02.09.2014 Tarihli Tutanak Özeti

2 Eylül 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  02.09.2014 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Şaban SARIGÜLLE,  Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER,  Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT,  Erkan AKSOY,  Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

G1– Yüksekova Dağlıca/ HAKKARİ bölgesinde şehit olan Şehit P. Ütğm. Murat HASIRCIOĞLU, isminin yeni yapılan parklardan birine verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 19.08.2014 tarih ve 1327 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

  

G2– 4455 ada, 4 parselde bulunan A-3 Blok 10 nolu daireden kaynaklanan ve davaya konu olan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 5914  sayılı  yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

05.08.2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.08.2014  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi hükümleri gereğince hazırlanan 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik Plan taslağı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.08.2014 tarih ve 5719 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                  Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- 11 Temmuz 2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2464 sayılı Kanundaki Vergi ve Harç tarifeleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 5717 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 64- (Madde 5-) Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesinin, İzmit Belediyesi ile Kardeş şehir olmak istemiyle ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 1163 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Makedonya Cumhuriyetine bağlı Merkez Jupa Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında oluşan dostane ilişkilerin daha yapıcı ve kalıcı hale dönüşmesi, karşılıklı ilgi ve alakanın devamı konusunda, sınırlarında 15 köy bulunan, 110 km2´lik yüz ölçüme sahip, 13 bin nüfuslu ve nüfusunun %5´i Arnavut, %5´i Makedon ve %90´ı Müslüman olan  Merkez Jupa Belediyesi ile İzmit Belediyesinin    kardeş şehir olması uygun görülmekle kabülüne oybirliği ile karar verildi.

            

KARAR 65- (Madde 6-) Sivil Toplum Diyalogu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği” tarafından sunulan “The EU & Turkish Political Criteria on Child Rights” başlıklı proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Muhammet ÖZTÜRK veya Sosyal İşler Birim Sorumlusu Sinem GÜLENÇ´in yetkilendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.08.2014 tarih ve 1166 sayılı yazısı. 

 

Sivil Toplum Diyalogu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği” tarafından sunulan “The EU & Turkish Political Criteria on Child Rights”  başlıklı proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Muhammet ÖZTÜRK veya Sosyal İşler Birim Sorumlusu Sinem GÜLENÇ´in yetkilendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 66- (Madde 7) İzmit Belediyesi ile Güney Kore´nin Ulsan Bak-Gu ve Pohang Belediyeleri arasında imzalanan  “Kardeş Belediye” protokolü sonrasında; 20-25 Ekim 2014 tarihleri arasında her iki şehrede ilişkilerimizi geliştirmek için karşı tarafın daveti üzerine ziyarette bulunmak üzere Belediye Başkanımız Dr.Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 1180 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

   

İzmit Belediyesi ile Güney Kore´nin Ulsan Bak-Gu ve Pohang Belediyeleri arasında imzalanan  “Kardeş Belediye” protokolü sonrasında; Ekim ve Kasım   ayları içerisinde belirlenecek herhangi bir tarihte  her iki şehrede ilişkilerimizi geliştirmek için karşı tarafın daveti üzerine ziyarette bulunmak üzere Belediye Başkanımız Dr.Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi ve  gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün  20.06.2005 Tarih ve  5003-50520 sayı ve 2005-62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda   kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

              

KARAR 67- (Madde 😎 Belediyemize  ait  41 PF 848  plakalı  resmi aracın  İzmit Belediye Spor  Kulübüne,   41 LE 230 plakalı resmi aracın da Alikahya Spor Kulübüne hibe olarak verilmesi ile   ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 13.08.2014 tarih ve 1225 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye kanununun 14. maddesine istinaden; (06.12.2012 RG NO : 28489- KANUN NO : 6360/17 ile  belediyelere , amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapma yetkisi verilmiştir.)  41 PF 848 plakalı resmi aracın İzmit Belediye spor Kulübüne, 41 LE 230 plakalı resmi aracında Alikahya Spor Kulübüne hibe edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 9- ) İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25c.3a uygulama imar planı paftası, “Sanayi Alanı” kullanımına sahip 765 ada, 235 nolu parselin güneydoğusunda “Otopark Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.08.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                     Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

          

(Madde 10) İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4b uygulama imar paftası, 619 ada, 157 nolu parselde 5/A-2/3 ve 0.40/0.80 yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki alanın E:1.20, Hmax: 3 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesi ile parselin doğusundaki tescil harici alanın “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.08.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                     Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 68- (Madde 11) İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar paftası, G23b25a3a uygulama imar paftası, 174 ada, 6 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri Alanı”nın mülkiyeti hazineye ait “Park Alanı” kullanımındaki 190 ada, 1 parselin doğusuna kaydırılarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 21.08.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                 Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

KARAR 69  (Madde 12-) İzmit, Alikahya-Cumhuriyet Mahallesi, G23b25b nazım imar paftası, G23b.25b.4d uygulama imar  paftası, 198 ada, 16 noluparselin kuzeyinde tescil harici alanda yer alan “Karayolları Yol-Kenar Koruma Kuşağı” kullanımının “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 21.08.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                 Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği karar verildi.

 

KARAR 70- ( Madde 13-) Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.08.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, , Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Hasan AYAZ,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ,  Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

(Madde 14-) Gençlerin topluma kazandırılması, sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik komisyonunun 25.08.2014 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                       Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Mehmet ÇETİN ve Erdoğan ÇAKIR´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Mehmet ÇETİN ve Erdoğan ÇAKIR´ın izinli sayılmalarına isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Mehmet ÇETİN ve Erdoğan ÇAKIR´ın  izinli  sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

02.09.2014 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşiminin  09.09.2014 Salı  günü saat 15.00´ de toplanılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN             Güzin TAŞTEKİN         Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                 Katip                                     Katip               

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz