2009 Yılı Kasım Ayı Komisyon Raporları

1 Kasım 20090
Metni Sesli Dinle

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2009 tarih ve gündemin 7.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kocaeli İli İzmit ilçesi, Kuruçeşme Fatih mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Kuru çeşme Fatih mahallesinden 6 ( Altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Kuruçeşme Fatih mahallesi muhtarı ile yapılan toplantıda mahalleden 6 ( altı) kişiden oluşan bilirkişilerin isim listeleri aşağıda belirtilmiş olup,

KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİN´DEN

– Mevlüt BAYIRBAŞI

– İlhami ERASLAN

– Aydın GÜNEY

– Mehmet GÜNGÖRKARA

– Durmuş ASLAN

– Mehmet YILMAZ´nın bilirkişi olarak görevlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 18.11.2009

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2009 tarih ve gündemin 6. .maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit belediyesi tarafından Tüysüz mahallesi 1794 ada, 7 parselde yapımı tamamlanan parka Saraykent Parkı isminin verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde :

İzmit belediyesi tarafından Tüysüz mahallesi 1794 ada, 7 parselde yapımı tamamlanan parka Saraykent Parkı isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 18.11.2009

 

EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYONU RAPORU

İzmit Belediye meclisinin 03.11.2009 tarih ve 18.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Halk Eğitim merkezi işbirliğinde düzenlediği sertifika programlarının bu hususları dikkate alarak yeniden düzenlenmesi ve günlük hayatımızı zorlaştıran bu tür konularda; ne tür eğitim faaliyetlerinin yapılacağı teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve gençlik komisyonu olarak İzmit halk eğitim Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ve yönetimi makamında ziyaret edilerek toplantıya uzman kişi olarak İzmit HEM Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu´nun yanı sıra Okuma-Yazma ve Sosyal Kültür İşlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Burcu Erdem Cansu ve KOMEK ve Meslek kurslarından sorumlu Müdür Yardımcısı Selma Mertoğlu ile bilgi alışverişinde bulunuldu;

1- İzmit Halk Eğitim Müdürlüğünün son iki yılda yaptığı çalışmalar değerlendirildi ve dökümü çıkarıldı.

2- 2009-2010 yılında İzmit Belediyesi eğitim komisyonunun İzmit HEM ile yapılacak eğitim konuları seçildi.

3-Kurumun İzmit´te bulunan kültürevleri haritası incelendi.

4- Kurumlar arası yapılacak Eğitim seminerlerinde seçilen konuların Bakanlık tarafından modül programına uyumluğuna dikkate alınarak; yıl boyu devam edecek eğitim çalışmalarında temizlikle ilgili yaşanan sorunlar, bulaşıcı hastalıklar, trafikte yaşanan sorunlar, vatandaşlık hakları ile ilgili bilinmeyenler, İnsan Hakları ile ilgili bilinmeyenler, iletişim sorunları ve benzeri konular seçildi.

5- 16 Aralık 2009´da başlamasına karar verilen seminerlere ilimizdeki kültürevlerine devam eden kursiyerlerin yanı sıra, dönüşümlü olarak, 52 mahallenin de katılımı sağlanacak.

6- 16 Aralık 2009 Çarşamba günü saat 14.00´de yapılacak olan seminerin genel tanıtım amaçlı olması kararlaştırıldı. Bunun için güncel konu olan bulaşıcı hastalıklar ve temizlikle ilgili sorunlar konuları seçildi. İlk semineri Yunus Emre Kültür Salonunda ve müzik dinletisi eşliğinde yapılmasına,

7- Ayrıca toplantıda, bundan böyle kurumla yapılan çalışmalarda Belediye olarak, her program öncesi ” Sağlıklı İletişimler” kurulmasına ve mekanın sağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.05.11.2009

 

ÇEVRE VE SAĞLIK İLE EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2009 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonlarımıza ortak havale edilen sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bu konunun gerek bölgesel gerekse ülke çapında örnek belediyecilik uygulamaları araştırılmak suretiyle kalıcı bir çözüm bulunması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Algan;Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Veteriner hekimleri Fatma Dilber ve Esra Özkan ile Endüstri Mühendisi Şehnaz Bahar;İzmit Belediyesi Sağlık İşleri Dr. Hanife Yurtçu Hatıl; İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık ve Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Tülay Erdurmaz ´ın katılımlarıyla toplantıya katkı sağlamışlardır. Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyon üyelerinin beş kez yaptıkları toplantılar sonucu aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

Tespitler:

1-İzmit Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz hayvan popülasyonunda artış olduğu;

2-Sahipsiz köpeklerin bir kısmının cins köpek olmasından hareketle, sahipli köpeklerin kontrolsüz yavrulamasın da yeni sahipsiz köpekler ürettiği,

3–Sokak hayvanlarının bakımının ve rehabilitasyonunun yapılmasına rağmen saldırgan olmalarının sebebinin açlık olduğu;

4-Diğer ülkelerdeki uygulamalarda, sahipsiz hayvanlar için barınma merkezleri, sahiplendirme ve itlaf yöntemlerinin uygulandığı, ülkemizde ise, özel durumlar dışında itlafa müsaade edilemediği, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ile ilgili teşviklerin ve barınma merkezlerinin yeterli olmadığı;

5-Evcil hayvanı olan vatandaşlarımızın sorumlulukları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları;

6-Sahipli köpekler sokaklarda gezdirilirken kurallara riayet edilmediği, özellikle merkezi caddelerde köpeklerin caddede yürüyen vatandaşlarımız için tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

Öneriler

1-İzmit Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz hayvan popülasyonunda artışın iki nedeni olduğu tespit edilmiştir:

Birincisi İzmitin coğrafi konumu nedeni ile merkez olması ve geçiş noktası olması nedeni ile komşu ilçelerdeki hatta illerdeki köpeklerin İzmit sınırlarına bırakılması.

İkincisi ise çevre ilçelerce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek kısırlaştırılan hayvanların, alındıkları ilçelere götürülürken ilçemiz sınırlarına bırakılması, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. maddesinde “…Aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra alındıkları ortama bırakılmaları esastır” denmesine rağmen yapılan incelemelerde, Çevre İlçelerce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek kısırlaştırılan hayvanların ilçe sınırlarımıza bırakıldığı, sahipsiz köpeklerin küpelerindeki kotlardan anlaşılmıştır. Bu nedenle tüm Belediyelere bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiği ve bunun tespiti halinde Çevre Müdürlüğünce bulunan köpek başına 366 TL para cezasının kesileceği konusunda uyarı yapılmalıdır. Ayrıca Belediyemiz köpek toplama ekipleri de bu konuda bilgilendirilerek, küpelide olsa hayvanların küpelerindeki kotlara dikkat etmeleri ve ilçemizin kodunu taşımayan hayvanlarla ilgili tutanak tutmakları hususunda talimatlandırılmalıdır.

2- sahipsiz Hayvanlar kısırlaştırılarak kontrol altına alınırken sahipli hayvanların kontrolsüz çoğalmalarını engellemek adına Belediyemizce , sahipli hayvanların kayıt altına alınması için çalışma başlatılmalı ve hayvan sahipleri bilgilendirilerek kısırlaştırılma yönünde ikna edilmeye çalışılmalıdır. Diğer yandan sahipli hayvanlarını yavrulatmak isteyen kişilerde doğacak yavruları Belediyemize kayıt altına aldırmalı ve eğer başkalarına vermeyi düşünüyorlarsa da Belediyemize bilgi verilmek kaydı ile bu yavruların dağıtımı yapılmalıdır.

3- Belediyemizce uygun görülen yerlerde,” Beslenme Noktalarının oluşturulması ve bu noktalarla ilgili olarak da vatandaşlarımıza, evlerinden çıkan yemek atıklarını beslenme noktalarında değerlendirmeleri hususunda bilinçlendirici görsel ve yazılı medya araçlarının kullanılmasında fayda olacaktır.

4- Sahipli Hayvanların halka açık yerlerde dolaştırılması sırasında mutlaka ağızlığının ve tasmasının takılı olması yönünde denetimler yapılmalıdır.

5- Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için, Belediyemiz sınırları içerisinde uygun görülen bir yerde hayvan barınağı kurulması da hedefler arasında olmalıdır.

6- Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlarla ortak çalışma yapılarak, ilçemizdeki okullarda sahipsiz hayvanların etolojik özellikleri, hayvan sahiplerinin sorumlulukları ve vatandaş olarak bilinmesi gerekenler hakkında bilinçlendirme eğitimleri yapmak için gerekli çalışmaların yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.20.11.2009

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2009 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Çevre Temizlik Vergisi Dereceleri ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Çevre Temizlik Vergisi Dereceleri konusu Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 23.11.2009

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2009 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2010 yılı Tarife Cetveli ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki 2010 yılı Tarife Cetveli konusu değiştirilerek komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 23.11.2009

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz