05.06.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

5 Haziran 20180
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 .  Oturumu 05.06.2018 Salı saat

18.30 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye 1. Meclis Başkan Vekili İbrahim ELGİN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Reyhan TAŞTEKİN, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ,  Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, H. İlker ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.


 

15.05.2018 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

15.05.2018 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 40- (Madde 3) Alikahya Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi üzerinde kurulmakta olan Alikahya pazarının, Belediyemizce yapımı tamamlanan Alikahya Fatih mahallesi, Uygur Caddesi, Nar Çiçeği Sokak üzerindeki Modern kapalı Pazar alanına  taşınması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili 21.05.2018 tarih ve 158 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit-Tepeköy Mahalesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası, Park Alanı kullanımındaki 163 ada 1 parselin güneyi ile Konut Alanı kullanımındaki 481 ada 1 parselin doğusunda yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” olarak belirlenen bir kısım alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce 30.10.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda “Önlemli Alan (ÖA-2.1)” olarak düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait bir kısmı “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı”, bir kısmı “Park Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselde yapılması düşünülen “Ekolojik Bina Projesi” kapsamında belediye hizmet ve sosyal tesis alanın büyütülerek, kaldırılan Park Alanı'na eşdeğer alanın yine Belediyemiz mülkiyetindeki söz konusu parselin bitişiğinde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 27 ada 475 nolu parselin kuzeydoğusunda planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2018  tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 41- (Madde 😎 Yazı İşleri Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 25.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR 42- (Madde 9-) Hukuk İşleri Müdürlüğünün Müdürlüklerin Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR 43- (Madde 10-) Zabıta  Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

 

(Madde 11-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 12-) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 44- (Madde 13-) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 14-) Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

(Madde 15-) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün  Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 45- (Madde 16-) İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 17-) Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 18-) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 46- (Madde 19-) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 47- (Madde 20-) Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 48- (Madde 21-) Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğünce, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, Ali Dikmen Sokak'ta Meydan Düzenlemesi ve Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu tarafından 03.05.2018 tarih ve 375 karar numarası ile onaylanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak'ta Meydan Düzenlemesi ve Cephe İyileştirme Projesi’nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.05.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

6306 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak'ta Meydan Düzenlemesi nedeniyle Cephe İyileştirmelerinin bedelsiz olarak yapılması, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan Ersin ALPASLAN, İbrahim KILIÇ, Ercan UMUTLU, Uğur KOŞTUR ve Cengiz KAVŞUT’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Ersin ALPASLAN, İbrahim KILIÇ’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan M. Zekeriya ÖZAK ve Hayrettin ÜNLÜ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan,  Ersin ALPASLAN, İbrahim KILIÇ, izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ercan UMUTLU, Uğur KOŞTUR ve Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmalarını isteyen  azalardan Veli BEYAZTAŞ ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Ercan UMUTLU, Uğur KOŞTUR ve Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 05.06.2018 Salı  günü saat 18.30’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.07.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

        İbrahim ELGİN                                   Güzin TAŞTEKİN                             Birol  SAĞLAM                                                                                                                                   

    Meclis 1. Başkan Vekili                                   Katip                                                   Katip                                                                                                                                                                                           

                                               

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz