03.07.2018 Tarihli Meclis Gündemi

3 Temmuz 20180
Metni Sesli Dinle

                                                        

                                           

  

                                      İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

                 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.07.2018 Salı  günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                     

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                                          

            G Ü N D E  M    

 1.  Yoklama

 

 1. 05.06.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 1. Tapuda Durhasan Mahallesi idari Karadenizliler Mahallesi 8271 parselde bulunan 2 katlı binanın 2.katının Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 4050 sayılı yazısı.

 

 1. Tapuda Kabaoğlu, idari Tüysüzler Mahallesi 211 ada 1 parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı’nın ikinci katında derslik olarak ayrılan  iki adet odanın, kurs merkezi olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 4052 sayılı yazısı.

 

 1. Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 parseldeki Gündoğdu Mahalle Konağı’nın Sağlık Evi olarak kullanılan kısımlarının, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 4051 sayılı yazısı.

 

 1. Tapuda Kabaoğlu, idari Tüysüzler Mahallesi 211 ada 1 parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı’nın Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün .31.05.2018 tarih ve 4049 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

 1. Durhasan Mahallesi 4295 nolu parseldeki yapının Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  31.05.2018 tarih ve 4048 sayılı yazısı.

 

 1. 696 sayılı Kanun Hükmünde kararname kapsamında taşeron firmalarda ve temizlik hizmet alımı işinde çalışan personelimiz Belediyemiz şirketinde kadroya geçmiştir. Geçişi yapılan personelimizin maaş ve diğer ödemeleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağından ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince aktarılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.06.2018 tarihli yazısı.  

 

 1. İzmit Belediyesi ve Turhal Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Turhal Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  25.06.2018 tarihli yazısı.

 

 1. İzmit Belediyesi olarak bu yıl 10. su düzenlenecek, Pişmaniye Festivali'nin Mardin ili, Kızıltepe ilçesinde 02-03-04 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılması planlanmaktadır.

Belirlenen heyetle  birlikte, tüm masrafların tarafımızdan karşılanacağı programın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.06.2018 tarihli yazısı.

 

 1. İlçemiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Eylül ayında Yunanistan, Makedonya ve Kosova’ya  karayolu ile kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 25.06.2018 tarihli yazısı.

 

 1. İzmit-Tepeköy Mahalesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası, Park Alanı kullanımındaki 163 ada 1 parselin güneyi ile Konut Alanı kullanımındaki 481 ada 1 parselin doğusunda yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” olarak belirlenen bir kısım alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce 30.10.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda “Önlemli Alan (ÖA-2.1)” olarak düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.06.2018 tarihli raporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait bir kısmı “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı”, bir kısmı “Park Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselde yapılması düşünülen “Ekolojik Bina Projesi” kapsamında belediye hizmet ve sosyal tesis alanın büyütülerek, kaldırılan Park Alanı'na eşdeğer alanın yine Belediyemiz mülkiyetindeki söz konusu parselin bitişiğinde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 27 ada 475 nolu parselin kuzeydoğusunda planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.06.2018 tarihli raporu.

 

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.06.2018 tarihli raporu.

 

 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.06.2018 tarihli raporu.

 

 1. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  11.06.2018 tarihli raporu.

 

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu.

 

 1. Teftiş Kurulu Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu.

 

 1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu.

 

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu.

 

 1. Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.06.2018 tarihli raporu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz