03.11.2009 Tarihli Meclis Gündemi

3 Kasım 20090
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 03.11.2009 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

Dr.Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 

1- Yoklama.

2- 13.10.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.10.2009 tarih ve 5031 sayılı yazısı.

4- 2010 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2009 tarih ve 5070 sayılı yazısı.

5- Çevre Temizlik Vergisi Dereceleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2009 tarih ve 5071 sayılı yazısı.

6- Tüysüz Mahallesi, 1794 ada, 7 parselde yapımı tamamlanan parka Saraykent Parkı isminin verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.10.2009 tarih ve 528 sayılı yazısı.

7- Kuruçeşme Fatih Mahallesinden, Orman Kadastro Komisyonlarında, Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili bilirkişi seçilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.10.2009 tarih ve 3227 sayılı yazısı.

8- 2010 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.10.2009 tarihli raporu.

9- Kadro derece değişikliği ve kadro iptali ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2009 tarihli raporu.

10- Gündoğdu (Yeşilova ) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan taşınmazın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2009 tarihli raporu.

11- Yeşilova Mahallesi (tapuda Deretepe mah.) 153 ada, 5 ve 7 nolu parsellerin sehven güneyinden geçirilen 7m.lik imar yolunun eski konumuna göre yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.10.2009 tarihli raporu.

12- İzmit-Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait G23b.25a.1d-2a uygulama imar planı paftaları, iki ayrı bölgede yer alan su kemerlerinin “Koruma Alan Sınırı” nın geçirilmesi ve 15 metrelik imar yolunun kuzeye kaydırılması suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 08.10.2009 tarihli raporu.

13- İzmit Arızlı 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parsellerin ifraz edilebilmesi amacıyla 241 ada, 2 nolu parselin doğu ve kuzey cephelerinde 7 metrelik imar yolunun açılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.10.2009 tarihli raporu.

14- İzmit- Serdar,Akmeşe Atatürk ile Kuruçeşme Hatipköy Mahallelerinden; Kocaeli Valiliği-Kadastro Müdürlüğünün 04.09.2009 tarih ve 3445 sayılı yazılarına istinaden, Orman Kadastro Komisyonlarında,Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.10.2009 tarihli raporu. .

15- Halkın sağlığını ilgilendiren domuz gribi konusunda, İzmit Belediyesi olarak yapılabilecekler hususunda bir çalışma yapılması ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Komisyonlarının 26.10.2009 tarihli raporu.

16- İzmit sınırlarında faaliyet gösteren ekmek fırınlarının kullandıkları yakıt cinslerinin tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapılması ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Komisyonlarının 27.10.2009 tarihli raporu.

17- Sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bu konunun gerek bölgesel gerekse ülke çapında örnek belediyecilik uygulamaları araştırılmak suretiyle kalıcı bir çözüm bulunması ile ilgili konu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Komisyonlarının 23.10.2009 tarihli raporu.

18- Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak konuyla ilgili programların düzenlenmesi ve iş takviminin belirlenmesi çalışmaları tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik Komisyonunun 22.10.2009 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz