03.07.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

3 Temmuz 20180
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 .  Oturumu 03.07.2018 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN  Başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Reyhan TAŞTEKİN, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT,  Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, H. İlker ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.


 

05.06.2018 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.06.2018 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 49- (Madde 3) Tapuda Durhasan Mahallesi idari Karadenizliler Mahallesi 8271 parselde bulunan 2 katlı binanın 2.katının Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 4050 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 50- (Madde 4-) Tapuda Kabaoğlu, idari Tüysüzler Mahallesi 211 ada 1 parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı’nın ikinci katında derslik olarak ayrılan  iki adet odanın, kurs merkezi olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 4052 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 51- (Madde 5-) Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 parseldeki Gündoğdu Mahalle Konağı’nın Sağlık Evi olarak kullanılan kısımlarının, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 4051 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 52- (Madde 6-) Tapuda Kabaoğlu, idari Tüysüzler Mahallesi 211 ada 1 parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı’nın Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 4049 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 53- (Madde 7-) Durhasan Mahallesi 4295 nolu parseldeki yapının Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  31.05.2018 tarih ve 4048 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 696 sayılı Kanun Hükmünde kararname kapsamında taşeron firmalarda ve temizlik hizmet alımı işinde çalışan personelimiz Belediyemiz şirketinde kadroya geçmiştir. Geçişi yapılan personelimizin maaş ve diğer ödemeleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağından ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince aktarılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.06.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit Belediyesi ve Turhal Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Turhal Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  25.06.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 54- (Madde 10-) İzmit Belediyesi olarak bu yıl 10. su düzenlenecek, Pişmaniye Festivali'nin Mardin ili, Kızıltepe ilçesinde 02-03-04 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılması planlanmaktadır. Belirlenen heyetle birlikte, tüm masrafların tarafımızdan karşılanacağı programın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.06.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi..

 

 

 

 

 

 

 

 

(Madde 11-) İlçemiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Eylül ayında Yunanistan, Makedonya ve Kosova’ya  karayolu ile kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 25.06.2018 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  Plan ve Bütçe komisyonu ile Kültür Turizmve Sanat  Komisyonlarına  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 55 (Madde 12-) İzmit-Tepeköy Mahalesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası, Park Alanı kullanımındaki 163 ada 1 parselin güneyi ile Konut Alanı kullanımındaki 481 ada 1 parselin doğusunda yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” olarak belirlenen bir kısım alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce 30.10.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda “Önlemli Alan (ÖA-2.1)” olarak düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 56- (Madde 13-) İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait bir kısmı “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı”, bir kısmı “Park Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselde yapılması düşünülen “Ekolojik Bina Projesi” kapsamında belediye hizmet ve sosyal tesis alanın büyütülerek, kaldırılan Park Alanı'na eşdeğer alanın yine Belediyemiz mülkiyetindeki söz konusu parselin bitişiğinde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 27 ada 475 nolu parselin kuzeydoğusunda planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 14-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 57- (Madde 15-) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 58- (Madde 16-) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  11.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59- (Madde 17-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 60- (Madde 18-) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 61- (Madde 19-) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 62- (Madde 20-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 63- (Madde 21-) Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.06.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan İbrahim KILIÇ, İsmail KAMIŞ, Uğur KOŞTUR, Barbaros AKKUŞ’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Barbaros AKKUŞ, Uğur KOŞTUR ve İsmail KAMIŞ’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Veli BEYAZTAŞ ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Barbaros AKKUŞ, Uğur KOŞTUR ve İsmail KAMIŞ’ın izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim KILIÇ’ın izinli sayılmasını  isteyen  azalardan İbrahim ELGİN ve M. Zekeriya ÖZAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İbrahim KILIÇ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 03.07.2018 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.08.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

     Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN                                                                                                                                     

    İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                              Katip                                                                                                                                                                                            

                                               

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz