03.09.2013 Tarihli Meclis Gündemi

3 Eylül 20130
Metni Sesli Dinle

 İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 03.09.2013 Salı günüsaat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerinaşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi BelsaBinası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

     

 

                                                                                                                        Dr.Nevzat  DOĞAN 

                                                                 İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E M    

 

3-     5393Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amirhükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgiliMali Hizmetler Müdürlüğünün 16.08.2013 tarih ve 5103  yazısı.

 

5-    İzmit-Çayırköy, Altıncıoğlu Mevkii, G23b.25a.2c-3b, G23b.25b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4 516 510- 4517 938 dikey, 497 498- 498 869 yatay koordinatları içerisinde yer alan KentselÇalışma Alanı uygulama imar planına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesineistinaden yapılan 13. Uygulama bölgesine ait askı süresi içine vatandaşlardangelen ve imar planı değişikliği ile ilgili olan taleplerin 08.07.2013 tarih ve1234 sayılı Encümen Kararına istinaden değerlendirilmesini içeren İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 19.08.2013 tarih ve 3578 sayılı yazısı.

 

6-    İzmit-OrhanMahallesi, G23b.24b nazım imar planı paftası, G23b.24b.4d uygulama imar planıpaftası, 3462 ada 6 ve 7 nolu parseller ile 3463 ada 4 ve 8 nolu parsellerarasında yer alan 6mt genişliğindeki imar yolunun, söz konusu parsellerde topluyapı yapılabilmesi amacıyla 3463 ada 5 ve 8 nolu parsellerin güneyinekaydırılarak “Park Alanı” olarak planlanması ile mevcut imar planındaki  5/A-3/3, 0,30/0,90 ve 5/A-4/3, 0,30/1,20  olan yapılanma koşullarının E: 1.00, Hmax:12,50mtolarak düzenlenmesi şeklindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin15.08.2013 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planıdeğişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planıdeğişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2013 tarihve 3577 sayılı yazısı.

 

7-    12-17 Ekimtarihleri arasında Bosna Hersek´te düzenlenecek, Uluslararası FolklörFestivali´nde Belediyemizi temsilen kısa adı M.A.P HOYTAĞ olan İzmit Mehmet AliPaşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yer alması teklifi ile ilgili Kültür veSosyal İşler Müdürlüğünün 27.08.2013 tarih ve 1355 sayılı yazısı.

 

8-    İzmit- SerdarMahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 194, 199,203, 205, 209, 211, 214 nolu imar adaları ile 195, 200, 204, 206, 210, 212, 213nolu imar adaları arasında yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolu güzergahınınhalihazırdaki açık olan (Yazıcıoğlu Sokak) yol güzergahına göre yenidendüzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifiile ilgiliİmar Komisyonunun22.08.2013 tarihli raporu.

 

9-    İzmit-Mehmet AliPaşa Mahallesi, G23b.25d nazım imar planı paftası, G23b.25d.1d uygulama imarplanı paftası, 3254 ada 2 no´lu parselin bir kısmında yer alan  “İbadet Yeri” alanının formunun yenidendüzenlenmesi ve mevcut imar planında E:1.00 olan yapılanma koşulunun E:1.20olarak planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.06.2013tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğidoğrultusunda hazırlanan1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.08.2013 tarihliraporu.

 

10- Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçeKurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ileSaraybahçe,Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve YuvacıkBelediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmitBelediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile, güncellenen mülkiyetverileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınankararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunlarıngiderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PlanıRevizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.08.2013 tarihli raporu.

 

12- ÜçyolMeydanı Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan veBütçe Komisyonunun 22.08.2013 tarihli raporu.

 

14- KadıköyMahallesi,1300 konutluk Akçakoca Evleri, 4465 ada,1 nolu parselde bulunan konutlardan B Blok, 11 nolu dairenintapusunun Belediyemize olan borçlarını ödeyen Zekiye NAMLI adına çıkartılmasıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  27.08.2013 tarihli raporu.

 

16-Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davayakonu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.08.2013 tarihli raporu.

 

17- Belediyemiz tarafından 3 nolu DüzenlemeBölgesi olarak şuyulandırma çalışması tamamlanan Gündoğdu mahallesinde oluşan38 adet isimsiz sokağa Büyükşehir Belediyesine görüş bildirilmek üzere isimönerilmesi teklifi ile Türlü İşler Komisyonunun 26.08.2013 tarihli raporu.

 

 

 

GELEN EVRAK

  •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz