜCRETSİZ DEVREDİLEBİLİR.

 

Yukarıda belirtilen Pazar yerleri devir işlem ücret tarifeleri komisyonumuzca oyçokluğu ile   uygun görülmekle  iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.12.2014

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

            MUHALEFET ŞERHİ:

 

     02.12.2014 tarihinde yapılan Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen konuda, Belediye Yönetiminin, Pazarcılar Odasını , Pazarcılarla ilgili bir konuda, dikkate almadan aldığı kararı doğru bulmuyor bu konuda Muhalefet Şerhimizi bildiriyoruz.

  

    Tüm Dünyada Yükselen değer ( S.T.K.) ların karar ve yönetim süreçlerine ortak edilmesi anlayışının sadece Sosyal Demokrat Belediyecilikle sınırlı bir anlayış olmadığını bir çok Liberal Anlayış´a sahip kurumlarda´da bu başarı uygulamanın örneklerini gördüğümüzü hatırlatır, bu çağdaş katılımcı uygulamanın Belediyemizce dikkate alınmıyor olmasını Çağdaş Yönetim anlayışından uzak durmak olarak görüyor. Belediye Yönetiminin bu eksikliği hızla gidermesini bekliyoruz.  

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

                İzmit Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve gündemin G1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  Görev Yetki ve Sorumluluklar  ile ilgili  Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2014 tarih ve 13 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

            

              Görev Yetki ve Sorumluluklar  ile ilgili teklifin  Müdürlüğünden geldiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 09.12.2014

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                    PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

 

            

            İzmit Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve gündemin 14.Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen Katı Atık Toplama ve Taşıma Tarifelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 19.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı resmi gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 1. Maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Geçici Madde 1 (1)  26.10.2010 tarihi itibariyle bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan Atıksu Altyapı Yönetimleri ve Evsel Katı Atık İdareleri, 31.12.2015 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler dendiğinden;  Evrakın Müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.18.12.2014

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

 

            

            İzmit Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve gündemin 3. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen Zabıta personelinin Maktu mesai ücretinin ödenmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 11.11.2014 tarih ve 2829 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

26.12.2014 tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetenin  1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2015 yılı Bütçe Kanun eklerinden  K cetvelinin ” B Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti ” başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 403 TL.-(Dörtyüzüçtürklirası ) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2015 tarihinden itibaren 403 TL ( Dörtyüzüçtürklirası)  olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.12.2014

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                           Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz