06.08.2013 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

6 Ağustos 20130
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  06.08.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

Belediye meclis üyeleri; Fikret GÖKMEN, Fahri ÖRENGÜL ve Şaban SARIGÜLLE  tarafından  verilen  soru önergesinde, PlajYolu mevkiinde yapılan köylü pazarı yapım işi ile ilgili;

 

a)      İhaleye çıkarıldımı?

b)      Hangi ihale yöntemi ile hangi firma tarafından gerçekleştirildiği konularıyla ilgili bilgilerin  

İlgili Müdürlükler tarafından yazılı cevap verilmesine karar verildi.

 

02.07. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.07.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.07.2013 tarih ve 1060 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Arızlı, 246 ada, 1 nolu 3522,00 m2.lik parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 1146,00 m2.lik kısmının bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devir edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.07.2013 tarih ve 4600 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Belediyemiz tarafından 3 nolu Düzenleme Bölgesi olarak şuyulandırma çalışması tamamlanan Gündoğdu mahallesinde oluşan 38 adet isimsiz sokağa Büyükşehir Belediyesine görüş bildirilmek üzere isim önerilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.07.2013 tarih ve 4633 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

(Madde 6-) Üçyol Meydanı Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 12.07.2013 tarih  ve 173 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) Kadıköy Mahallesi,1300 konutluk Akçakoca Evleri, 4465 ada,1 nolu parselde bulunan  konutlardan B Blok, 11 nolu dairenin tapusunun Belediyemize olan borçlarını ödeyen Zekiye NAMLI adına çıkartılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.07.2013 tarih ve 4456 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 74- (Madde 😎 2011/ 6171 E. nolu dosyası ile ilgili olarak yapılan icranın geri bırakılmasının teminatı için Kocaeli 1. icra Müdürlüğüne süresiz verilmek üzere İller Bankası A.Ş. den 115.000,- (Yüzonbeşbin) TL teminat mektubu kredisi kullanılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  29.07.2013 tarih ve 4696 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 2011/ 6171 E. nolu dosyası ile ilgili olarak yapılan icranın geri bırakılmasının teminatı için Kocaeli 1. icra Müdürlüğüne süresiz verilmek üzere İller Bankası A.Ş. den 115.000,- (Yüzonbeşbin) TL teminat mektubu kredisi kullanılması  teklifi ile ilgili, teminat mektubu alınmasına gerek kalmadığından evrakın müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 9-) İzmit- Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 194, 199, 203, 205, 209, 211, 214 nolu imar adaları ile 195, 200, 204, 206, 210, 212, 213 nolu imar adaları arasında yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolu güzergahının halihazırdaki açık olan (Yazıcıoğlu Sokak) yol güzergahına göre yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 2773 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-)  İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d nazım imar planı paftası,    G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3254 ada 2 no´lu parselin bir kısmında yer alan  “İbadet Yeri” alanının formunun yeniden düzenlenmesi ve mevcut imar planında E:1.00 olan yapılanma koşulunun E:1.20 olarak planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.06.2013 tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.07.2013 tarih ve 3148 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 75- (Madde 11-) İzmit-Malta Mahallesi(tapuda Kabaoğlu), G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğu cephesinde 25mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 5mt olarak düzenlenmesi ile Hmax:5.50mt olan kat yüksekliğinin Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 76- ( Madde 12-) İzmit-Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a-3b Uygulama İmar Planı paftaları, 4151 nolu parsel ile 5190 nolu parseller arasında kalan 7mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 77- (Madde13-) İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.20d.4c Uygulama İmar Planı paftası, E:0.70, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip 3399 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ile sınırının eklenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 14- ) Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile, güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-) Mikdat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-) Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78- (Madde 17-) Yuvam Akarca Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde  tapuda M.Alipaşa Mahallesi 3346 ada 1 parsel olarak kayıtlı olan alanın mevcut otopark olarak kullanılan kısmın üstünün kapatılarak gerekli yatırım izninin verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun25.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

3. Kişilerden kiralanan yerler için yapılacak harcamalar 5018 sayılı kanunla yetkilenmiş İta Amiri ve Harcama Yetkilileri tarafından yapılması gerektiğinden Meclisce alınması gereken bir karar olmadığından evrakın Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 79- ( Madde 18-)   5393 sayılı Belediye Kanunu´nun, belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.Maddesinin son fıkrasında “Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir” hükmü gereği Belediyemiz mücavir alanında bulunan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine yapılacak hizmetler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporun, ( Belediye Meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,   Şaban SARIGÜLLE,  Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , Meclis üyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 80 ( Madde 19-)

  Belediyemiz tarafından yeni yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

     

Azalardan Günay ATUN, Mehmet DEMİRTAŞ, Şahsuvar MARUL, İsmail SAĞIROĞLU´nun mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Günay ATUN, Mehmet DEMİRTAŞ, Şahsuvar MARUL, İsmail SAĞIROĞLU´nun izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülümser AYHAN ve Elif BÜLBÜL tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Günay ATUN, Mehmet DEMİRTAŞ, Şahsuvar MARUL ve İsmail SAĞIROĞLU´nun izinli  sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.08.2013 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.09.2013 Salı günü saat 15.00´de (Meclis Üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı) toplanılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

   Dr.Nevzat DOĞAN                    Emine OKANALP                   Cengiz ÇAKAR

 

İzmit Belediye Başkanı                     Katip                                               Katip          

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz