06.05.2009 Tarihli Meclis Gündemi

6 Mayıs 20090
Metni Sesli Dinle

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.05.2009 Çarşamba günü saat 14.00´ de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Dr. Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- Yoklama.

2- 08.04.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak “içkili yer bölgesi ” tespit edilmesi teklifi ile ilgili İktisat ve Küşat Müdürlüğünün 21.04.2009 tarih ve 154 sayılı yazısı.

4- Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte belediyemize katılmışlardır. Katılan belediyelerle birlikte aynı isimleri taşıyan mahalleler oluşmuştur. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. maddesine göre hazırlanan Numaralama yönetmeliğinin 12. maddesinde ” her mahalleye özel bir ad verilir. Belediye sınırları içinde aynı ad birden fazla mahalleye verilemez” hükmü gereğince belediyemiz sınırlarında aynı ismi taşıyan mahalle isimlerinin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih ve 715 sayılı yazısı.

5- 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 1. maddesinin 31.bendine göre tüzel kişiliği kaldırılan Kullar ilk kademe belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa mahallelerinin Yahyakaptan kavşağından başlayarak Başiskele kavşağına kadar , D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan kısımları İzmit İlçesine bağlanmıştır. İzmit İlçesine ve belediyemize bağlanan söz konusu alan belediyemiz sınırlarındaki herhangi bir mahalleye bağlı olmadığından 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih ve 716 sayılı yazısı.

6- İzmit- MehmetAlipaşa mahallesi, G23b-25a- 3d uygulama paftası, 1724 ada, 5 nolu parselde ilköğretim okulu alanı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2009 tarih 1168 sayılı yazısı.

7- İzmit- Körfez mahallesi, G23b-25d-4a-b uygulama imar planı paftaları, 1856 ada, 1 nolu parselin bir kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih 1169 sayılı yazısı.

8- İzmit- Yenimahalle, G23b-23d-4b imar planı paftası, 19L-Ic pafta, 3553 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu yerde konut alanı, park alanı ve imar yolunun yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih 1170 sayılı yazısı.

9- İzmit- Kabaoğlu, 1280 nolu parselin bir kısmının Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak düzenlenmesi talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih 1171 sayılı yazısı.

10- İzmit- Körfez mahallesi, 479 ada, 32 nolu parselin batısından geçen eski Gölcük yoluna (Sefa Sirmen Bulvarı) paralel olarak düzenlenen servis yolu ile ilgili itirazların değerlendirilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih 1172 sayılı yazısı.

11- İzmit-Çukurbağ mahallesi, G23b-24c- 1d imar planı paftası, 426 ada, 2,4, 5 nolu parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih 1173 sayılı yazısı.

12- İzmit-Çayırköy 66 pafta, 4406 nolu parselde Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanı ayrılması suretiyle önerilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih 1174 sayılı yazısı.

13- İzmit-Çayırköy, 65 pafta, 3656 ve 3407 nolu parsellerin bulunduğu alanda Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanı ayrılması suretiyle önerilen plan değişikliği talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2009 tarih 1175 sayılı yazısı.

14- İzmit-Kozluk mahallesi, G23B-24D-2C imar planı paftası, 219 ada, 22 nolu parselde trafo yeri ayrılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2009 tarih 1176 sayılı yazısı.

15- İzmit-Çukurbağ mahallesi, G23B-24C-1B imar planı paftası, 494 ada üzerinde bir kısım yerin trafo alanı olarak ayrılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2009 tarih 1177 sayılı yazısı.

16- İzmit- Kozluk mahallesi, G23B-24D-2D imar planı paftası,61 pafta, 844 ada, 1 nolu parselde trafo yeri ayrılması suretiyle önerilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2009 tarih 1178 sayılı yazısı.

17- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince İzmit ( Saraybahçe ) Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2009 tarih 1095 sayılı yazısı.

18- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Kuruçeşme Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2009 tarih 1094 sayılı yazısı.

19- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Bekirpaşa Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2009 tarih 1097 sayılı yazısı.

20- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Alikahya Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2009 tarih 1096 sayılı yazısı.

21- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Akmeşe Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2009 tarih 1093 sayılı yazısı.

22- Belediye Meclis üyelerinin Huzur Hakları ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.04.2009 tarihli raporu.

23- 5393 sayılı yasanın 49.maddesinin 10.fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.04.2009 tarihli raporu.

24- GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz